Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Григоренко О.О. Органічна хімія в реакціях [Книга] : навч. посібник / О.О. Григоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-102
177.
Кушніренко І.К. Освітянська зоря Михайла Фоменка [Книга] : життя і творчість / Іван Кушніренко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2014. – 132, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-573-084-3
178.
Гнатюк С.Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти [Книга] : аналіт. доповідь / С.Л. Гнатюк ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 88, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-236-0
179.
Філоненко Г.Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств [Книга] / Філоненко Ганна Геннадіївна. – Київ : Юстініан, 2014. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 207–248 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7039-12-8
180.
Ахлестина Е.Ф. Палеогеновые отложения бассейна реки Алай (Саратовское Поволжье) [Книга] = The paleogene deposits of the Alai river basin (Saratov Volga region) / Е.Ф. Ахлестина, А.В. Иванов. – Москва : Университетская книга, 2014. – 127, [2] с., 22 с. фототабл. : ил., табл. – Доп. тит. л. и огл. англ. – Библиогр.: с. 69-72. – ISBN 978-5-91304-323-8
181.
Рашед А. Палестинская проблема: история и современность [Книга] / Амер Рашед. – Москва : Библос консалтинг, 2009. – 318, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-91501-009-2
182.
Марушкевич А.А. Педагогічні погляди та освітня діяльність Д.Л. Сергієнка (1911-1984 рр.) [Книга] : монографія / А.А. Марушкевич, Н.В. Постоюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 167, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-146. – ISBN 978-617-640-165-0
У прим. № 1693642 напис: Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис. А.А. Марушкевич. Підпис. Н.В. Постоюк
183.
Коваль О.П. Пенсійний вік: іноземний досвід та вітчизняні реалії [Книга] : аналіт. доповідь / О.П. Коваль ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 52, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Соціальна політика" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-229-2
184.
Первый день без войны. Дети войны о войне и Победе [Книга] / Нар. укр. академия ; под общ. ред. В.И. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2014. – 159, [1] с. : фотоил. – На укр. и на рус. яз. - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. – ISBN 978-966-2298-13-3
185.
Передумови та практики реалізації реформ на регіональному і місцевому рівнях [Книга] : аналіт. доповідь / [С.О. Біла та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 102, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Регіональний розвиток" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-239-1
186.
Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення [Книга] : аналіт. доповідь / [О.А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 57, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. зазнач. у підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 18). – ISBN 978-966-554-233-9
187.
Павлов Г.Г. Петрографія [Книга] : підручник для студентів геол. спец. ВНЗ / Г.Г. Павлов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 527, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 518-524. – Бібліогр.: с. 517. – ISBN 978-966-439-749-7
188.
Після постмодернізму? [Книга] : [зб. статей] / [редкол.: Володимир Моренець (голова) та ін. ; упоряд. та наук. редагування Віра Агеєва]. – Київ : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2012. – 202, [1] с. – На тит. арк. зазнач. лише назва. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-227-9
Зміст:
Світ, як він є, - не для нас, але сам собою..."/ В. Агеєва. Куди нам повертатися після хрестових походів? / В. Агеєва. Втеча до свободи / В. Панченко. Творчість Юрія Андруховича у контексті стильових пошуків української літератури кінця ХХ ст./Р. Семків.
Юрій Вінничук як центральна постать галицької бурлескової літератури / Р. Семків.
Зустріч з Іншим та деякі принади екзилю / О. Полюхович. "Націонал-жіноча" література від Марії Матіос / О. Щур.
"поети, сонце і Париж" : європеїстські тенденції сучасної української літератури / В. Агеєва.
"Из чего же сделаны наши мальчишки? Маскулінний дискурс у прозі Сергія Жадана в постмодерному горизонті / Матусяк Агнєшка.
Фантом постмодернізму (короткий огляд української літератури 1990-2010 рр.) / Л. Пізнюк.
Україна екзотична: конструювання імпліцитного читача в українській пригодницькій літературі для молодших підлітків / Д. Семенова
189.
Повернені імена [Книга] : мартиролог. – Дніпропетровськ : Обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг "Реабілітовані історією" ; Моноліт. – (Реабілітовані історією / редкол.: Т.М. Кравченко (керівник) [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Іваненка ; 4 ; Дніпропетровська область). – ISBN 966-7455-13-0
190.
Левицька Й. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно [Книга] = Powrot do korzeni. Ukranskie kino poetyckie / Йоанна Левицька ; [пер. з пол. Любові Горбенко]. – Київ : Задруга, 2011. – 123, [1] с. – Дод. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 120-123 та в підрядк. прим. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-088-4
191.
Махтумкулі Поезії [Книга] / Махтумкулі ; [пер. з туркм. та передм. П. Мовчана]. – Київ : Просвіта, 2006. – 205, [3] с. : портр. – На обкл. зазнач. лише авт. – ISBN 966-8547-63-2
192.
Гомулка К. Политика Польши по отношению к странам Южного Кавказа на рубеже XX и XXI веков [Книга] / Кристина Гомулка, Изабела Боручиньска-Дерешкевич ; [пер. с пол.: И. Политаньска]. – Калининград : Страж Балтики, 2014. – 277, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 258-278 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-91728-068-4
193.
Политические системы и политические культуры Востока [Книга] / Л.Б. Алаев, В.М. Ахмедов, Р.И. Беккин, В.Я. Белокреницкий, А.Г. [и др.] Володин; [Л.Б. Алаев и др. ; редкол.: А.В. Торкунов (пред.) и др.] ; под ред. А.Д. Воскресенского ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. – 829, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 5-478-00478-2
194.
Польща - Україна. Поляки - українці. Погляд з-за кордону [Книга] / [Йоанна Фоміна, Йоанна Конєчна-Саламатін, Яцек Кухарчик, Лукаш Венерскі ; пер. В. Лічкевич] ; In-t spraw publicznych. – Варшава : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. – 90, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: c. 91 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7689-135-4
195.
Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы [Книга] : очерки истории Окско-Донского региона в последней четверти XIV - первой четверти XVI вв. / А.В. Лаврентьев. – Москва : Квадрига, 2011. – 243, [2] с., [1] л. карт. + 1 геогр. указ. (6 с., включ. обл.). – Имен. указ.: с. 230-247. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Исторические исследования / Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово Поле", Высшая шк. экономики нац. исслед. ун-т). – ISBN 978-5-91791-073-4
196.
Права человека и тюремные учреждения [Книга] : сборник междунар. актов о правах человека, касающихся отправления правосудия / Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. – Нью Йорк ; Женева : ООН, 2012. – XI, 430 p. – На тит. л.: 2004 г. - Reprinted at UN - 2012. – (Серия материалов по вопросам профессиональной подготовки : добавление 1 ; 11). – ISBN 978-92-1-154157-3
197.
Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці [Книга] : монографія / Серьогін В.О. ; Харків нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ФІНН, 2010. – 607, [1] с. – Бібліогр.: с. 549-607 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8030-75-8
198.
Ігнатенко І.В. Правове забезпечення зонування земель у межах населених пунктів [Книга] : монографія / І.В. Ігнатенко ; [наук. ред. Шульга М.В.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Фінарт, 2014. – 273, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-273. – ISBN 978-612-72-11-01-2
199.
Сіньова Л.М. Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань [Книга] : монографія / Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 238, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-762-6
200.
Бачун О.В. Правовий статус суб"єктів адміністративного судочинства [Книга] : монографія / О.В. Бачун ; за наук. ред. А.О. Селіванова. – [2-ге наук.-практ. вид. із змін. і допов.]. – Київ : Логос, 2015. – 131, [3] с. – Бібліогр.: с. 120-130. – ISBN 978-966-171-833-2
У прим. № 1693663 напис: Шановному п. Леоніду Губерському, з побажанням успішного сдійснення високої мрії. Підпис. 14.X.14 р.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex