Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" [Брошура] : за станом на 2 жовт. 2014 року : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 23, [1] с. – Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-960-8
102.
Закон України "Про доступ до публічної інформації" [Брошура] : за станом на 25 черв. 2014 року : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 17, [1] с. – Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-953-0
103.
Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" [Брошура] : за станом на 28 лип. 2014 року : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 28, [1] с. – Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-957-8
104.
Закон України "Про очищення влади" [Брошура] : за станом на 20 жовт. 2014 року : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 18, [1] с. – Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-964-6
105.
Закон України "Про співробітництво територіальних громад" [Брошура] : за станом на 4 вереc. 2014 року : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 14, [1] с. – Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-942-4
106.
Закон України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України" [Брошура] : за станом на 28 трав. 2014 року : офіц. видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 15, [1] с. – Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-949-3
107.
Залізнична колія Львів-Підгайці [Брошура] : мандрівка в минуле : до 100-ліття відкриття колії Львів-Підгайці / упоряд. Степан Колодницький ; [ред. Анна-Марія Волосацька]. – Підгайці ; Львів ; Київ : [б. в.], 2009. – 54 с. : портр., фот. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
108.
Сидор В.Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку [Книга] : монографія / В.Д. Сидор. – Київ : Юридична думка, 2011. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-311. – ISBN 978-617-665-000-3
109.
Щербаков В.З. Иерусалим христианский [Книга] : православному паломнику для прикосновения : [справочник] / Виктор Щербаков. – Киев : НАРККиИ, 2014. – 439, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-452-147-2
110.
История экономических учений [Книга] : учебник : в 2 ч. / [В.Д. Базилевич и др.] ; под ред. В.Д. Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-617-07-0147-3
Для студентів економічних спеціальностей
111.
История экономических учений [Книга] : учебник : в 2 ч. / [В.Д. Базилевич и др.] ; под ред. В.Д. Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-617-07-0148-0
Для студентів економічних спеціальностей
112.
Іван Тимів - історик, краєзнавець і педагог [Брошура] : біобібліографічний покажчик : до 50-ліття від дня народження та 25-річчя науково-краєзнавчої діяльності / Івано-Франків. обл. універсальна наук. б-ка ім. І. Франка ; Івано-Франків. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; Етногр. музей Калущини ; [укладачі: В.Р. Дволітка, Х.О. Москович ; наук. ред. О.М. Малярчук ; літ. ред. О.В. Когут]. – Калуш : Артекс, 2014. – 40 с. – ISBN 978-966-2728-10-1
113.
Селіверстов В.В. Інвестування [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / В.В. Селіверстов. – Суми : Університетська книга, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Словник понять і термінів: с. 437-466. - Предм. покажч.: с. 467-479. – Бібліогр.: с. 434-436. – ISBN 978-966-680-536-5
Узагальнено новітні дослідження зарубіжної та вітчизняної науки у сфері інвестування, розглянуто сучасні процеси та шляхи ефективного ведення інвестиційної діяльності, що відбуваються в цьому секторі економіки та на ринку цінних паперів
114.
Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-312 та в підрядк. – ISBN 978-966-680-504-4
115.
Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому рівні [Брошура] : підсумки 2012 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), [Проект] "Зміцнення місцевої фін. ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження" ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-Друк, 2013. – 34, [2] с. – ISBN 978-617-688-010-3
116.
Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона: 80 років [Книга] / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол.: Б.Є. Патон (голова) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 397, [3] с., [20] арк. фотоіл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 378-398. – ISBN 978-966-360-258-5
117.
Філатова С.О. Інтродуценти Ботанічного саду. Голонасінні [Книга] : монографія / С.І. Філатова, Л.П. Осадча, Л.В. Азарова ; [наук. ред. О.М. Слюсаренко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 91, [4] с., [24] арк. фотоіл. – 150 річниці засн. Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова присвяч. - Авт. на обкл. не зазнач. - Алф. покажч.: с. 82-85. – Бібліогр.: 86-90. – ISBN 978-617-689-062-1
118.
Історики Харківського університету [Книга] : біобібліогр. довідник (1905-2013 рр.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: О.М Богдашина та ін. ; редкол.: С.І. Посохов (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 283, [1] с., [10] арк. портр. – Бібліогр.: с. 280 та в кінці ст. – ISBN 978-966-623-881-1
119.
Середа А.М. Історія держави і права України [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Середа. – Суми ; Запоріжжя : Університетська книга ; Зеленкевич Л.П. – ISBN 978-966-680-513-6
120.
Федотова Ю.С. Історія розвитку та сучасний стан японського письма [Книга] : навч. посібник / Ю.С. Федотова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 357, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 353-357. – ISBN 978-966-489-232-9
121.
Історія української культури: термінологічний словник [Книга] : наук.-практ. видання / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [авт.-уклад.: Л.В. Анучина та ін. ; за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець]. – Харків : Колегіум, 2011. – 183, [1] с. – ISBN 978-966-8604-19-5
122.
Крисаченко В.С. Історія української філософії [Книга] : хрестоматія-довідник / В.С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім . Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : МП Леся, 2006. – 466, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-65-3
123.
Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків [Книга] / Енгель Йоганн-Христіан ; [упоряд.: Т.О. Чугуй ; заг. ред.: В.В. Кравченко ; комент.: Д.М. Чорний та ін. ; пер.: Ю.О. Голубкін та ін.]. – Харків : Факт, 2014. – 639, [1] с. – Пер. з нім. видання 1796 р. - Другий тит. арк. ориг. - Покажч.: с. 616-629. – Бібліогр. в прим.: с. 485-524 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-637-763-3
124.
Алексієнко В.Р. Іхтіологія [Книга] : посіб. з курсу " Іхтіологія" для студ. біол. факультетів ф-тів / В.Р. Алексієнко. – 2-ге вид. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2010. – 116 с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як упоряд. – Бібліогр.: с. 115. – ISBN 978-966-306-154-3
125.
Ігнатьєва О.В. Кім Шутенко [Брошура] / О. Ігнатьєва. – Київ : Музична Україна, 2000. – 47, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Творчі портрети українських композиторів). – ISBN 966-950024-2-X
У прим. № 2898BR напис: В дарунок Науковій бібліотеці КНУ з найкращими побажаннями від автора. О. Ігнатьєва, м. Кіровоград, 25.09.2014 р.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,