Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Павлюк К.В. Бренд як засіб політичного впливу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Павлюк Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
152.
Ястремська О.М. Бренди промислових підприємств: формування та єфективність використання [Книга] : монографія / Ястремська О.М., Тімонін О.М., Тімонін К.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-202. – ISBN 978-966-676-575-1
153.
Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
154.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
155.
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации [Журнал] / М-во образования и науки Рос. Федерации. – Москва, 1976-. – ISSN 0135-888Х
156.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
157.
Валерій Володимирович Тіщенко [Брошура] : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. С.І. Єленич ; наук. ред.: В.М. Дрьомін, М.М. Солодухіна]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 61, [3] с. : портр. – Покажч.: с. 52-61. – (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія" ; вип. 20). – ISBN 978-966-438-682-8
158.
Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
159.
Демчук О.С. Вдосконалення моніторингу стану басейнів малих річок на основі інформаційно-аналітичної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Демчук Олена Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водн. пробл. і меліорації. – Київ, 2014
160.
Тихоплав В.Ю. Великий переход [Книга] / Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. – Санкт-Петербург : Весь, 2002. – 256 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 250-256. – ISBN 5-94435-078-4
161.
Вестник аналитики [Журнал] : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегич. оценок и анализа. – Москва, 2000-
162.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
163.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
164.
Вестник Российской академии наук [Журнал] : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
165.
Возіянов М.К. Вибране [Книга] : [у 2 т.] / Микола Возіянов. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-438-6
166.
Возіянов М.К. Вибране [Книга] : [у 2 т.] / Микола Возіянов. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-439-3
167.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
168.
Видатні поляки Харкова [Книга] = Wybitni polacy Charkowa : матеріали Міжнар. наук. симпозіуму, Харків, 7 груд. 2011 р. / Ген. консульство Респ. Польща в Харкові, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна ; [упоряд.: І. Журавльова, А. Сташкевіч, Х. Гранат ; наук. ред. Л. Посохова ; пер. анот. М. Манова ; пер. п"єси О. Журавльова]. – Харків : Майдан, 2012. – 358, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Польський альманах ; 5). – ISBN 978-966-372-510-9
169.
Березка С.К. Визначення граничних значень опору заземлення повітряних ліній електропередавання з використанням методу імітаційного моделювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Березка Сергій Констянтинович ; М-во освіти і науки , Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
170.
Бежин М.О. Вилучення стронцію з рідких радіоактивних відходів сорбентом, імпрегнованим дибензо-18-краун-6 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бежин Микола Олексійович ; М-во освіти і науки України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014
171.
Пивоваренко О.А. Винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні (друга половина XVII - XVIII ст.) [Книга] / О.А. Пивоваренко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2013. – 162, [2] с. : табл. – 130 Національному університету харчових технологій. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-612-152-6
172.
Семенов А.А. Виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Семенов Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014
173.
Бавбекова І.О. Вишивка татар Криму XVIII - початку XX ст. (Історія, типологія, художньо-стилістичні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Бавбекова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014
174.
Вища освіта України [Журнал] : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
175.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2001-. – ISSN 1682-2366
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex