Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1226.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1227.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1228.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1229.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1230.
Формування лідерства і прихильності до здорового способу життя у військовослужбовців і працівників правоохоронних органів України [Книга] : навчальний посібник / Барко В.І., Бойко О.В., Ірхін Ю.В., Литвиненко Е.С., Руденко М.В. та ін. ; МОНУ ; Мін-во внутрішніх справ України ; Мін-во оборони України ; Державна прикордонна служба України ; під заг. ред. В.Д. Гвоздецького. – Київ : К.І.С., 2008. – 200с. + CD ROM. – ISBN 978-966-7048-91-4
1231.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
1232.
Роговский А.М. Формы времени в истории культуры [Книга] : философско-антропологический анализ / А.М. Роговский. – Харьков : ДИВО, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-96758-8-0
1233.
Масюк Н.П. Фотодвижение клеток Dunaliella Teod. (Dunaliellales, Chlorophyceae, Viridiplantae) [Книга] = Photomovement of the cells of Dunaliella Teod. (Dunaliellales, Chlorophyceae, Viridiplantae) / Н.П. Масюк, Ю.И. Посудин, Г.Г. Лилицкая ; НАНУ ; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; Национальный аграрный ун-т. – Киев : [ Академпериодика ], 2007. – 266 с. – ISBN 978-966-02-4313-2
1234.
Харалампие Поленаковик [Брошура] : свечен собир по повод 95 години од раганьето и 20 години од смртта на академикот Харалампие Поленаковик, Скопjе, 10.03.2005. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2005. – 28 с. – (Свечени собири ; Свеска 49)
1235.
Мусатенко К.С. Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі:спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація [Дисертація] : дис. ... канд. фіз. - мат. наук. Спец. 01.04.08 - фізика плазми / Мусатенко К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1236.
Теотокас Й. [Хворі та мандрівники [Книга] / Йоргос Теотокас. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 71])
1237.
Теотокас Й. [Хворі та мандрівники [Книга] / Й. Теотокас. – 2-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 72])
1238.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
1239.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
1240.
Залокостас Х. [Хроніка рабства [Книга] / Христос Залокостас. – Афіни : Естія, 1997. – 418 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 77]). – ISBN 960-05-0738-4
1241.
Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі [Книга] / Р.Д. Михайлова. – Київ : Слово, 2007. – 496 с., 32 с. іл. – ISBN 966-8407-71-7
1242.
Цветные металлы : алюминий, медь, титан [Книга] / В.А. Гнатуш, М.Ю. Григорак, В.Г. Жук, В.И. Иващенко, А М. др. Кравченко; Гнатуш В.А., Григорак М.Ю., Жук В.Г., Иващенко В.И., Кравченко М.А. и др. ; [ под общ. ред. В.А. Гнатуша ]. – Киев : Внешторгиздат ; Держзовнишинформ, 2007. – 388 с. – (Справочник бизнесмена). – ISBN 966-8274-10-5
1243.
Пилип"юк В. Це моя Україна [Книга] = My Ukraine : території та об"єкти фонового екологічного моніторингу України / Василь Пилип"юк. – Львів : Світло й Тінь. – ISBN 978-966-7594-50-3
1244.
Центральная Азия и Кавказ [Журнал] : журнал социально-политических исследований. – Lulea : CA&CC press. – ISSN 1403-7068
1245.
Центральная Азия и Кавказ [Журнал] : журнал социально-политических исследований. – Lulea : CA&CC press. – ISSN 1403-7068
1246.
Цивільне право України. Академічний курс [Книга] : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів : у 2-х томах. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-313-324-4 (Т.2)
1247.
Барбара В.П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Україні (на матеріалах судової практики) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Барбара В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1248.
Час мужества [Книга] : стихотворения и рассказы о Великой Отечественной войне / автор предисловия С. Алексеенко. – Москва : ОНИКС, 2008. – 192 с. – (Библиотека российского школьника). – ISBN 978-5-488-01591-3
1249.
Кулинич М.М. Часопис "Вістник для русинів Австрійської держави" (1850-1866 рр.) як джерело вивчення історії національної видавничої справи [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування / Кулинич М.М. ; Мін-во освіти і науки України. Українська академія друкарства. – Львів, 2009
1250.
Алексеев И. Частные люди [Книга] / Иван Алексеев, Григорий Каковкин, Евгений Кожокин ; Библиотека Российского комитета защиты мира. – Москва : РИСИ, 2008. – 225 с. – ISBN 978-5-7893-0111-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex