Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи

чинні в Україні за станом
на 27 травня 2004 року

     Всі міждержавні стандарти, затверджені до 1992 року, включно, чинні в Україні. Стандарти, розроблені після 1992 року державами-учасницями "Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації", прийнятої 13 березня 1992 р., до яких приєдналась Україна, вводяться в дію лише за наказами Держстандарту України.
 

Н А З В А

Дата введення

ДСТУ 2226-93

Автоматизовані системи. Терміни та визначення. Введено вперше

01.07.1994

ДСТУ 2227-93

Системи оброблення інформації. Автоматизована установа. Терміни та визначення. Введено вперше

01.07.1994

ДСТУ 2228-93

Системи оброблення інформації. Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення.

01.07.1994

ДСТУ 2229-93

Системи оброблення інформації. Локальні обчислювальні мережі. Терміни та визначення.

01.07.1994

ДСТУ 2392-94

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Введено вперше.

01.01.1995

ДСТУ 2394-94

Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. Введено вперше.

01.01.1995

ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985)

Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та вибір термінів індексування. Загальна методика. На заміну ДСТУ 2395-94.

01.07.2001

ДСТУ 2398-94

Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2481-94

Системи оброблення інформації. Інтелектуаль-ні інформаційні технології. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2482-94

Системи оброблення інформації. Комп’ютерні технології навчання. Терміни та визначення.

01.01.1995

ДСТУ 2574-94

Системи оброблення інформації. Дисплеї візуальні. Терміни та визначення.

01.07.1995

ДСТУ 2627-94

Система оброблення інформації. Видавничі комп’ютеризовані системи. Оброблення та друкування документів. Терміни та визначення.

01.07.1995

ДСТУ 2628-94

Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. Введено вперше.

01.07.1995

ДСТУ 2634-94

Изделия электронной техники. Методы оценки соответствия требованиям надежности.

01.07.1995

ДСТУ 2732-94

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. Введено вперше.

01.07.1995

ДСТУ 2757-94

Картографія. Терміни та визначення. Введено вперше.

01.01.1996

ДСТУ 2844-94

Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 2850-94

Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості. (Відповідає ISO/IEC 9126:91 (E) в частині показників якості). Введено вперше.

01.01.1996

ДСТУ 2874-94

Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 2937-94

Кінофотоматеріали. Терміни та визначенн.

01.01.1996

ДСТУ 2938-94

Система оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 2939-94

Система оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 3008-95

Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

01.01.1996

ДСТУ 3017-95

Видання. Основні види. Терміни та визначення Введено вперше.

01.01.1996

ДСТУ 3044-95

Системи оброблення інформації. Подання даних. Терміни та визначення.

01.01.1996

ДСТУ 3144-95

Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни і визначення.

01.01.1996

ДСТУ 3145-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги.

01.01.1996

ДСТУ 3146-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови.

01.01.1996

ДСТУ 3148-95

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції Загальні вимоги.

01.01.1996

ДСТУ 3279-95

Стандартизація послуг. Основні положення.

01.01.1997

ДСТУ 3294-95

Маркетинг. Терміни та визначення основних понять.

01.01.1997

ДСТУ 3301 - 96

Системи оброблення інформації. Аналогові комп’ютери. Терміни та визначення.

01.01.1997

ДСТУ 3302-96

Система стандартів з баз даних. Структурна система словників інформаційних ресурсів.

01.01.1997

ДСТУ 3325-96

Термінологія. Визначення основних понять. (ISO 1087:1990) Введено вперше.

01.01.1997

ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96)

Інформаційні технології. Системи стандартів з БД. Еталонна модель керування даними.

01.01.1998

ДСТУ 3359-96

Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Якість друку штрихових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю.

01.01.1997

ДСТУ 3396.0.-96

Захист інформації, Технічний захист інформації. Основні положення.

01.01.1998

ДСТУ 3396.1.-96

Захист інформації, Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.

01.07.1997

ДСТУ 3396.2-97

Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення

01.01.1998

ДСТУ 3470-96

Засоби обчислювальної техніки. Розташування знаків на клавіатурі.

01.01.1998

ДСТУ 3578-97

Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях Введено в перше.

01.01.1998

ДСТУ 3579-97

Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексикографічними даними на магнітних носіях.

01.01.1998

ДСТУ 3582-97

Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. На заміну РСТ УРСР 1743-82.

