Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Смольницька О. О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : моногр. / Смольницька О. О. ; М-во освіти і науки України, Нац. НДІ українознав. та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – 207, [1] с.

      Монографія присвячена проблемі дослідження філософсько-методологічних засад у літературознавстві в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст". Аналізований період охоплює часові межі від другої половини XIX ст. до початку проголошення соціалістичного реалізму. З'ясовується внесок провідних українознавців у вивчення вітчизняних філософії та літературознавства означеного періоду. Досліджено феномен київської школи - філософів і літературознавців у Київському університеті. Простежено взаємозв'язок між генераціями цього напряму. Персоналії розглядаються не окремо, а відповідно до їхніх спільних поглядів. Доведено вплив філософської методології на концептуальний літературознавчий аналіз. Звернено увагу на загальноісторичний і культурний контекст формування вітчизняного гуманітарного знання, задіяні принципи історизму, аналізу, синтезу, компаративістики, систематизації, текстології, теоретичної реконструкції. Залучені зарубіжні джерела та концепції сучасних дослідників. Обґрунтовано важливість концепцій учених у Київському університеті для сучасного українознавства.
     Праця розрахована на науковців, викладачів, учителів, студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться здобутками філософії і літературознавства в українознавстві.


      Переглянути ЗМІСТ.

Повернутись до переліку літератури.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,