Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Вестник аналитики [Журнал] : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2000-
152.
Вестник библиотек Москвы [Журнал] : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2001-
153.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
154.
Вестник Новосибирского государственного университета [Журнал] : научный журнал. – Новосибрск : НГУ. – ISSN 1818-7919
155.
Вестник Российской академии наук [Журнал] : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
156.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
157.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
158.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
159.
Вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: проблеми, завдання, перспективи [Журнал] : інформаційно-методичний збірник. – Київ ; Галич, 2001-. – ISBN 966-7740-35-8
160.
Павловичь М. Видовница [Книга] : поеме / Миодраг Павловичь ; уред. Ц. Котевска. – Београд : Народна кньига, 1979. – 76, [2] c. : ил. – Зміст: Девице мудре и луде ; Долазак ; Ватре ; Словени ; То Слово
161.
Задемленюк А.В. Використання технології кінематики в реальному часі ( RTK ) для розв"язання прикладних задач геодезії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Задемленюк А.В. ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
162.
Витяганець А.І. Вимірювальний перетворювач активної потужності середніх частот [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Витяганець А.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
163.
Маринич О.В. Випадкові рекурсивні послідовності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Маринич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
164.
Казанський О.В. Випромінювання та розсіяння широкосмугових імпульсів складними структурами з щілинних антен, що розширюються [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Казанський О.В. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
165.
Кочичь П. Високи Саборе [Книга] / Петар Кочичь ; [приред.: Р. Касагичь, Б. Вулин]. – Београд ; Баньа Лука : Задужбина Петар Кочичь, 1994. – 138, [3] с. – (Библиотека Источници)
166.
Варгас Льоса Витівки кепського дівчиська [Книга] : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2010. – 473, [3] с. – На обкл. зазнач.: Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010. – ISBN 978-966-03-5302-2
167.
Витоки педагогічної майстерності [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2045-146X
168.
Оглобліна О.І. Вища математика [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальностей: 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання : у 3 ч. / О.І. Оглобліна, Л.І. Брацихіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т
169.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
170.
Литовченко М.П. Відлуння імперії [Книга] / Михайло Литовченко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2009. – 322, [1] с. : фотоіл., карти. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-2962-80-2
171.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень / Верхов. Рада України. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
172.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
173.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
174.
Заярний О.А. Відповідальність в організаційно-господарських відносинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Заярний О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
175.
Відродження традицій демократії [Електронний ресурс. Звукозапис] : Київський національний університет імені Тараса Шевченка . 1834. – [Б. м. : б. в.]. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,