01.07.1998

ДСТУ 3614 – 97 (ISO/IEC 7810:1995)

Картки ідентифікаційні. Фізичні характеристики.

01.07.1998

ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура cлужбових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 1. Вступ і загальні принципи.

01.07.1999

ДСТУ 3719-2-98 (ISO 8613-2: 1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 2. Структури документа.

01.07.1999

ДСТУ 3719-4-98 (ISO 8613-4:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура cлужбових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 4. Профіль документа.

01.07.1999

ДСТУ 3719-5-98 (ISO 8613-5:1989)

Інформаційні технології. Електронний доку-ментообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 5. Формат обміну службовими документами (ODIF).

01.07.1999

ДСТУ 3719-6-98 (ISO 8613-6:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 6. Архітектури символьного змісту.

01.07.1999

ДСТУ 3719-7-98 (ISO 8613-7:1989)

Інформаційні технології. Електронний доку-ментообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 7. Архітектури растровографічного вмісту.

01.07.1999

ДСТУ 3719-8-98 (ISO 8613-8:1989)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Частина 8. Архітектура геометричнографічного вмісту.

01.07.1999

ДСТУ 3719-10-98 (ISO 8613-10:1991)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 10. Формальні завдання.

01.07.1999

ДСТУ 3814-98

Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. На заміну ГОСТ 7. 53. -86

01.01.2000

ДСТУ 3843 - 99

Державна уніфікована система документації. Основні положення. На заміну ГОСТ 6. 10. 1-88

01.07.2000

ДСТУ 3844-99

Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. На заміну ГОСТ 6. 10. 5-87

01.07.2000

ДСТУ 3873-1-99 (ГОСТ 30653-99) (ISO/IEC 10166-1:1991)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 1. Означення абстрактної послуги та процедури.

01.01.2001

ДСТУ 3873-2-99

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 2. Завдання протоколу

01.01.2001

ДСТУ 3874-99 (ГОСТ 30656-99) (ISO 8777:1993)

Інформація та документація. Команди для інтерактивного текстового пошуку

01.01.2001

ДСТУ 3899-99

Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення.

01.04.2001

ДСТУ 3901-99 (ГОСТ 30664-99) (ISO/IEC 11404:1996)

Інформаційні технології. Мови програмування, їх середовище і системний. інтерфейс Незалежні від мов типи даних.

01.01.2001

ДСТУ 3918-99 (ISO/IEC 12207:1995)

Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення

01.07.2000

ДСТУ 3965-2000 (ISO/IEC 8473-1:1998)

Інформаційні технології. Протокол для забезпечення послуг мережевого рівня в режимі без встановлення з*єднання. Частина 1. Специфікація протоколу.

01.01.2001

ДСТУ 3986-2000 (ISO 8879:1986)

Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML).

01.07.2001

ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985)

Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення На заміну ГОСТ 7. 24-90

01.01.2002

ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986)

Інформація і документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення. На заміну ГОСТ 7. 25-80

01.01.2002

ДСТУ 4145 - 2002

Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння.

01.07.2003

ДСТУ 4163-2003

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. На заміну ГОСТ 6. 38-90.

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96, IDT)

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією.

 

ДСТУ ГОСТ 7.51-2003 (ГОСТ 7.51-98, IDT)

СІБВС. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення. На заміну ГОСТ 7. 51-84

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85) (ГОСТ 7.59-2003)

СІБВС. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації. На заміну ГОСТ 7. 59-90

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 7.71-2003 (ИСО 6862-96) (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96, IDT)

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією

01.07.2004

ДСТУ ГОСТ 25807-2003 (ГОСТ 25807-2000, IDT)

Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги.

01.07.2004

ДСТУ ISO 639-94

Коди назв мов. Введено вперше.

01.07.1995

ДСТУ ISO 860-1999

Термінологічна робота. Гармонізування понять та термінів

01.01.2001

ДСТУ ISO 3166-1-2000

Коди назв країн світу На заміну ДСТУ ISO 3166-95

01.10.2000

ДСТУ ISO 9241-3-2001 (ISO 9241-3:1992, IDT)

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів.

01.07.2002

ДСТУ ISO 9241-3-2001

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів. Поправка З-2002.

