Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Залєтов О.
Назва: Страхова політика та стратегія її реформування в Україні
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 31-37
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   У статті розглянута сутність, роль та завдання страхової політики в сучасних умовах. Визначено страхову політику як систему заходів владних структур та суб"єктів господарювання щодо використання інструментів страхування та фінансових ресурсів страховиків з метою ефективного управління ризиками та забезпечення реалізації цілей і завдань соціально-економічного розвитку країни (регіонів) та суб"єктів господарювання. Виділено страхову політику держави, корпоративного сектору, домогосподарств та страхових (перестрахових) компаній. Окреслено економічну, соціальну та інформаційну категорії державного регулювання у сфері страхування. Наголошено на необхідності реформування страхового ринку з урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Визначено мету тапринципи реалізації стратегії реформування державного регулювання страхового ринку України. Запропоновані пріоритетні напрямки розвитку страхового ринку на основі дерегуляції та спрощення регуляторного середовища, удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності державного нагляду, забезпечення захисту інтересів споживачів страхових послуг та відновлення довіри до страхового ринку.
   В статье рассмотрена сущность, роль и задачи страховой политики в современных условиях. Определена страхо&вая политика как система мер властных структур и субъектов хозяйствования по использованию инструментов страхования и финансовых ресурсов страховщиков с целью эффективного управления рисками и обеспечения реализации целей и задач социально-экономичес&кого развития страны (регионов) и субъектов хозяйствования. Выделено страховую политику государства, корпоративного сектора, домохозяйств и страховых (перестраховочных) компаний. Определена экономическая, социальная и информационная категории государ&ственного регулирования в сфере страхования, Подчеркнута необходимость реформирования страхового рынка с учетом влияния внешних и внутренних угроз. Определены цели и принципы реализации стратегии реформирования системы государственного регулирования &страхового рынка Украины. Предложены приоритетные направления развития страхового рынка на основе дерегуляции и упрощения регуляторной среды, совершенствования деятельности регулятора и повышения эффективности государственного надзора, обеспечение за&щиты интересов потребителей страховых услуг и восстановление доверия к страховому рынку.
   The article deals with the essence of the role and tasks of the insurance policy in modern conditions. Insurance is defined as a system of policy measures autho&rities and business entities to use the tools of insurance and financial resources of insurers in order to effectively manage risks and ensure the implementation of the goals and objectives of socio-economic development of the country (region) and bu&siness entities. Allocated to the insurance policy of the state, the corporate sector, households and insurance (reinsurance) companies. The economic, social and informational categories of state regulation in the insurance industry, underlined the n&eed to reform the insurance market taking into account the influence of external and internal threats. Define the objectives and principles of the strategy of reforming the system of state regulation of the insurance market of Ukraine. Proposed prior&ities for the development of the insurance market on the basis of deregulation and simplification of the regulatory environment, improvement of activity control and efficiency of state supervision, protecting the interests of insurance consumers and &restore confidence in the insurance market.


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,