Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Studii si cercetari lingvistice [Журнал] / Academia Romana. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 0039-405X
102.
Studii si materiale de istorie moderna [Журнал] / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0567-6320
1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. 1-148) - 5325 (P 445-608), N 5326 (P. 609-732) - 5329 (P.1005-1168), N 5330 (P. 1169-1404) - 5334 (P. 1893-2088); vol. 278, N 5335 (P. 1-188) - 5338 (P. 541-768), N 5340 (P.981 - 1192) - 5342 (P. 1369-1532), N 5343 (P. 1533-1676), N 5345 (P. 1849-2020), 5346 (P. 2021-2192)
103.
Synthesis [Журнал] / Academie roumaine, Institut d""histoire et de theorie litteraire "G.Calinescu. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0256-7245
104.
Visions of Azerbaijan [Журнал] / The European Azerbaijan society. – Baku. – ISBN 978-9952-806-82-3
105.
Visions of Azerbaijan [Журнал] / The European Azerbaijan society. – Baku. – ISBN 978-9952-806-82-3
106.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
107.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
108.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
109.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
110.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
111.
World economic outlook [Журнал]. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-49833-1-555. – ISSN 0256-6877
112.
World economic outlook [Журнал]. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-48430-834-9. – ISSN 0256-6877
113.
XII-та Міжнародна наукова конференція "Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління" [Книга] : м. Житомир, 24-25 жовт. 2013 р. : тези виступів / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Ін-т обліку і фінансів ; [редкол.: О.В. Олійник та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 387, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-391-7
114.
Островський В.І. А українською кажуть так... [Книга] / В.І. Островський, Г.Ф. Островська. – 2-ге вид., допов. й випр. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 454, [2] с. : фот. – Бібліогр. в приміт.: с. 444-449. – ISBN 978-966-457-189-7
115.
Скоробогатова І.В. Автоматизація керування енергозберігаючими режимами камерної печі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Скоробогатова Інна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2014
116.
Медведєв Д.Г. Автоматизоване визначення морфологічних параметрів зображень об"єктів з розмитими краями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Медведєв Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
117.
Сущенко О.А. Автоматизоване проектування робастних систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв на рухомій основі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 / Сущенко Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
118.
Авторське право і суміжні права [Журнал] : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
119.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 1996-
120.
Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи [Книга] : метод. поради / Я.П. Зейкан. – Київ : Світ книг ; Дакор, 2015. – 686, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2678-06-2
121.
Любімова С.Ю. Адміністративні процедури у сфері господарської діяльності [Книга] : монографія / С.Ю. Любімова. – Харків : НікаНова, 2014. – 455, [1] с. – Бібліогр.: с. 423-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-96-7
122.
Академический Летописец [Журнал] : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
123.
Тараненко Л.І. Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми [Книга] : монографія / Лариса Тараненко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Кафедра, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-286. – ISBN 978-966-2705-81-2
124.
Актуальні питання діяльності органів внутрішніх справ України [Книга] : зб. наук. праць ф-ту підготовки фахівців для підрозділів слідства за 2014 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ., Ф-т підготовки фахівців для підрозділів слідства ; за заг. ред. С.М. Гусарова. – Харків : ХНУВС ; НікаНова, 2015. – 670, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-02-4
125.
Актуальні питання кримінального процесу України [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Г.К. Кожевніков та ін.] ; за заг. ред. Є.М. Блажівського ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 302-303. – Бібліогр.: с. 294-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-0253-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,