ДСТУ ISO 9241-10-2001

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 10. Принципи діалогу. (ISO 9241-10:1996,IDT)

01.07.2002

ДСТУ ISO/IEC 2382-32:2003

Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 32. Електронна пошта (ISO/IEC 2382-32:1999, IDT)

01.07.2004

ДСТУ ISO/IEC 9069 - 2002

Інформаційні технології. Засоби підтримки SGML. Формат обміну SGML-документами (SDIF)

01.10.2003

ДСТУ ISO/IEC 9798-1-2002

Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб’єктів. Частина 1. Загальні положення.

01.07.2003

ДСТУ ISO/IEC 9798-3-2002

Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб’єктів. Частина 3. Механізми з використанням методу цифрового підпису.

01.10.2003

ДСТУ ISO/IEC 11411 - 2002

Інформаційні технології. Зображення переходу стану програмного засобу для спілкування людей.

01.10.2003

ДСТУ ISO/IEC 11764 – 2002

Інформаційні технології. Супровід програмного забезпечення.

01.10.2003

ДСТУ ISO/IEC 11770–2–2002

Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб’єктів. Частина 3. Механізми з використання методу цифрового підпису.

01.07.2003

ДСТУ ISO/IEC 12119-2003

Інформаційні технології. Пакет програм. Тестування і вимоги до якості. (ISO/IEC 12119:1994,IDT).

01.07.2004

ДСТУ ISO/IEC 14764 - 2002

Інформаційні технології. Супровід програмного забезпечення.

01.10.2003

ДСТУ ISO/IEC 14888 – 1 - 2002

Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 1. Загальні положення.

01.10.2003

Р 50-082-2000 (ISO/TR 12618:1994)

Комп’ютерні засоби у термінологічній роботі. Настанови щодо створювання та використання термінологічних баз даних і текстових масивів (Поправка 12-2000).

01.01.2001

 

Республіканські стандарти

 
     

РСТ УРСР 1740-81

Роботи копіювально-розмножувальні. Технічні умови. На заміну РСТ УССР 1740-76

чинний

РСТ УРСР 1829-78

Стелажі бібліотечні. Загальні технічні умови

 
     
 

Галузеві стандарти

 
     

ГСТУ 08694-01- 97

Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Основні положення

01.06.1997

ГСТУ 29.4 - 2001

Обкладинки та палітурки. Типи. На заміну: ГОСТ 22240-76; ОСТ 29. 69-86,29. 31-87, 29. 62-86; ТУ 29. 01-61-90, 29. 01-74-84

01.01.2002

ГСТУ 55.001-98

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. На заміну ОСТ 55. 6-85

01.01.1999

ГСТУ 55.002 - 2002

Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. На заміну ОСТ 55. 2-84

01.09.2002

ГСТУ 55.003-2003

Кінодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги

01.09.2003

ГСТУ 75.11.6-01-98

Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Надання юридичної сили електронним документам

17.09.1998

ГСТУ 8354.001- 2001

Ідентифікаційні картки особи. Кодування символів українського письма.

01.11.2001

ГСТУ 8354.002-2001

Ідентифікаційні картки особи. Відбитки шрифту для оптичного зчитування.

01.11.2001

 

Керівний документ із стандартизації

 
     

КД 29.06-2001

Оформлення та поліграфічне виконання друкованих засобів інформації.

01.04.2001

КНД 50-038-95

Правила оформлення, зберігання, ведення справ стандартів і їх використання.

01.07.1995

 

Міждержавні стандарти

Україна

ГОСТ 7.0-84

СИБИД. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения.

01.01.1986

ГОСТ 7.1-84

СИБИД. Библиографическое описание документа Общие требования и правила составления (изм. 1).

26.01.2001

ГОСТ 7.4-86

СИБИД. Издания, выходные сведения (изм. 1,изм. 2. )

22.09.1986

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76)

СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования. Взамен ГОСТ 7. 9-77.

01.01.1999

ГОСТ 7.11-78 (СТ СЭВ 2012-79)

СИБИД. Сокращение слов словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании. Взамен ГОСТ 7. 11-70.

