Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Чорний М. Г. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / М. Г. Чорний, Л. О. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 383, [1] с. : іл.

      В монографії на прикладі Канівського природного заповідника проаналізовано особливості формування та еволюцію ідеї заповідання природи в Україні.
     На основі архівних даних, матеріалів Літопису природи, наукових публікацій та власних досліджень авторів у роботі розглядаються передумови створення Канівського природного заповідника, його унікальність, етапи і напрямки наукової та організаційної діяльності, окремі аспекти функціонування заповідних екосистем, перспективи заповідання.
     Для широкого кола фахівців заповідної справи, охорони природи, екології, викладачів та студентів.

     В монографии на примере Каневского природного заповедника проанализировано особенности формирования и эволюцию идеи заповедания природы в Украине.
     На основе архивных данных, материалов Летописи природы, научных публикаций и собственных исследований авторов в работе рассматриваются предпосылки создания Каневского природного заповедника, его уникальность, этапы и направления научной и организационной деятельности, отдельные аспекты функционирования заповедных экосистем, перспективы заповедания.
     Для широкого круга специалистов заповедного дела, охраны природы, экологии, преподавателей и студентов.

     The features of formation and evolution of the concept of nature preservation on the basis of Kaniv Nature Reserve are analyzed in the monograph.
     The authors, basing on the archived data, materials of the Nature Records, scientific publications and their own researches, are considering in their work the preconditions of foundation of Kaniv Nature Reserve, its uniqueness, stages and directions of its scientific and organization activities, some aspects of the functioning of the preserved ecosystems, perspectives of foundation of new nature reserves.
     For a wide range of experts in the sphere of nature reserves, nature preservation, ecology, teachers and students.


      Переглянути ЗМІСТ.

Повернутись до переліку літератури.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,