Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у лютому 2013 року.Бізнес-планування : навчальний посібник / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. - Київ : Знання, 2013. - 207 с. - ISBN 978-966-346-996-6 Бізнес-планування : навчальний посібник / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. – Київ : Знання, 2013. – 207 с. – ISBN 978-966-346-996-6

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні й прикладні аспекти бізнес-планування створення і розвитку підприємства. Розкрито особливості підготовчої, початкової та основної стадій роз­роблення і презентації бізнес-плану. Охарактеризовано методичні аспекти розроблення таких розділів бізнес-плану: галузь, підприєм­ство, продукція; дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; план ризиків; фінансовий план. Обґрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення бізнес-планування.
   Для студентів спеціальностей "Економіка підприємства", "Менедж­мент організацій", "Облік та аудит" й інших, викладачів, аспірантів економічного профілю вищих закладів освіти, всіх фахово зацікавлених осіб.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність / О.І. Бутук. - Київ : Знання, 2012. - 350 с. - (Сучасна наука). - ISBN 978-617-07-0084-1 Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність / О.І. Бутук. – Київ : Знання, 2012. – 350 с. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0084-1

   


   Розкриваються найважливіші принципи, структура та зміст регулювання соціально-економічних систем. Обґрунтовується тотожність трансакційного змісту регулювальної діяльності з непродуктивними видами праці. Уточнюються епохи історичного прогресу людства на базі визначення найважливіших етапів розвитку способу життя та великих сходинок висхідного руху характеру виробництва. Аналізуються стратегічні зрушення у головних компонентах надбудовної інфраструктури країн СНД та їхній вплив на кардинальне перетворення базису в ході пострадянських реформ. Досліджено ключові зміни у трансакціях обігу провідних країн СНД. Розкриваються вузлові проблеми модернізації алокаційної інфраструктури. Пропонуються заходи, спрямовані на поліпшення податково-видаткової політики.
   Для науковців, а також студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами впорядкування суспільно-економічного буття.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКонфліктологія та теорія переговорів : навчальний посібник / І.В. Ващенко, М.І. Кляп. - Київ : Знання, 2013. - 407 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-740-5 Конфліктологія та теорія переговорів : навчальний посібник / І.В. Ващенко, М.І. Кляп. – Київ : Знання, 2013. – 407 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-740-5

   


   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні проблеми конфліктології як науки, а також медіація, посередни­цтво і переговорні технології як одні з основних засобів розв'язання кон­фліктів.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів України, зокрема для майбутніх фахівців у галузі знань "Міжнародні відносини". Книга стане у пригоді також науковим і практичним працівникам та всім, хто цікавиться проблемами конфліктології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСоціологія сім'ї : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. - Київ : Знання, 2013. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-741-2 Соціологія сім'ї : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2013. – 223 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-741-2

   


   У підручнику розглядаються основні категорії, об'єкт і предмет соціології сім'ї та особливості використання соціологічних методів у дослідженнях впливу сімейної сфери на суспільне життя та поведінку людей. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології сім'ї у світовій практиці та в Україні. Сім'я досліджена як соціальний феномен, важливий соціальний інститут, соціальна організація та мала соціальна група, які у сукупності визначають дошлюбну та сімейну поведінку людини, первинну соціалізацію особистості. Розглянуто перспективи розвитку сім'ї під глобальними впливами у контексті національної культури, традицій та звичаїв.
   Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасні фінансові ринки / В.С. Лук'янов. - Київ : Знання, 2013. - 479 с. - (Сучасна наука). - ISBN 978-617-07-0086-5 Сучасні фінансові ринки / В.С. Лук'янов. – Київ : Знання, 2013. – 479 с. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0086-5

   


   У монографії системно розглядаються актуальні процеси та явища, недостатньо досліджені вітчизняною фінансово-економічною наукою: фінансові ринки, фінансова економіка, фінансова глобалізація, а також їх базові імперативи, адаптивні механізми і глобалізаційні перспективи. Запропоновано практичні рекомендації щодо застосування сучасних моделей антикризового регулювання фінансових ринків з урахуванням рекомендацій міжнародних фінансових організацій, нових стандартів Базель ІІІ, а також національних особливостей.
   Розраховано на науковців, працівників-практиків фінансової сфери, державних службовців відповідних міністерств, відомств і національних комісій, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнська мова і література. Тести для абітурієнтів : навчально-методичний посібник / А. Я. Середницька. - Київ : Знання, 2013. - 222 с. - ISBN 978-617-07-0067-4 Українська мова і література. Тести для абітурієнтів : навчально-методичний посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2013. – 222 с. – ISBN 978-617-07-0067-4

   


   У навчально-методичному посібнику вміщено понад 600 тестів, згрупованих у 10 варіантів, за змістом і структурою максимально наближених до тестового зошита зовнішнього незалежного оцінювання.
   Для старшокласників і абітурієнтів, які самостійно готуються до ЗНО, а також учителів та викладачів, котрі зможуть використовувати посібник як джерело практичних завдань.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУправління діяльністю організаційно-виробничих систем : навчальний посібник / Й.М. Петрович. - Київ : Знання, 2013. - 510 с. - ISBN 978-617-07-0081-0 Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : навчальний посібник / Й.М. Петрович. – Київ : Знання, 2013. – 510 с. – ISBN 978-617-07-0081-0

   


   У навчальному посібнику узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід управління діяльністю організаційно-виробничих систем у ринкових умовах господарювання. Чільне місце відведено теоретичним засадам їх формування і функціонування, особливий акцент зроблено на висвітленні проблемних питань управління інноваційною, виробни­чою, постачальницькою та збутовою діяльністю. Розглянуто проблемні питання управ­ління процесами адаптації, диверсифікації, конверсії та перепрофілювання діяльності організаційно-виробничих систем. Актуалізації й перевірці засвоєння матеріалу сприятимуть вміщені в посібнику контрольні запитання та тести.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують економічні спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", а також для студентів технічних спеціальностей, слухачів закладів підви­щення кваліфікації, аспірантів, економістів і менеджерів, освітян та науковців, яких цікавлять сучасні проблеми управління.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

ПЕРЕДМОВА

Частина I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Розділ 1. Організація як складна виробнича система і об'єкт управління
   1.1. Системна характеристика організацій
   1.2. Структура й функціонування організацій як організаційно-виробничих систем
   1.3. Закони організування й розвитку організаційно-виробничих систем
   1.4. Взаємодія організаційно-виробничої системи і зовнішнього середовища
   1.5. Взаємодія організаційно-виробничої системи і людини
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань
Розділ 2. Організаційно-виробнича система як засіб досягнення цілей і спосіб об'єднання людей
   2.1. Загальні передумови об'єднання людей в організаційно-виробничих системах, їх ціль і завдання
   2.2. Функції й типи цілей організаційно-виробничих систем та вимоги до них
   2.3. Встановлення цілей і управління за цілями в організаційно-виробничих системах
   2.4. Узгодження цілей в організаційно-виробничих системах
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань
Розділ 3. Управління основними видами діяльності організаційно-виробничих систем
   3.1. Основна діяльність організаційно-виробничих систем та її найважливіші напрями
   3.2. Удосконалення управління основною діяльністю організаційно-виробничих систем
   3.3. Вирішення проблемних завдань у процесі управління основними видами діяльності організаційно-виробничих систем
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань

Частина II. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Розділ 4. Інноваційний розвиток організаційно-виробничих систем
   4.1. Концептуальні засади інноваційного розвитку і діяльності організаційно-виробничих систем ?
   4.2. Перетворення досягнень науково-технічного прогресу і науково-технічної революції на інновації ?
   4.3. Життєвий цикл інновацій
   4.4. Класифікація інновацій та їх роль в організуванні управління діяльністю організаційно-виробничих систем
   4.5. Реінжиніринг як важливий напрям інноваційної діяльності сучасних організаційно-виробничих систем
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань
Розділ 5. Управління оновленням продукції й техніко-технологічної бази організаційно-виробничої системи
   5.1. Суть та організаційні форми оновлення продукції організаційно-виробничих систем
   5.2. Ринкова орієнтація розроблення нового продукту
   5.3. Техніко-технологічна база організаційно-виробничих систем та її постійне вдосконалення
   5.4. Оновлення техніко-технологічної бази організаційно-виробничих систем за допомогою технічного переозброєння й модернізації
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань

Частина III. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Розділ 6. Система управління виробництвом організаційно-виробничих систем
   6.1. Цілі та завдання управління виробництвом
   6.2. Принципи і процес управління виробництвом
   6.3. Функції управління виробництвом
   6.4. Елементи системи управління виробництвом
   6.5. Організаційна структура управління виробництвом
   6.6. Інформаційне забезпечення системи управління виробництвом
   6.7. Організування управління виробництвом
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань
Розділ 7. Стратегічне управління виробництвом організаційно-виробничої системи на основі розроблення та реалізації економічної стратегії
   7.1. Поняття економічної стратегії організаційно-виробничої системи і виробництва
   7.2. Локальні виробничі цілі економічної стратегії підприємства
   7.3. Основні складові економічної стратегії та її формування
   7.4. Стратегічне управління організаційно-виробничою системою на основі економічної стратегії
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань
Розділ 8. Управління використанням виробничої потужності організаційно-виробничих систем
   8.1. Виробнича потужність організаційно-виробничої системи та її види
   8.2. Чинники, що впливають на величину та рівень використання потужностей організаційно-виробничих систем
   8.3. Обчислення величини виробничої потужності організаційно-виробничої системи
   8.4. Оцінювання використання потужностей організаційно-виробничих систем
   8.5. Поетапне управління формуванням виробничої потужності організаційно-виробничої системи
   8.6. Закріплення за управлінським апаратом організаційно-виробничої системи функцій і важелів управління використанням виробничої потужності
   8.7. Програмно-цільове планування поліпшення використання виробничої потужності організаційно-виробничої системи
   8.8. Організаційно-економічний механізм використання виробничих потужностей організаційно-виробничих систем
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань

Частина IV. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Розділ 9. Управління процесами адаптації організаційно-виробничих систем
   9.1. Суть, мета і завдання адаптації організаційно-виробничих систем до змін зовнішнього середовища
   9.2. Організаційні передумови управління процесом адаптації організаційно-виробничих систем та його ресурсне забезпечення
   9.3. Визначення пріоритетів, критеріїв і показників оцінювання ефективності управління процесом адаптації організаційно-виробничих систем до змін зовнішнього середовища
   9.4. Управління процесами адаптації організаційно-виробничих систем до змін зовнішнього середовища
   9.5. Формування мотиваційного механізму управління процесом адаптації організаційно-виробничих систем
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань
Розділ 10. Управління диверсифікацією організаційно-виробничих систем
   10.1. Поняття диверсифікації та її види
   10.2. Передумови і критерії диверсифікації діяльності організаційно-виробничих систем
   10.3. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на диверсифікацію організаційно-виробничих систем
   10.4. Принципи організування діяльності та вдосконалення управління диверсифікованими організаційно-виробничими системами
   10.5. Характеристика стратегій диверсифікації
   10.6 Вибір та обґрунтування варіанта диверсифікації діяльності організаційно-виробничих систем
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань
Розділ 11. Управління процесами конверсії та перепрофілювання діяльності організаційно-виробничих систем
   11.1. Концептуальні засади здійснення конверсії
   11.2. Організаційні особливості здійснення конверсії в Україні та використання досвіду зарубіжних країн
   11.3. Управління розвитком діяльності конверсійних підприємств у ринкових умовах господарювання
   11.4. Управління процесом перепрофілювання діяльності організаційно-виробничих систем
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань

Частина V. УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКОЮ ТА МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Розділ 12. Управління матеріально-технічним забезпеченням діяльності організаційно-виробничих систем
   12.1. Роль і завдання матеріально-технічного постачання в діяльності організаційно-виробничих систем
   12.2. Принципи управління матеріально-технічним постачанням організаційно-виробничих систем
   12.3. Структура і функції служб матеріально-технічного постачання організаційно-виробничих систем
   12.4. Організування поставок матеріально-технічних ресурсів для забезпечення господарської діяльності організаційно-виробничих систем
   12.5. Вибір постачальника матеріально-технічних ресурсів
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань
Розділ 13. Управління маркетингово-збутовою діяльністю організаційно-виробничих систем
   13.1. Суть, завдання та економічне значення збутової діяльності організаційно-виробничих систем
   13.2. Використання маркетингового інструментарію в організуванні збуту
   13.3. Принципи, методи та форми організування збутової діяльності організаційно-виробничих систем
   13.4. Канали розподілу та їхня характеристика
   13.5. Інформаційне забезпечення системи збуту
   13.6. Ефективність управління збутовою діяльністю організаційно-виробничих систем
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань

Частина VI. УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Розділ 14. Результативність діяльності організаційно-виробничих систем
   14.1. Суть та значення результативності діяльності організаційно-виробничих систем
   14.2. Оцінювання результативності діяльності організаційно-виробничих систем
   14.3. Контроль і регулювання продуктивності функціонування організаційно-виробничих систем
   14.4. Управління продуктивністю організаційно-виробничих систем
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань
Розділ 15. Ефективність діяльності організаційно-виробничих систем
   15.1. Суть і значення ефективності діяльності організаційно-виробничих систем
   15.2. Вимірювання ефективності діяльності організаційно-виробничих систем
   15.3. Резерви та шляхи підвищення ефективності діяльності організаційно-виробничих систем
   Запитання для самоконтролю
   Тести для перевірки знань

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex