Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Рутко Д.Ф.
Назва: Основные показатели, тенденции и проблемы развития инновационной деятельности в странах Евразийского экономического союза
Видавництво: ПХДПУ
Рік:
Сторінок: С. 70-80
Тип документу: Стаття
Головний документ: Економічний вісник університету
Анотація:   В статье рассмотрены основные показатели научной, научно-технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь и в других странах-членах ЕАЭС. Проведенный анализ позволил выявить существующие проблемы развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в странах-членах ЕАЭС. Так, по показателю внутреннего финансирования НИР страны ЕАЭС отстают от экономически развитых стран мира. В целом затраты на научные исследования и разработки среди стран ЕАЭС не превышают 1,2%, что ниже среднемировых значений (2,12%), а также уровня других интеграционных объединений. К другим проблемам развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в странах ЕАЭС следует отнести: низкий уровень инвестирования в инновационные проекты; неэффективность отдельных НИОКР, что связано с недостаточной проработкой вопросов маркетинга, отсутствием опыта создания проектных команд, разрозненностью разработчиков; порядок финансирования инновационных проектов, направленный на массовое тиражирование уже апробированных технологий и товаров, в ущерб внедрению и распространению инноваций; низкий спрос на инновационную продукцию со стороны реального сектора экономики стран ЕАЭС, слабая восприимчивость к нововведениям, недостаточная кооперация с разра&ботчиками инноваций; низкая эффективность субъектов инновационной инфраструктуры в сфере коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности; отсутствие системной работы по сопровождению научных проектов, комплексного внедрения тех&нологий и разработки инновационных проектов. На основании проведенного исследования сделаны соответствующие выводы и разработаны предложения по активизации инновационной деятельности в странах ЕАЭС. В работе обосновано, что для повышения инновационн&ой активности стран ЕАЭС необходимо формирование более тесных связей между научными и образовательными учреждениями, промышленными предприятиями и
   органами государственного управления. Площадкой для данного взаимодействия могут служить технологическ&ие платформы, успешный опыт формирования и функционирования которых демонстрируют страны ЕС.
   У статті розглянуті основні показники наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Республіці Білорусь і в інших країнах-членах ЄАЕС. Проведений& аналіз дозволив виявити існуючі проблеми розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в країнах-членах ЄАЕС. Так, за показником внутрішнього фінансування НДР країни ЄАЕС відстають від економічно розвинених країн світу. В цілому ви&трати на наукові дослідження і розробки серед країн ЄАЕС не перевищують 1,2%, що нижче за середньосвітові значень (2,12%), а також рівня інших інтеграційних об"єднань. До інших проблем розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в& країнах ЄАЕС слід віднести: низький рівень інвестування в інноваційні проекти; неефективність окремих НДДКР, що пов"язано з недостатньою опрацюванням питань маркетингу, відсутністю досвіду створення проектних команд, розрізненістю розробників; поряд&ок фінансування інноваційних проектів, спрямований на масове тиражування вже апробованих технологій і товарів, на шкоду впровадження і поширення інновацій; низький попит на інноваційну продукцію з боку реального сектора економіки країн ЄАЕС, слабка с&прийнятливість до нововведень, недостатня кооперація з розробниками інновацій; низька ефективність суб"єктів інноваційної інфраструктури в сфері комерціалізації результатів наукової та науково-технічної діяльності; відсутність системної роботи по суп&роводу наукових проектів, комплексного впровадження технологій і розробки інноваційних проектів. На підставі проведеного дослідження зроблено відповідні висновки і розроблені пропозиції щодо активізації інноваційної діяльності в країнах ЄАЕС. У робот&і обґрунтовано, що для підвищення інноваційної активності країн ЄАЕС необхідне формування більш тісних зв"язків між науковими та освітніми установами, промисловими підприємствами та органами державного управління. Майданчиком для даної взаємодії можу&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Економічний вісник університету"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,