Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Астрономія та фізика космосу в Київському університеті [Книга] = Astronomy and spase physics in Kyiv university : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – 116, [1] c. – Кн. опис. за обкл. - Текст англ., укр.
102.
Корнілов М.Ю. Атлас алканів [Брошура] : для студ. хім. ф-ту / М.Ю. Корнілов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 49, [1]с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48
103.
Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності [Книга] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти України I-IV рівнів акредитації з галузі знань "Природничі науки" / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2393-90-3
104.
Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект [Книга] / Тетяна Гранчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 182, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-182. – ISBN 978-966-02-7136-4
105.
Мельниченко В.Ю. Богдан Ступка: обличчям до історії [Книга] / Володимир Мельниченко ; [ред. А. Овсянникова]. – Москва : Домашняя библиотека, 2013. – 414, [2] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – ISBN 978-5-905978-67-8
106.
Кочубей Ю.М. В.В. Дубровський (1897-1966) як сходознавець [Книга] / Кочубей Ю.М. ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – 542, [2] с. – Тексти укр. та турец. мовами. - Імен. покажч.: с. 529-541. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-6171-6
107.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф, 11-13 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-064-2
108.
По Едгар Аллан Вбивства на вулиці Морг та інші історії [Книга] = The murders in the rue Morgue and other stories / Едгар Аллан По ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 206, [1] с. – Сер. засн. у 2014 р. - Назва на обкл.: Вбивства на вулиці Морг. – (English Library ; № 2). – ISBN 978-617-07-0185-5
109.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-908-0
110.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-917-2
111.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-918-9
112.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-921-9
113.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-934-9
114.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-939-4
115.
Вибрані роботи учасників III міжнародного науково-практичного форуму "Принцип верховенства права і права людини" Київ, 13-15 трав. 2011 р. [Книга] : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правничих наук, Студ. наук. т-во працівників НаУКМА "Scholaris", Лаб. законодав. ініціатив ; [редкол.: Козюбра М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 344 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8875-72-4
116.
Паламарчук М.О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти [Книга] : монографія / М.О. Паламарчук ; [за ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 150, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-217-9
117.
Матвеева Л.В. Виктор Григорович - первый украинский славяновед-византолог (1815-1876) [Книга] / Леся Матвеева ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А.Ю. Крымского. – Киев : Стилос, 2010. – 190, [2] с., [8] л. ил., фот. – Имен. указ.: с. 187-190. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-193-035-2
118.
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку [Книга] : Тернопільська область / [Андрущенко В.П. та ін. ; ред. рада: Кремень В.Г. та ін. ; члени ради: Губерський Л.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Знання України, 2011. – 279, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на с. 5. – Бібліогр. : с. 276-279 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-289-8
119.
Відділення економіки НАН України [Книга] : іст.-біогр. довідник / Нац. акад. наук України ; [ред. А.І. Радченко ; вступ. ст.: Е.М. Лібанова, С.І. Князєв]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 237, [6] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-360-247-9
120.
Віталій Іларіонович Стріха [Книга] : 1931-1999 / Акад. наук вищ. шк. України ; [редкол. : М.В. Стріха (голова) та ін.]. – Київ : К.І.С., 2011. – 128, [2] с. : портр., фот. – Бібліогр. : с. 13-41. – (Серія "Визначні учені"). – ISBN 978-966-2141-74-0
121.
Газети України 1946-1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 409, [1] с. – ISBN 978-966-02-6310-9
122.
Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 496, [2] с. – ISBN 978-966-02-7077-0
123.
Орлюк А.П. Генетичний аналіз [Книга] : навч. посібник / А.П. Орлюк, В.В. Базалій ; М-во аграр. політики та продовольства України, Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 214, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214. – ISBN 978-966-2393-78-1
124.
Геологічні основи розкриття і випробування продуктивних пластів [Книга] : навч. посібник / М.І. Чорний [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 306, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-306. – ISBN 978-966-694-187-2
125.
Марчук Г.П. Геохімія довкілля [Книга] : навч. посібник / Г.П. Марчук, Т.А. Біла. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 241, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 217-231. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2393-48-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,