Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Майструк І.
Назва: Принцип конструктивізму в соціологічному пізнанні: епістемологічні особливості застосування
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: С. 50-52
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   У статті аналізуються особливості принципу конструктивізму в контексті гносеолого-технологічного його застосування у соціологічному пізнанні. У своєму розвитку принцип конструктивізму виступає як теоретико-методологічне узагальнення особливого аспекту людського пізнання - ідеального конструювання пізнавальних об"єктів, образів предметів, певного гіпотетичного світу. Показується, що він, акцентуючи увагу на конструктивістсько-інженерному началі пізнання, пройшов два етапи свого становлення, а в сучаснійсоціології відіграє особливу методологічну роль, обслуговуючи структуралістську і постструктуралістську парадигму, в межах якої продукуються різного роду знання-конструкти. Неоціненною є роль принципу конструктивізму у пізнанні соціальної реальності минулого (реконструювання) та майбутнього (конструювання), а також смислової реальності (деконструювання). У статті підкреслюється необхідність врахування методологічних вимог принципу конструктивізму у поєднанні з іншими принципами соціологічного пізнання,особливо принципами відображення та розуміння, завдяки чому може забезпечуватися вся повнота та багатоманітність соціологічного пізнавального процесу, його результативність, а також започаткування новітніх дослідницьких програм, пов"язаних з конструк&тивістським підходом.
   В статье анализируются особенности принципа конструктивизма в контексте гносеолого-технологического его применения в социологическом познании. В своем развитии принцип конструктивизма выступает как теоретико-методологическое об&общение особого аспекта человеческого познания - идеального конструирования объектов, образов явлений и процессов, определенного гипотетического мира. Указывается на то, что он, акцентируя внимание на конструктивистско-инженерном начале познания, про&шел два этапа своего становления и в современной социологии играет особую методологическую роль, обслуживая структуралистскую и постструктуралистскую парадигму, в пределах которой продуцируются различные знания-конструкты. Неоценимым является значени&е принципа конструктивизма в познании социальной реальности пришлого (реконструирование) и будущого (конструирование), а также смысловой реальности (деконструирование). В статье подчеркивается необходимость учета методологических требований принципа &конструктивизма в единстве с другими принципами социологического познания, особенно принципами отражения и понимания, благодаря чему становится возможным обеспечить всю полноту социологического познавательного процесса, его результативность, а также &реализацию инновационных исследовательских проектов, связанных с конструктивистским подходом.
   The article analyzes features of the principle of constructivism in the context of its epistemological technological application. The principle of construc&tivism may be presented as theoretical methodological generalization of a distinctive dimension of human knowledge - ideal construction of the objects of knowledge. In its development this principle passed two stages. The important methodological rol&e of this principle within poststructuralist paradigm that produces meanings-constructs is highlighted. The role of the principle of constructivism in the cognition of the social reality of the past (reconstruction), future (construction), and semant&ic reality (deconstruction) is demonstrated. The author emphasizes the necessity of taking into account the requirements of the principle of constructivism in combination with other principles of the sociological knowledge, such as the principles of &reflection and understanding.Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,