Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Павлова Т. Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа-кіно-фото [Книга] / Тетяна Павлова, Валентина Чечик ; [ред.: Ольга Уліщенко та ін.]. – Київ : Родовід, 2009. – 285, [3] с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-7845-48-3
127.
Капустян В.В. Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна в період 1974-2012 рр. [Книга] / В.В. Капустян ; Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2016. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-316-399-4
В пр. №1708990 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за постійну підтримку нашого Ботанічного саду від автора. 12.10.2016 р. Підпис.
128.
Галан А. Будні совєтського журналіста [Книга] = Dias habiles del periodista sovietico / Анатоль Галан. – Буенос-Айрес : Перемога, 1956. – 208, [4] с.
129.
Филиппова Н.В. В каждой букве ЛЮБОВЬ... [Книга] : моей Любви посвящается / Наталья Филиппова. – Днепр : Лира, 2016. – 172 с. : ил. – ISBN 978-966-383-723-9
130.
В.О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008-2013 рр. [Книга] : [біобібліогр. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Укр. асоц. В. Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; упоряд. Л.М. Заліток ; наук. консультант О.В. Сухомлинська ; [наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 255, [1] с. – Присвяч. 95-річчю від дня народж. В.О. Сухомлинського. – (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 10)
131.
Жигинас Т. Валентина Кочур. Мне снился сон [Книга] / Татьяна Жигинас. – Киев : Основа, 2016. – 135, [1] с., [16] л. цв. фотоил. : ил. – На обл.: Мне снился сон ... Валентина Кочур. – ISBN 978-966-699-869-2
В пр. №1708968 напис: В дарунок науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від народної артистки України, солістки Національної опери України ім. Т.Г. Шевченко, професора НМА України ім. П.І. Чайковського Кочур В.О. XI - 2016 р. Підпис.
132.
Армстронг Г. Введение в маркетинг [Книга] = Marketing an inroduction : [пер. с англ.] / Гари Армстронг, Ун-т Северной Каролины, Филип Котлер, Северо-Западной ун-т. – 5-е изд. – Москва [и др.] : Вильямс, 2000. – 638, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. англ. – Библиогр. в примеч. в конце частей. – ISBN 5-8459-0108-1
133.
Праховник А.В. Введення в енергетичний менеджмент [Книга] : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Електротехніка та електротехнології" / А.В. Праховник, Є.М. Іншеков, Є.А. Штогрин ; [відп. ред. В.І. Шкляр] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-269. – ISBN 978-966-622-377-0
134.
Ольжич О. Величність [Книга] = Majesty : поезії й поеми / Олег Ольжич ; зред. Теодор Курпіта ; вступ. ст. написав Володимир Державин. – Чікаго : Фонди 2 Відділу ОДУ в Чікаго ім. О. Ольжича, 1969. – 176 с. : портр.
135.
Вернадськіанська ноосферна революція у розв"язанні екологічних та гуманітарних проблем [Книга] : зб. матеріалів IV Всеукр. Моргунівських читань із міжнар. участю, присвяч. 90-річчю від дня народження видатного українця / М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики і продовольства України, НАН України [та ін.] ; [редкол.: С. Антонець та ін. ; за ред. В.І. Аранчій та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 519, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-633-108-7
У пр. № 1709090 напис: Бібліотеці Київського університету Шевченка зі сподіванням, що точка необерненої екологічної катастрофи ще не пройдена.... В. Моргун. v_morgun@list.ru
136.
Верховна Рада України восьмого скликання [Книга] / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-049-3
137.
Верховна Рада України восьмого скликання [Книга] / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-076-9
138.
Верховна Рада України восьмого скликання [Книга] / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-073-8
139.
Верховна Рада України восьмого скликання [Книга] / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-066-0
140.
Верховна Рада України восьмого скликання [Книга] / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-080-6
141.
Верховна Рада України сьомого скликання [Книга] / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-068-4
142.
Верховна Рада України сьомого скликання [Книга] / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-081-3
143.
Верховна Рада України сьомого скликання [Книга] / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
144.
Верховна Рада України сьомого скликання [Книга] / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
145.
Новацкая А.Н. Вершина "Гордость" [Книга] : лирическая поэзия : [сборник стихов] / Анастасия Новацкая. – Одесса : Астропринт, 2016. – 191, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-149-5
146.
Чепелик О.В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія [Книга] / Оксана Чепелик ; [Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Хімджест, 2009. – 269, [3] с. : іл. – Передм. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 260-270 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8537-71-4
У монографії висвітлено технологічні, архітектурно-просторові та сутнісні характеристики взаємодії архітектурних просторів, сучасного мистецтва і новітніх технологій. Розглядаються закономірності формування суспільного простору та особливості процесів, що характеризують зміни культурного пейзажу і семантичну мутацію середовища, викликану впливом інформаційно-комунікаційних технологій.
147.
Олійник Б.І. Вибрані твори [Книга] : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-71-5
148.
Олійник Б.І. Вибрані твори [Книга] : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-72-2
149.
Олійник Б.І. Вибрані твори [Книга] : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-73-9
150.
Олійник Б.І. Вибрані твори [Книга] : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-74-6
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,