Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
177.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
178.
Инновационный поиск продолжается... [Книга] : (из мирового опыта становления непрерывного образования) : монография / [Ануфриева И.Л. и др.] ; под общ. ред. В.И. Астаховой ; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2012. – 237, [3] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2298-12-3
179.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
180.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
181.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
182.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
183.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
184.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
185.
История Китая [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по ист. спец. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во Моск. ун-та ; Изд. дом "ОНИКС 21 век", 2004. – 751, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-211-04948-9
186.
Квеннел Б Ч.Г. История повседневной жизни Англии [Книга] : 1066-1499 / Чарльз Генрих Борн Квеннел, Мэрджори Квеннел ; [пер. с англ. В.В. Найденова]. – Смоленск : Русич, 2006. – 297, [3] с., [8] л. ил. : ил., табл. – Сер. осн. в 2000 г. - Вых. дан. ориг.: Marjorie and C.H.B. Quennell. A history of everyday things in England. Vol. 1: 1066 to 1499. London, 1966. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0602-4
187.
Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
188.
Сливка Т.О. Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сливка Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
189.
Тимченко М.Д. Імунологічні аспекти моделювання хронічного катарального риніту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Тимченко Марина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
190.
Смоляга В.К. Інженерно-геолого-екологічні умови Східної України в межах прогину Великого Донбасу з погляду використання територій під будівництво [Книга] / Смоляга В.К., Левінська О.В. ; [під ред.: Демчишина М.Г. та ін.]. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-464-5
191.
Смоляга В.К. Інженерно-геолого-екологічні умови Східної України в межах прогину Великого Донбасу з погляду використання територій під будівництво [Книга] : довідк.-інформ. посіб. з використ. літ. джерел, фондів, картотек та даних автоматиз. інформ.-пошукової системи інж.-геолого-екол. інформації по Слобожанщині та прилеглим територіям відповідно до патенту України на корис. модель № 63613 від 10.10.2011 / Смоляга В.К., Левінська О.В. ; [під ред.: Демчишина М.Г. та ін.]. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-486-7
192.
Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
193.
Романова В.О. Інститути глобального управління як механізм регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Романова Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
194.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
195.
Решетняк О.М. Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії [Дисертація] : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.03 / Решетняк Олена Марківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
196.
Інформаційний вісник з питань освіти [Журнал] : документи з питань освіти. – Миколаїв, 2013-
197.
Сайтарли І.А. Історичні типи соціальної культури [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Сайтарли Інна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
198.
Історія в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
199.
Машкін М.О. Історія стародавнього Риму [Книга] : підручник для іст. ф-тів держ. ун-тів і пед. ін-тів / М.О. Машкін ; [пер. з рос. вид. Ф.М. Бурлака] ; Ін-т історії Акад. наук СССР, Каф. історії стародав. світу Моск. держ. ун-ту ім. М.В. Ломоносова. – Вид. 2-ге. – Київ : Радянська школа, 1955. – 668 с. : іл., карти. – Покажч.: с. 627-655. – Бібліогр.: с. 578-614 та в підрядк. прим.
200.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex