Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Рабець К.В. Всеукраїнські математичні турніри: методичні та практичні аспекти [Книга] : (з досвіду підготовки та проведення на Волині) : навчальний посібник / Рабець К.В., Курченко О.О., Калугіна І.М. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 144 с. – (Бібліотека Малої академії наук). – ISBN 978-611-517-018-0
127.
Гаргер Е.К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы [Книга] : монография / Е.К. Гаргер ; НАНУ, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чорнобыль : [ Б. и.], 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-02-4900-4
128.
Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі 1920-1939 рр. [Книга] : (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920-1930-ті рр.) / К.К. Федевич ; пер. з рос. Тетяна Портнова. – Київ : Основа, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-699-464-9
129.
Сизоненко А. Гамбургский счет [Книга] / Александр Сизоненко. – Киев : АДЕФ-Украина, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-187-009-2
130.
Баш Я. Гарячі почуття [Книга] : Роман / Я. Баш. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 375 с.
131.
Геология угольных месторождений [Книга] : (Материалы 3 Всесоюзного совещания по твердым горючим ископаемым). – Москва : Наука
132.
Геоморфологический анализ при геологических исследованиях в Прикаспийской впадине ( методы и результаты исследований) [Книга]. – Москва : Московский университет, 1968. – 189 с.
133.
Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула [Книга] = Geopolitical transformations in Eurasia: views from Kyiv and Seoul / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – 400 с. – Текст парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 966-7196-04-6
134.
Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії [Книга] : Всеукраїнська наукова конференція, 19-20 травня 2008 р. / Український інститут національної пам"яті ; Інститут історії України НАНУ ; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-355-021-3
135.
Корсак І. Гетьманич Орлик [Книга] : художньо-документальна повість / Іван Корсак. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 124с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-41-3
136.
Свердл С.К. Гетьманський сад [Книга] / Сергій Свердл. – Вінниця : Едельвейс и К, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-2150-25-4
137.
Шаповал М. Гетьманщина і Директорія [Книга] : ( спогади ) / Микита Шаповал, упорядкув. Сава Зеркаль. – Нью Йорк : Українська громада ім.Микити Юхимовича Шаповала в Новім Йорку, 1958. – 126 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; ч. 8)
138.
Уист Р. Гидрология с основами гидрологии суши [Книга] / Р. Уист. – Москва : Мир
139.
Войтенко В.П. Гоголь. Геній та божевілля [Книга] / Володимир Войтенко, Олександр Войтенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-569-268-3
140.
Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка [Книга] : матеріали міжнародної наукової конференції : Київ, 25-26 вересня 2008 року / Український ін-т національної пам"яті ; [ відп. ред. І.Р. Юхновський ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-518-530-7
141.
Гоцуляк Віктор Володимирович [Книга] : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ за ред. О.З. Медалієвої, Л.І. Синявської ; авт. вступ. ст. В.М. Мельниченко ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 72 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.9)
142.
Чалый А. Гравитация [Книга] / Алексей Чалый. – Вильнюс : [ Б. и. ]. – ISBN 978-9986-794-46-2
143.
Греки Одессы [Книга] : именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви / [авт. и сост.: Л.Г. Белоусова, А.В. Мартыненко, А.М. Паниван, М.Г. Батурина, А.Е. Бух ; отв. за вып. А.В. Мартыненко] ; Гос. архив Одесской обл. ; Одесский филиал Греческого Фонда Культуры. – Одесса : [Чорномор"я]. – (Труды Государственного архива Одесской области / ред. кол. серии: И.И. Ниточко, Л.Г. Белоусова и др. ; Т. 27). – ISBN 978-966-555-072-3
144.
Баштова Н. Григорій Костюк: літературознавець, критик, публіцист [Книга] / Надія Баштова ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Стилос, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-193-005-5
145.
Сушко І. Громадський моніторинг візової політики і практики країн ЄС в Україні. Аналітичний звіт [Книга] / Сушко І., Врадій О., Сушко О. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціатива "Європа без бар"єрів". – Київ, 2009. – 92 с. – За підримки Єввроп. програми Міжнар. фонду "Відродження". – ISBN 978-966-8875-49-6
146.
Чапыгин А.П. Гулящие люди [Книга] / А.П. Чапыгин. – Л.
147.
Две американски граматики на современиот македонски стандарден jазик од Хорас Г. Лант и Виктор А. Фридман [Книга] = Two American grammars of the contemporary Macedonian standard language written by Horace G. Lunt and Victor A. Friedman. – Скопjе, 2003. – 259, [ 4 ] с. : ил. – ISBN 9989-101-12-4
148.
Круцик Р.М. Дем"янів Лаз. Геноцид Галичини [Книга] : жертвам комуністичного терору 1939-1941 рр. на Прикарпатті присвячується / Роман Круцик. – Київ : Простір, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-2068-15-3
149.
Голубець М. Дерево життя [Книга] / Михайло Голубець, Богдан Смоляк. – Львів : Камула, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-433-015-9
150.
Державна історична бібліотека України (1939-2009) [Книга] : бібліографічний покажчик / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Державна іст. б-ка України" ; [ укладачі: В.П. Кисельова, Т.С. Кудласевич, О.В. Михайлова ; ред. С.І. Смілянець ; відп. за вип. А.В. Скорохватова ]. – Київ : Арістей, 2009. – 132 с. – ISBN 978-966-381-016-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex