Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Цифра Ю.
Назва: Конструювання зовнішньополітичної ідентичності в контексті інтеграції та дезінтеграції соціумів
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: С. 23-26
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   На основі аналізу сутності процесів інтеграції та дезінтеграції сучасних соціумів досліджено специфіку вибудовування зовнішньополітичної ідентичності держави. Виявлено особливості зовнішньополітичної ідентичності ЄС та формат співвідношення з нею ідентичностей держав-членів цієї організації. У зазначеному ключі визначено можливі варіанти зближення України та цієї наддержавної структури, а також її позицію в межах соціально-політичного простору ЄС. З"ясовано, що виокремлення загальних контурів зовнішньополітичної ідентичності держави має відбуватися на основі звернення до культурного дискурсу, вивчення історії країни та відповідних певним періодам внутрішніх або зовнішніх проблем. Крім того, слід брати до уваги тенденцію до "фрагментації" окремих держав, спричинену етнонаціональним протистоянням усередині соціумів. Відтак доведено, що безпосереднім завданням державного актора у процесі конструювання його зовнішньополітичної ідентичності є формування надійного суспільного підґрунтя цього конструкту та вироблення почуття приналежності індивідів до населення зазначеної держави як соціально-політичного утворення.
   На основе анализа сущности процессов интеграции и дезинтеграции современных социумов исследована специфика выстраивания внешнеполитической &идентичности государства. Выявлены особенности внешнеполитической идентичности ЕС и формат соотношения с ней идентичностей государств-членов этой организации. В данном ключе определены возможные варианты сближения Украины и этой надгосударственной ст&руктуры, а также ее позиция в рамках социально-политического пространства ЕС. Выяснено, что выделение общих контуров внешнеполитической идентичности государства должно происходить на основе обращения к культурному дискурсу, изучения истории страны и &соответствующих определенным периодам внутренних или внешних проблем. Кроме того, следует принимать во внимание тенденцию к "фрагментации" отдельных государств, вызванную этнонациональным противостоянием внутри социумов. Следовательно, доказано, что &непосредственным заданием государственного актора в процессе конструирования его внешнеполитической идентичности является формирование надежной общественной основы этого конструкта и выработка чувства принадлежности индивидов к населению данного госу&дарства как социально-политического образования.
   On the basis of the analysis of the processes of integration and disintegration of modern societies, the specific features of building of the foreign policy identity of the state are investigated. The& main features of the foreign policy identity of the EU and the correlation of the identities of its Member States therewith are determined. In this context, possible versions of rapprochement between Ukraine and this superstate structure, as well as& the Ukrainian position within the EU"s social and political space are identified. Determination of the general contours of the foreign policy identity of the state is established to be based on the cultural discourse, the study of the country"s hist&ory, and the relevant internal or external problems of a certain historical period. In addition, the trend towards "fragmentation" of some states caused by ethnonational strife within societies should be taken into account. Thus, the immediate task o&f the state actor while constructing its foreign policy identity is proved to be the formation of a reliable social foundation of this construct and the development of the sense of belonging of individuals to the population of this state as a social &and political entity.Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,