Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Тарахан-Береза "Заворожи мені, волхве...". Тарас Шевченко і Михайло Щепкін [Книга] / Зінаїда Тарахан-Береза ; [фотозйомка А.Л. Прибєги]. – Київ : Мистецтво, 2012. – 351, [1] с. : фотоіл. – 200-літньому ювілею Тараса Шевченка та 225-літтю Михайла Щепкіна присвяч. - Рез. парал. рос., англ. – ISBN 978-966-577-194-4
102.
Мельник Р.С. Загальне адміністративне право [Книга] : навч. посібник / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко ; за заг. ред. Р.С. Мельника. – Київ : Ваіте, 2014. – 375, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-10-8
103.
Кухта М.І. Закарпатоукраїнська література 20-30 рр. XX ст.: пошук виховного ідеалу [Книга] / М.І. Кухта ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Поличка "Карпатського краю", 1998. – 91, [1] с. : портр. – На звороті тит. арк. зазнач.: "Поличка "Карпатського краю", № 1 (82), 1998. ISSN 0869-0782. – Бібліогр.: с. 86-88
104.
Засади модернізації виробничої інфраструктури України [Книга] : колективна монографія / [І.К. Чукаєва та ін.] ; за заг. ред. Б.З. Піріашвілі, О.І. Никифорук ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7192-0
105.
Погорілий С.Д. Застосування генетичних алгоритмів у комп"ютерних системах [Книга] : монографія / С.Д. Погорілий, Р.В. Білоус, І.В. Білоконь ; за ред. С.Д. Погорілого ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-780-0
106.
Тютюгін В.І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг [Книга] : навч.-практ. посібник / В.І. Тютюгін, Ю.В. Гродецький, С.В. Гізимчук ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 227, [3] с. – Бібліогр.: с. 226-228. – ISBN 978-966-458-692-1
У прим. №1693589 напис: Шановному Сергію Дмитровичу Шапченку, з повагою від авторів. Підписи
107.
Трепавлов В.В. Золотая Орда в XIV столетии [Книга] / В.В. Трепавлов. – Москва : Квадрига ; Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", 2010. – 69, [3] с., [2] л. карты. – Библиогр.: с. 66-69 и в подстроч. примеч. – (Музейная библиотека : МБ). – ISBN 978-5-91791-029-1
108.
Иван Матвеевич Неклюдов [Книга]. – Киев : Наукова думка, 2005. – 129, [3] с., [3] л. фотоил. – Сер. осн. в 1968 г. - Имен. указ.: с. 111-128. – (Биобиблиография ученых Украины). – ISBN 966-00-0376-5
109.
Эпштейн А.Д. Израильтяне и палестинцы: от конфронтации - к переговорам и обратно [Книга] / А.Д. Эпштейн ; Ин-т Ближ. Востока ; Ассоц. "Гишрей Тарбут". – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2009. – 191, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 180-187. – ISBN 978-5-93273-303-9
110.
Попа М.Н. Инвариантные процессы дифференциальных систем и их приложения в качественной теории [Книга] / М.Н. Попа ; Акад. наук Молдовы, Ин-т математики и информатики. – Кишинев : [б. и.], 2014. – 222, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 213-223. – ISBN 978-9975-62-356-8
111.
Ланда Р.Г. История арабских стран [Книга] : учебник / Р.Г. Ланда ; Восточний ун-т. – Москва : Восточный университет, 2005. – 319, [1] с. – Библиогр.: с. 318-319. – ISBN 5-98196-002-7
112.
История Древней Греции [Книга]. – [Мариуполь : б. и.]. – ISBN 966-7052-02-8
113.
История Древней Греции [Книга]. – [Мариуполь : б. и.]. – ISBN 966-7052-02-8
114.
Кононенко О.А. І розкраяну душу рятує душа... [Книга] : поезії : пісенна лірика, вибране, світлини / Олексій Кононенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 347, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. портр. - Сер. засн. в 2012 р. – (Серія "Поетична бібліотека Єлисаветградця"). – ISBN 978-966-189-271-1
115.
Ротач П. Іван Котляревський у листуванні [Книга] / Петро Ротач ; [худож. Г. Грибан] ; Полтав. обл. упр. культури. – Опішне : Українське Народознавство, 1994. – 312, [24] с. : іл. – Парал. тит. арк. портр. - Імен. покажч.: с. 297-304. – (Серія "Полтавська родина" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-6350-7
116.
Булатова М.М. Ігри XXX Олімпіади. Лондон 2012 [Книга] / [М.М. Булатова та ін. (керівник) та ін.] ; за заг. ред. М.М. Булатової. – Київ : Національний олімпійський комітет України, 2011. – 64 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. в кінці кн.
117.
Ідея університету: сучасний дискурс [Книга] : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за ред. Л.В. Губерського, А.С. Філіпенка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-966-439-753-4
118.
Пойда-Носик Інвестиції в туристично-рекреаційну галузь України [Книга] : теорія та практика регулювання : монографія / Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо, І.І. Січка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2014. – 209 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 182-208. – ISBN 978-966-2668-70-4
119.
Лисецький Ю.М. Інформаційні системи і технології в менеджменті [Книга] : монографія / Ю.М. Лисецький ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. – Київ : Логос, 2014. – 417, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 405–417. – ISBN 978-966-171-862-2
120.
Історія Гадяцької школи-інтернату [Книга] / [авт.-уклад.: В.М. Беседа, Н.А. Галушка, А.Л. Кущенко, О.Г. Беседа]. – Вид. 3-тє, допов. – Гадяч : Гадяч, 2008. – 135, [1] с., [8] арк. фот. : іл., табл., фот. – На обкл.: 50. Гадяцька спеціалізована щкола-інтернат імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 1958-2008. – ISBN 966-95949-6-0
121.
Сабадош І.В. Історія української ботанічної лексики (XIX - початок XX ст.) [Книга] : монографія / Іван Сабадош ; [відп. ред. Л.О. Белей] ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2014. – 597, [1] с. – Резюме парал укр., англ. - Покажчики.: с. 537-597. – Бібліогр.: c. 524-536. – ISBN 966-542-418-2
122.
Герасимчук Н.Г. Історія української журналістики. Становлення та розвиток фейлетону [Книга] : навч. посібник / Н.Г. Герасимчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 111, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
123.
Міщенко О.І. Історія української літератури кінця XIX - початку XXI століття [Книга] : навч.-метод посібник із планами практичних занять : для студентів-філологів / О.І. Міщенко, Н.А. Резніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека інституту філології)
124.
Как работать по Программе ООН в области прав человека [Книга] : справочник для гражд. об-ва / Объединенные Нации, Права человека. – Нью Йорк ; Женева : Объединенные Нации, Управление Верховного комиссара по правам человека, 2008. – IX, 192 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
125.
Мак-Кензи Кельтская Шотландия [Книга] = Celtic Scotland / Агнес Мак-Кензи ; [пер., науч. ред., вступ. ст. С.В. Иванова]. – Москва : Вече, 2008. – 334, [2] с. : ил., табл. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Указ.: с. 320-334. – Библиогр.: с. 317-319. – (Terra Historica). – ISBN 978-5-9533-2767-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex