Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Гуцуляк Синтез, строение и превращение солей хинолиния, замещенных в пиридиновом кольце [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Гуцуляк .Б.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
177.
Ковтуненко В.А. Синтез, строение, реакции изоиндолов и конденсированных систем, содержащих изоиндольный фрагмент [Автореферат] : автореф. дисс. д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
178.
Зражевський О.Г. Системний підхід до відновлення функціональних залежностей нестаціонарних часових рядів різної структури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Зражевський О.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2011
179.
Батюк В О. Следственные ситуации и их значение при расследовании нарушений правил охраны труда /на материалах агропромышленного комплекса УССР/ [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Батюк О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
180.
Косицкая Т.Н. Спектрально-люминесцентные исследования кремнеземов с адсорбированными красителями акридинового ряда [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Косицкая Т.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
181.
Звірід Н.В. Статистична оцінка інтенсивності міграції робочої сили (на прикладі західного регіону України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Звірід Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
182.
Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно-испаряющимся в вакууме катодом [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08. / Деркач А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
183.
Кошель В.І. Стійкість горизонтальних гірничих виробок при гравітаційних і динамічних навантаженнях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кошель В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2011
184.
Слива Т.Ю. Строение и свойства 2-оксиминокарбоксилатов некоторых металлов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Слива Т.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
185.
Папейкін О.О. Структура, властивості та технологія одержання алкілсаліцилатних мастил [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Папейкін О.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
186.
Демченко В О. Структурообразование при трении и свойства наполненного политетрафторэтилена [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Демченко О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
187.
Соколова О.І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Соколова О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
188.
Брильов Д.В. Суфізм та ісламізм: глобальний та локальний контекст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Брильов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
189.
Шакиров К.Н. Теоретические вопросы и возможности автоматизированного решения задач криминалистической экспертизы (на примерах судебно-трасологической экспертизы) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шакиров К Н ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
190.
Петрочко Ж.В. Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Петрочко Ж.В. ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2011
191.
Манив З.А. Территориальная организация строительно-индустриального кмплекса Ивано-Франковской области УССР [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Манив З.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
192.
Варивончик А.В. Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Варивончик А.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
193.
Балабан І.М. Традиція аристотелізму у філософії томізму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Балабан І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
194.
Коверда В.М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Коверда В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
195.
Вангородська Н.А. Третейський суд в Україні у X-XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вангородська Н.А. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011
196.
Голубець І.М. Туризм як фактор розвитку екологічної культури України (кін. XX - поч. XXI ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Голубець І.М. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
197.
Білокінь Є.М. Удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Білокінь Є.М. ; Держ. комітет України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2011
198.
Кононенко Т.П. Українознавчі виміри філософської спадщини Г. Сковороди. Розвиток методології науки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Кононенко Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
199.
Баранова И.О. Участие Украинской ССР в советско-чехословацком сотрудничестве в области высшей школы (70-е - первая половина 80-х годов) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Баранова И.О. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
200.
Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Богата Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,