Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Кузнєцов А.В. Бабин Яр [Книга] : [роман-документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Самміт-Книга, 2012. – 351, [1] с., [8] арк. фот. : фотогр. – Присвячується Пам"яті всіх загиблих від рук нацистських окупантів у Бабиному Яру. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-661-027-4
102.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
103.
Бахчисарайская книжная коллекция в Российской национальной библиотеке [Книга] : указатель рукопис. и старопечат. книг, переданных в 1976 г. из Бахчисарайского ист.-археол. музея в Гос. Публ. б-ку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Симферополь : ДОЛЯ, 2007. – 158, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-366-100-1
104.
Супрович М.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : практикум / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2010. – 163, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. також зазнач.: Перший модуль: Теоретичні та організаційні основи БЖД та Другий модуль: Система "Людина - життєве середовище" як об"єкт прояву небезпек. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-966-351-076-7
105.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
106.
Библиосфера [Журнал] = Bibliosphere : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2005-. – ISSN 1815-3186
107.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
108.
Библиотековедение [Журнал] = Library and Information Science : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
109.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва
110.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва
111.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
112.
Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. "Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Вип. 33" / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
113.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Журнал] : науковий журнал. – Київ
114.
Куртуа С. Більшовизм a la francaise [Книга] / Стефан Куртуа ; [пер. з фр. Петро Таращук ; ред. Л. Марченко]. – Київ : Темпора, 2012. – 455, [1] с. – Імен. покажч.: с. 447-455. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-569-078-9
115.
Біотехнологія [Журнал] = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
116.
Непийвода Х.Д. Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Непийвода Христина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
117.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
118.
Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі [Журнал] / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ : Компанія ВАІТЕ. – ISBN 978-966-02-4933-2 (серія) ; 978-966-02-6630 -8(Вип. 7)
119.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
120.
Важкі метали: надходження в грунти, транслокація у рослинах та екологічна небезпека [Книга] = Heavy metals: entering to soils, translocation in plant and ecological danger / В.М. Гришко [та ін.] ; [Нац. акад. наук України, Криворіз. ботан. сад, Укр. т-во грунтознавців та агрохіміків, Укр. т-во фізіологів рослин]. – Донецьк : Донбас, 2012. – 302, [4] с. : іл. – Надзаг. данні, тит. арк., зміст та підсумки парал. укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 267-299. – ISBN 978-617-638-153-2
121.
Скрипников С.В. Введение в неогностицизм [Книга] / Сергей Скрипников. – Киев : Азимут-Украина. – ISBN 978-966-1541-23-7
122.
Введение в философию [Книга] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И.Т. Фролов, Араб-Оглы, В.Г. Борзенков, П.П. Гайденко, М.Н. [и др.] Грецкий; [И.Т. Фролов и др.]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Республика, 2003. – 622, [2] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 609-614 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-250-01868-8
123.
Вестник аналитики [Журнал] : журнал аналит. материалов / Ин-т стратег. оценок и анализа ; Бюро соц.-экон. информ. – Москва, 2000-
124.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України. – ISBN 978-966-02-6428-1 (Т.7, кн.2)
125.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6586-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,