Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
177.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ : Антросвіт
178.
Высшая математика для экономистов [Книга] : практикум : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2007. – 480 с. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 5-238-01122-9
179.
Высшая школа 21 века [Журнал] : альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2003-
180.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
181.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
182.
Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ України (на прикладі Західного регіону України) [Дисертація] : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О.М. ; Львівський нац.ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2008
183.
Кирилюк А.О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Кирилюк А.О. ; М-во освіти і науки України ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2008
184.
Александров Б.Г. Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного моря [Книга] / Б.Г. Александров ; НАНУ ; Одесский филиал Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского. – Киев : Наукова думка, 2008. – 344 с. – Проект "Наукова книга ". – ISBN 978-966-00-0800-7
185.
Гистология, эмбриология, цитология [Книга] : учеб. для мед. вузов / Н.В. Бойчук, Р.Р. Исламов, С.Л. Кузнецов, Э.Г. Улумбеков, Ю.А. Челышев; Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., Улумбеков Э.Г., Челышев Ю.А. ; под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 408 с. – ISBN 978-5-9704-0486-7
186.
Данилов Р.К. Гистология. Эмбриология. Цитология. [Книга] : учебник для студентов медицинских вузов / Р.К. Данилов. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2006. – 456 с. – ISBN 5-89481-314-X
187.
Господарський кодекс України [Книга] : зі змінами і доповненнями станом на 1 листопада 2007 року : ( відповідає офіційному текстові ). – Київ : Скіф, 2007. – 184 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-51-0
188.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
189.
Щетинін А.І. Гроші та кредит [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Щетинін ; МОНУ. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 432с. – ISBN 966-364-157-6
190.
Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні: історія, практика, тенденції розвитку [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009
191.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] = Государственный информационный бюллетень о приватизации / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
192.
Джерело Сер. 1. Природничі науки [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
193.
Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
194.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
195.
Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
196.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
197.
Дивосвіт [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
198.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
199.
Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право [Книга] : підручник / В.М. Репецький ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнародних відносин. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 376 с. – ISBN 966-346-204-3
200.
Дмитренко О.Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Дмитренко О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,