Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Вадим Михайлович Локтєв [Книга] / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова ; [відп. ред.: Л.С. Брижик, О.О. Понєжа]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 189, [3] с., [8] арк. фот. – Сер. засн. в 1968 р. – Бібліогр.: с. 89-117. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-278-3
102.
Введение в практическую социальную психологию [Книга] : пособие для доп. образования. – Москва : Смысл ; Academia, 1996. – 373, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Предм. указ.: с. 365-371. – Библиогр. указана в конце глав. – (Психология для студента ) ( Открытая книга. Открытое сознание. Открытое общество / ред. совет: В.И. Бахмин [и др.]). – ISBN 5-85494-021-3
103.
Діденко О.М. Вдосконалення ергономічної системи "працівник - вітроенергетична установка - середовище" за фактором шуму з використанням геоінформаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Діденко Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2015
104.
Мисенко С.В. Вдосконалення методів і засобів діагностування елегазових вимикачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мисенко Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
105.
Ромашов Ю.В. Вдосконалення теоретичних основ обгрунтування працездатності елементів обладнання теплових та ядерних енергоустановок [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.14 / Ромашов Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
106.
Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
107.
Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – 176, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
108.
Ткач М.М. Веселий Штанько, або Сторінки щоденника Грицька Селезня з Качківки [Книга] : романтич.-пригодн. повість / Михась Ткач. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 218, [2] с. : іл. – Загол. обкл., корінця : Веселий Штанько. – ISBN 978-966-340-181-2
109.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Scientific journal herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 1993-
110.
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
111.
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
112.
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
113.
Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
114.
Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация [Журнал] = Moscow state university bulletin : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. иностр. языков и регионоведения МГУ. – Москва
  № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
115.
Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
116.
Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и геополитика [Журнал] : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. глобальных процессов ; Междунар. ассоциация глобальных исследов. – Москва
  № 1/2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
117.
Вестник Московского университета. Серия 7. Философия [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
118.
Вестник Московского университета. Серия 8. История [Журнал] : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ист. фак. МГУ. – Москва
  № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
119.
Вестник Московского университета. Серия 9. Филология [Журнал] = Moscow state university bulletin : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Филол. фак. МГУ. – Москва
  № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
120.
Вестник Московского университета. Серия 9. Филология [Журнал] = Moscow state university bulletin : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Филол. фак. МГУ. – Москва
  № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
121.
Вестник Пермского университета. Юридические науки [Журнал] = Perm university herald. Juridical sciences : науч. журнал / Пермский гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2008-. – ISSN 1995-4190
122.
Вестник Пермского университета. Юридические науки [Журнал] = Perm university herald. Juridical sciences : науч. журнал / Пермский гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2008-. – ISSN 1995-4190
123.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  вып. 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
124.
Пікус Р.В. Взаємодія страхових компаній і банків на ринку фінансових послуг України [Книга] : монографія / Р.В. Пікус, Г.І. Олійник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Компринт, 2015. – 185, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-176. – ISBN 978-617-7202-62-1
125.
Мельник Ю.І. Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на матеріалі італійської преси 20-30-х років XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельник Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики. – Львів, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,