Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Фесянов П.О.
Назва: Організаційно-правові пріоритети розвитку інституту державної служби в Україні
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 39-43
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Представлено науково-теоретичне обґрунтування організаційно-правових засад розвитку інституту державної служби в Україні. Доведено, що важливим напрямом організаційно-правового розвитку інституту державної служби є підвищення ефективності державного управління, якісне нарощування кадрового потенціалу державної служби. Вивчення основних напрямів організаційного та правового забезпечення системи державного управління дало змогу визначити пріоритети розвитку інституту державної служби в Україні. Дослідженням виявлено, що ефективність державного управління визначається його здатністю оперувати сучасними інструментами аналізу, моделювання та прогнозу- вання, що залежить від організаційної структури управління. Результати дослідження показують, що саме від якісного керівного складу державно-управлінських структур, від особистого професійного рівня управлінця, наявності в нього прогресивних орієнтацій, енергійності та відповідальності значною мірою залежить розвиток Української держави.
  
   The purpose of the study is to provide scientific and theoretical substantiation of the organizational and legal foundations of the development of the public service institution in Ukraine. It is proved that an important direction of organizational and legal developme&nt of the civil service institute is the increase of the efficiency of public administration, qualitative increase of the personnel potential of the civil service. Study of the main areas of organizational and legal support of public administration h&as allowed to determine the priorities for the development of the civil service in Ukraine. The research revealed that the effectiveness of public administration is determined by its ability to operate with modern tools of analysis, modeling and fore&casting, which depends on the organizational structure of management. The results of the research show that the development of the Ukrainian state depends to a large extent on the qualitative leadership of the state-management structures, on the pers&onal professional level of the manager, on the presence of progressive orientations, vigor and responsibility.
  
   Представлено научно-теоретическое обоснование организационно-правовых основ развития института государственной служ- бы в Украине. Доказ&ано, что важным направлением организационно-правового развития института государственной службы является повы- шение эффективности государственного управления, качественное наращивание кадрового потенциала государственной службы. Изучение основных на&правлений организационного и правового обеспечения системы государственного управления дало возмож- ность определить приоритеты развития института государственной службы в Украине. Исследованием установлено, что эффективность государственного управле&ния определяется его способностью оперировать современными инструментами анализа, моделирования и прогнозирования, что зависит от организационной структуры управления. Результаты исследования показывают, что именно от качественного руководящего соста&ва государственно-управленческих структур, от личного профессионального уровня управленца, наличия у него прогрессивных ориентаций, энергичности и ответ- ственности в значительной степени зависит развитие Украинского государства.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,