Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Генеза філософських студій у Київському університеті : монографія / [Л. В. Губерський, А. Є. Конверський, І. В. Бичко та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф., акад. НАН України Губерського Л. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : [Б. в.], 2010. – 491, [1] с. : іл., табл.

Авторський колектив:
Л. В. Губерський, акад. НАН України, д-р філос. наук, проф.,
А. Є. Конверський, чл.-кор. НАН України, д-р філос. наук, проф.,
І. В. Бичко, д-р філос. наук, проф.,
І. В. Огородник, д-р філос. наук, проф.,
В. І. Лубський, д-р філос. наук, проф.,
Т. Г. Горбаченко, д-р філос. наук, проф.,
В. А. Бугров, канд. філос. наук, доц.,
І. В. Кондратьева, канд. філос. наук, доц.,
О. В. Руденко, канд. філос. наук, доц.

     У монографії розкривається розвиток філософської думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, містяться архівні документи та матеріали, що висвітлюють 175-літню історію філософського факультету. Матеріал згрупований у трьох частинах за хронологічною ознакою. Перша частина містить інформацію, що розкриває історію створення факультету та викладання філософії у 1834-1919 pp., а друга частина присвячена філософській думці в університеті у 1920-1990 pp. Третя частина висвітлює сучасний стан наукових досліджень філософського факультету, його кафедр та перспективи розвитку у демократичній Україні.
     Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться історією філософії в Україні.

      Переглянути ЗМІСТ.

Повернутись до переліку літератури.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,