Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Назаренко Н.І. Рецепція творчості сестер Бронте в українській літературі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Назаренко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
152.
Панько К.А. Рецидив преступлений и механизм правового регулирования ответственности рецидивистов [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Панько К.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
153.
Дрозд Н.В. Ринок фінансового капіталу України в умовах фінансової глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дрозд Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
154.
Онопченко С.В. Розвиток інженерно-педагогічної освіти в Україні (друга половина XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Онопченко С.В. ; Держ. заклад. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2011
155.
Стрижак Г.О. Розробка математичного та програмного забезпечення для мінімізації ризиків в платіжних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Стрижак Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
156.
Фоменко О.І. Розробка технології видобутку гранітних блоків з використанням портативних гідравлічних агрегатів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Фоменко О.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
157.
Левенець В.В. Розроблення кольорових рідкокристалічних елементів на основі конфокальної текстури холестерика для візуалізації інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Левенець В.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
158.
Коцун В.І. Розроблення матеріалів системи "холестеричний рідкий кристал-наночастинки" (AIN, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Коцун В.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
159.
Чолан В.Я. Синтаксис українських офіційно-ділових текстів у військовій сфері [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чолан В.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
160.
Кучеренко Т.Т. Синтез 2Н-изоиндолов из фталимидинов. Изучение реакций Дильса-Альдера в ряду 1,2-дизамещенных изоиндолов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кучеренко Т.Т. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
161.
Ли В.М. Синтез аза-диарилэтиленов для молекулярных фотопереключателей и логических устройств [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ли В.М. ; [Ин-т проблем химической физики РАН]. – Черноголовка, 2011
162.
Ицковская И.Н. Синтез антраценсодержащих олигомеров для бессеребряной фотографии [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ицковская И.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
163.
Гарбуз В.В. Синтез и исследование сложных свинецсодержащих стибатов состава PbA III B IV SbO 7 [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Гарбуз В.В. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983
164.
Колендо А.Ю. Синтез и полимеризация новых (мет) акриловых мономеров с гетероциклическими остатками [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Колендо А.Ю. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
165.
Воловенко Ю.М. Синтез и превращения - ацилметилазагетероциклов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Воловенко Ю.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
166.
Яворский А.Э. Синтез и свойства ациклических аналогов нуклеозидов и нуклеотидов на основе бензимидазола [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Яворский А.Э. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
167.
Савостьянова А.Ф. Синтез и свойства дитиокарбамато-гексаметил-фосфотриамидных соединений лантаноидов (III) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Савостьянова А.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
168.
Ищенко В.В. Синтез и свойства пиримидоизоиндолонов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ищенко В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
169.
Перепелица А.П. Синтез и физико-химические свойства некоторых молибдатов РЭЭ [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Перепелица А.П. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1975
170.
Баранова Т.А. Синтез и физико-химическое исследование соединений редкоземельных элементов с ароматическими кислотами, содержащими амино-и сульфогруппы [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Баранова Т.А. КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
171.
Якубец В.И. Синтез и химические превращения 2-S (или 0) - замещенных тиено [2,3-d] пиримидин -(3Н)-4-онов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Якубец В.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
172.
Куницкая Л.Р. Синтез карбазолсодержащих кремнийорганических олигомерных фотопроводников [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Куницкая Л.Р. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
173.
Литвиненко С.В. Синтез конденсированных азагетероциклов на основе замещенных метилсульфонов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Литвиненко С.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
174.
Козынченко А.П. Синтез конденсированных хиноксалинов и хинолинов на основе реакции гетарилирования замещенных ацетонитрилов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Козынченко А.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
175.
Кудренко В.А. Синтез олигомерных фотопроводников на основе фенантрена и нафталина [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кудренко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,