01.07.1979

ГОСТ 7.12-93

СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. Взамен ГОСТ 7. 12-77

01.01.1997

ГОСТ 7.14-84 (ИСО 2709-96)

СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Структура записи. Взамен ГОСТ 7. 14-78

01.01.1985

ГОСТ 7.16-79

СИБИД. Библиографическое описание нотных изданий

01.01.80

ГОСТ 7.18-79

СИБИД. Библиографическое описание картографических произведений

01.01.80

ГОСТ 7.19-85

СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Содержание записи. Взамен ГОСТ 7. 19-79

01.01.1986

ГОСТ 7.20-2000

СИБИД. Библиотечная статистика Взамен ГОСТ 7. 20-80, ГОСТ 7. 41-82

01.09.2002

Г ГОСТ 7.22-80

СИБИД. Промышленные каталоги. Общие требования

01.01.1981

ГОСТ 7.23-80

СИБИД. Издания информационные. Структура и оформление.

 

ГОСТ 7.26-80

СИБИД. Библиотечное дело. Основные термины и определения.

01.01.1982

ГОСТ 7.27-80

СИБИД. Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения.

01.01.1982

ГОСТ 7.29-80 (ИСО 5427-84)

СИБИД. Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.

01.01.1982

ГОСТ 7.30-80 (ИСО 5428-84)

СИБИД. Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах

01.01.1982

ГОСТ 7.34-81

СИБИД, Библиотечное описание изоизданий.

01.01.1983

ГОСТ 7.36-88

СИБИД. Неопубликованный перевод. Координация, общие требования и правила оформления. Взамен ГОСТ 7. 36-81.

01.07.1989

ГОСТ 7.40-82

СИБИД. Библиографическое описание аудиовизуальных материалов.

01.01.1984

ГОСТ 7.47-84 (ИСО 6156-87)

СИБИД. Коммуникативный формат для словарей информационных языков и терминологических данных. Содержание записи.

01.01.1985

ГОСТ 7.48-90

СИБИД. Консервация документов. Основные термины и определения. Взамен ГОСТ 7. 48-84.

01.01.1991

Г ГОСТ 7.49-84

СИБИД. Рубрикатор ГАСНТИ. Структура, правила использования и ведения.

01.01.1985

Г ГОСТ 7.50-90

СИБИД. Консервация документов. Общие требования. Взамен ГОСТ 7. 50-84.

01.01.1991

ГОСТ 7.52-85

СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ документа.

01.07.1986

ГОСТ 7.55-99

Сиситема стандартов по информации,библиотечному и издательскому делу. Основные положения. На заміну ГОСТ 7. 55-89.

01.07.2001

ГОСТ 7.56-89

СИБИД. Издания. Международная стандартная нумерация серийных изданий.

01.01.1990

ГОСТ 7.57-89

СИБИД. Издания. Издательские и книготорговые библиографические указатели. Общие требования.

01.07.1990

ГОСТ 7.58-90

СИБИД. Информационное обеспечение программ комплексной стандартизации продукции. Общие требования.

01.01.1991

ГОСТ 7.61-90

СИБИД. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования.

01.01.1998

ГОСТ 7.64-90 (ИСО 8601-88)

СИБИД. Представление дат и времени дня. Общие требования. Взамен ГОСТ24520-80.

01.07.1991

ГОСТ 7.65-92

СИБИД. Кинодокументы, фотодокументы и документы на микроформах. Общие требования к архивному хранению.

01.01.1993

ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85)

СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию

01.01.1993

ГОСТ 7.70-96

СИБИД. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик.

01.07.2000

ГОСТ 7.77-98

СИБИД. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения.

01.01.2000

ГОСТ 7.78-99

СИБИД. Издания. Вспомогательные указатели.

01.01.2001

ГОСТ 13.0.002 - 84

Репрография. Термины и определения.

 

ГОСТ 13.0.003 - 2000

Репрография. Микрография. Репрографические копии оригиналов. Типы. Условные обозначения

01.01.2002

ГОСТ 13.1.101 -93

Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения.

01.01.1998

ГОСТ 16876-71

Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита.

ГОСТ 19542 - 93

Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения.

01.01.1997

ГОСТ 28406-89

Персональные электронные вычислительные машины. Интерфейсы видеомониторов. Общие требования.

 

ГОСТ 29099-91

Сети вычислительные локальные. Термины и определения.

 

ГОСТ 29124-91

Клавиатура ввода данных. Общие технические требования.

 

ГОСТ ЭД 1 7.4-90

СИБИД. Издания. Выходные сведения.

01.01.1991