Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Почепцов Г.Г. Коммуникативный инжиниринг [Книга] : теория и практика : [учеб. пособие для студ. и аспирантов] / Г.Г. Почепцов. – Киев : Альтерпрес, 2008. – 407, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2008 г. – Библиогр. в конце гл. – (Коммуникации & Стратегия). – ISBN 966-542-373-8
В книге анализируется новый тип воздейстия на массовое сознание - стратегические войны, направленный на смену трендов развития страны. Изучается широкий контекст войн четвертого поколения. Рассмотрение строится на широком круге примеров из отечественнойи зарубежной практики.
127.
Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях [Книга] : труды междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 28-31 мая 2014 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол.: Азаренков Н.А. (гл. ред.), Гандель Ю.В., Горбенко И.Д. и др.]. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2014. – 436, [2] с. : ил., табл. – Текст укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-285-085-7
128.
Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд [Книга] : монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми : Університетська книга, 2014. – 431, [1] с. : Бібліогр.: с. 431. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-680-279-1
129.
Тихомирова Є.Б. Конфліктологія та теорія переговорів [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / Є.Б. Тихомирова, С.Р. Постоловський. – [2-ге вид. випр.]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-239. – ISBN 978-966-680-415-3
130.
Ашурков О.О. Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму [Брошура] / О.О. Ашурков, О.Ю. Ілларіонов ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 34 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-806-1
131.
Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) [Книга] / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – ISBN 978-966-02-6963-7

Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.). Ч. 2 : Приділ свв. апостолів Петра і Павла / [відп. ред. Н.М. Нікітенко] / В. В. Корнієнко ; - Київ : Горобець, 2010. - 270, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с
132.
Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах [Книга] / Об"єднання Українців "Закерзоння" ; [упоряд.: Мирослав Іваник]. – Торонто ; Львів : Видавництво Львівської політехники, 2014. – 389, [3] с. : іл., табл., фот. – Покажч.: с. 361-387. - Рез. англ. – (Бібліотека Закерзоння ; т. 2 : Серія "Спогади"). – ISBN 978-617-607-569-1
133.
Мудрий М. Куди ви українці?.- я йду до вас!!! Не дайте гонгу вдарить - Продали! [Брошура] : іст. живопис та поезії Миколи Мудрого. – Київ : [б. в.], 2011. – [32] с. : іл. – Без тит. арк.
134.
Культурологія освіти [Брошура] : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліф. рівень "магістр" / М-во освіти і науки молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Сисоєва С.О., Галицька М.М.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
135.
Більченко М.М. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / М.М. Більченко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 141, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-680-331-6
136.
Хоменко М.М. Лебедь Карадага [Брошура] / Марина (Амуралир) Хоменко. – Черкассы : Вертикаль ; Кандич С.Г., 2014. – 31, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2783-28-5
137.
Ціхоцький І. Лексикологія сучасної української літературної мови [Книга] : практикум : навч.-метод. посібник для студ. 1 курсу філол. ф-ту / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 256, [1] с. – Бібліогр. в кінці модулів
138.
Панченко С.М. Лесная растительность Национального природного парка "Деснянско-Старогутский" [Книга] : монография / С.М. Панченко ; под общ. ред. В.А. Соломахи ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка, М-во экологии и природ. ресурсов Украины, Нац. природ. парк "Деснянско-Старогутский". – Сумы : Университетская книга, 2013. – 311, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 128-132. – ISBN 978-966-680-650-8
139.
Базилевич В.Д. Макроэкономика [Книга] : учебник / В. Базилевич, Е. Базилевич, Л. Баластрик ; под ред. В.Д. Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання, 2015. – 694, [2] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Сер. осн. в 2004 г. – Библиогр. в конце частей. – ("Классический университетский учебник"). – ISBN 978-617-07-0085-8
Для студентів економічних спеціальностей
140.
Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства [Книга] : управління стратегіями диверсифікації : монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько. – Суми : Університетська книга, 2014. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-254. – ISBN 978-966-680-498-6
141.
Олійник А.С. Математична логіка [Книга] : навч. посібник для студ. ін-тів / А.С. Олійник, В.І. Сущанський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 171, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 168. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-439-650-6
142.
Материалы 55-й Международной конференции "Актуальные проблемы прочности" [Книга] : 9-13 июня 2014 г., Харьков, Украина / НАН Украины, Межгос. координац. совет по физике и пластичности материалов, Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т", Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАНУ, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол.: В.И. Бетехтин и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 254, [1] с. : ил., табл. – На обл. также: Харьков - 2014. На тит. л. эмблема: АПП-55 ХФТИ. Харьков. – Библиогр. в подстроч. примеч.
143.
Божкова В.В. Мерчандайзинг [Книга] : навч. посібник для студ ВНЗ / В.В. Божкова, Т.О. Башук. – Суми : Університетська книга, 2014. – 123, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-680-300-3
144.
Попов Г.Я. Метод факторизації [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Г.Я. Попов, В.І. Острик ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 117, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISBN 978-617-689-066-9
145.
Черненко В.А. Методика проведения занятий в специальных медицинских группах [Брошура] : учеб.-метод. пособие / В.А. Черненко , М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 51, [1] с. – Библиогр.: с. 51. – (Методическая литература)
146.
Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики [Книга] : навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ / С.А. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2014. – 440, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-440. – ISBN 978-966-680-428-3
147.
Методичні рекомендації до проведення виробничої та науково-виробничої практики студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"... [Брошура] / [Гололобова О.О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 52 с. – Для спеціальності 7.040106 і 8.040106 "Екологія та охорона навколишнього сережовища". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Методична література)
148.
Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти [Брошура] : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліфікац. рівень "магістр" / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб. Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 55, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 52-55 та в кінці розд.
149.
Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців [Книга] = Nie jestesmy ukrainofilami. Polska mysl polityczna wobec ukraincow i Ukrainy : антологія текстів / [В. Бончковський та ін.] ; за ред. Павла Коваля, Яна Олдаковського, Моніки Зухняк ; пер. з пол. Сергія Гіріка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 439, [1] с. – Пер. за вид.: Nie jestesmy ukrainofilami. Polska mysl polityczna wobec ukraincow i Ukrainy. Antologia tekstow. Wyd. 2 / red. P. Kowal, J. Oldakowski, M. Zuchniak. Wroclaw: Kol. Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jezioranskiego, 2008. – Бібліогр.: с. 425-426 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-584-0
150.
Микола Петрович Щербак [Брошура] : [біобібліографічне видання : до 90-річчя з дня народження] / НАН України ; [укладач Н.Р. Калмикова ; авт. вступ. ст.: Г.В. Артеменко та ін. ; відп. ред. О.М. Пономаренко]. – Київ : [б. в.], 2014. – 79, [1] с., [2] арк. фот. – Сер. засн. у 1968 р. - Рез. укр., англ., рос. – (Бібліографія вчених України)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,