Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Харкова Л.О. Вплив митних союзів на структурні зрушення в економіках країн-учасниць [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Харкова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
202.
Ємельяненко С.О. Вплив чинників на пожежні ризики у житловому секторі (на прикладі м. Львова) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ємельяненко Сергій Олександрович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки житттєдіяльності. – Львів, 2014
203.
Завірюха А Л. Враження, відгуки, коментарі... [Книга] / Лідія Завірюха. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 105, [3] с. – Бібліогр.: с. 86-88. – ISBN 978-966-489-176-6
Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доц. Л.А. Завірюха. 25.12.2013 р. Лютий 2014. Березень 2014.
204.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
205.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 1976-
206.
Всесвітня література в школах України [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
207.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
208.
Казьмирчук Г.Д. Вступ до спеціальності [Книга] : навч.-метод. комплекс / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії та гуманіт. ф-тів. – Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 166, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-14-8
209.
Мурашевич К.Г. Вступ до східної філології [Книга] : навч. посібник для студ. спец. "Мова та література (китайська)" / К.Г. Мурашевич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 158, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 154-155. - Імен. покажч.: c. 156-185. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-699-5
210.
Высокомолекулярные соединения. Серия А [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
211.
Высокомолекулярные соединения. Серия А [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 2308-1120
212.
Высокомолекулярные соединения. Серия А [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 2308-1120
213.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
214.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
215.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
216.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
217.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
218.
Костів Ю.М. Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей з покращеними характеристиками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Костів Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
219.
Воробйова Л.І. Генетика поведінки [Книга] : підручник для вищ. навч. закл. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 239-243. – ISBN 978-966-623-982-5
220.
Руднєва М.Г. Географія виноробних кластерів світу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руднєва Марина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
221.
Геоінформатика [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 1684-2189
222.
Сергєєва К.Л. Геоінформаційна технологія аналізу теплового стану териконів за даними космічних зйомок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сергєєва Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014
223.
Рудько Г.І. Геологія окислених кварцитів залізорудних родовищ Криворізького басейну [Книга] = Геология окисленных кварцитов железорудных месторождений Криворожского бассейна = Geology of oxidized quartzites of iron-ore deposits within the Kryvyi Rih Basin / Г.І. Рудько, О.В. Плотніков, С.В. Радованов ; Держ. служба геології та надр України ; Держ. коміс. по запасах корис. копалин, Акад. гірнич. наук України. – Київ : Букрек, 2013. – 390, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., зміст, вступ парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 373-384. – ISBN 978-966-399-532-8
224.
Геолого-економічна та вартісна оцінка родовищ корисних копалин як показник ефективності інвестиційних проектів [Книга] = Геолого-экономическая и стоимостная оценка месторождений полезных ископаемых как показатель эффективности инвестиционных проектов = Economic-geological and cost estimate of mineral deposits as an effectiveness index of investment projects / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька ; Держ. служба геології та надр України, Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ : Букрек, 2013. – 302, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., зміст, вступ та висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: c. 289-294. – ISBN 978-966-399-531-1
225.
Винарчук О.О. Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Винарчук Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,