Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л. В. Губерський]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 317, [1] с. : портр. – 80-річчю геогр. ф-ту присвячується.

      Містяться дані про життєвий і творчий шлях учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які зробили значний внесок у розвиток географічної освіти й науки за весь час його існування.
     Для викладачів, учителів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться історією географічної науки.


Редакційна колегія:

Я. Б. Олійник, чл.-кор. НАПН України, д-р екон. наук, проф. (відп. ред.);
С. Ю. Бортник, д-р геогр. наук, проф.; М. Д. Гродзинський, чл.-кор. НАН України, д-р геогр. наук, проф.; Л. М. Даценко, д-р геогр. наук, доц.; О. Ю. Дмитрук, д-р геогр. наук, проф.; О. О. Любіцева, д-р геогр. наук, проф.; А. М. Молочко, канд. геогр. наук, проф.; С. І. Сніжко, д-р геогр. наук, проф.; В. К. Хільчевський, д-р геогр. наук, проф.; П. Г. Шищенко, чл.-кор. НАПН України, д-р геогр. наук, проф.; Є. М. Цвелих (відп. секр.)Повернутись до переліку літератури.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,