Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Абрамова М., Ракша Н.
Назва: Оптимізація методологічних підходів щодо одержання цільових білків із гідробіонтів Антарктичного регіону
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: С. 7-13
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Ферменти з організмів, адаптованих до існування при низьких температурах середовища, привертають значну увагу науковців як потенційно перспективні об"єкти не лише із практичного погляду, а і як цінні інструменти для проведення фундаментальних досліджень. Це обумовлено незвичайними умовами навколишнього середовища (низька температура, високий гідростатичний тиск, слабка освітленість), а також значним рівнем економічної рентабельності, що зумовлена широкою розповсюдженістю морських гідробіонтів та високою продуктивністю психрофільних ферментів порівняно з їх мезо- та термофільними аналогами. Про доцільність використання гідробіонтів Антарктичного регіону Parborlasia corrugatus та Sterechinus neumayeri, як джерел для одержання ферментів, свідчать результати попереднього ензим-електрофоретичного аналізу, відповідно до яких, загальний екстракт тканин гідробіонтів містив низку ферментів, що виявляли активність щодо желатину та фібриногену. У результаті поєднання декількох хроматографічних стадій, які включали афінну хроматографію на колонці з носієм Blue Sepharose 6 FF та хроматографії, що поділяє за розмірами, на колонках з носіями Superdex 75 PG та Superdex 200 PG із загального екстракту тканин Parborlasia corrugatus та Sterechinus neumayeri одержано& фракції, що містили гідролітичні ферменти. Із загального екстракту тканин обох досліджуваних гідробіонтів було виділено 4 фракції, що виявляли желатиназну активність. Також із тканин гідробіонта Sterechinus neumayeri виділено фракцію, що містила вис&окомолекулярні ферменти, здатні розщеплювати фібриноген. Розроблену методику двостадійної хроматографії можна використати в подальшому як основу для одержання ферментів аналогічного спектра дії з інших об"єктів.
   Ферменты из организмов, адаптированны&х к существованию при низких температурах среды обитания, привлекают значительное внимание ученых как потенциально перспективные объекты не только с практической точки зрения, но и как ценные инструменты для проведения фундаментальных исследований. Э&то обусловлено необычными условиями среды обитания (низкая температура, высокое гидростатическое давление, слабое освещение), а также значительным уровнем экономической рентабельности, который предопределен широкой распространенностью морских гидроби&онтов и высокой продуктивностью психрофильных ферментов по сравнению с их мезо- и термофильными аналогами. О целесообразности использования гидробионтов Антарктического региона Parborlasia corrugatus и Sterechinus neumayeri, как источника для получен&ия отдельных ферментов, свидетельствуют результаты энзим-электрофоретического анализа общего экстракта тканей гидробионтов, согласно которым, общий экстракт содержал ряд ферментов, которые проявляли активность в отношении желатина и фибриногена. В ре&зультате комбинации нескольких хроматографических стадий, которые включали аффинную хроматографию на колонке с носителем Blue Sepharose 6 FF и гельфильтрации на колонках с носителями Superdex 75 PG и Superdex 200 PG из общего экстракта тканей гидроби&онтов были получены фракции гидролитических ферментов. Из общего экстракта тканей обоих исследуемых гидробионтов было выделено 4 фракции, которые проявляли желатиназную активность. Также из тканей гидробионта Sterechinus neumayeri было выделено фракц&ию, содержащую высокомолекулярные ферменты, способные расщеплять фибриноген. Разработанная методика двухстадийной хроматографии может быть использована в дальнейшем как основа для оптимизации получения ферментов аналогичного спектра действия из други&х объектов.
   Enzymes from organisms that are adapted to the existence at low temperatures attract significant attention of scientists as a perspective objects not only on a practical point of view, but also as a valuable tools for conducting basic re&search. This is due to unusual environmental conditions (low temperature, high hydrostatic pressure, low illumination), as well as a significant level of economic profitability due to the widespread of marine hydrobionts and high efficiency of psychr&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,