Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
202.
Історія України [Книга] : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2011 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Виниченко, 2013. – 643, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 558-635. - Виходить з 1968 р. – Бібліогр.: с. 636-642. – ISBN 978-966-2622-10-2
203.
Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно [Книга] = How to talk to anybody about anything : психология успешного общения : технологии эффективных коммуникаций / Лейл Лаундес ; [пер.: Т. Науменко, Д. Буков]. – 2-е изд. – Москва : Добрая книга, 2006. – 399, [1] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – Библиогр. в примеч.: с. 383-384. – ISBN 5-94015-006-3
204.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; уклад.: Г.В. Массовер, Є.А. Скляренко. – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
205.
Антохі Л.І. Календарно-обрядовий фольклор молдаван в українському оточенні: особливості побутування [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Антохі Лариса Іванівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвр. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013
206.
Чорний М.Г. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку [Книга] : монографія / М.Г. Чорний, Л.О. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 383, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 193-222. – ISBN 978-966-439-613-1
207.
Симоненко С.В. Картографічне забезпечення мореплавства [Книга] : [вироб.-практ. посібник] / С.В. Симоненко, М.Ф. Голодов, О.М. Борис. – Київ : Держгідрографія, 2013. – 213, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-966-96971-3-4
208.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
209.
Кибернетика и системный анализ [Журнал] : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
210.
Малаков Д.В. Київ 1939-1945 [Книга] : фотоальбом / Дмитро Малаков. – Київ : Кий, 2005. – 461, [3] с. : фотогр. – До 60-річчя завершення Другої світової війни. - Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 966-8825-01-02
211.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
212.
Клінічна фармація [Журнал] = Clinical pharmacy = Клиническая фармация / М-во охорони здоров"я України ; Держ. експертний центр МОЗ України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ. – ISSN 1562-725X
213.
Книга практической мудрости, или Как перехитрить Закон Подлости [Книга] : 1777 советов : афоризмы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 285, [3] с. – Сер. осн. в 1998 г. – Библиогр.: с. 280-283. – (За словом в карман). – ISBN 5-04-002608-0
214.
Вернигора Н.М. Книговидання для дітей в Україні XX століття: типологія, проблематика, жанрові особливості [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вернигора Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
215.
Кодекс адміністративного судочинства України [Книга] : офіц. видання : текст прийнятй Верх. Радою України 6 лип. 2005 р. : (із змінами та доповн. станом на 18 січ. 2013 р.) / М-во юстиції України ; [відп. за вип. О.Г. Пушенко]. – Київ : Ін Юре, 2013. – 206, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 178-205. – ISBN 978-966-313-465-9
216.
Луняк Є.М. Козацька Україна XVI-XVIII ст. у французьких історичних дослідженнях [Книга] / Євген Луняк. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – 807, [1] с. – Імен. покажч.: с. 779-803. – Бібліогр.: с. 722-778 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-054-7
217.
Щерба Л.Р. Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Щерба Любов Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
218.
Клімчук Б.П. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Клімчук Борис Петрович ; Східноєвр. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013
219.
Вербовий Р.М. Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вербовий Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
220.
Бобровник С.В. Компроміс та конфлікт у праві: теоретико-методологічне дослідження [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Бобровник Світлана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
221.
Супрун Л.В. Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вістника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Супрун Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
222.
Єзеров А.А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні [Книга] / Альберт Єзеров ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2008. – 236, [2] с. – Бібліогр.: с. 218-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-058-6
223.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
224.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
225.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex