Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Оцінка рівня задоволенності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів [Книга] : Aпеляційний суд Черкаської області, Чорнобаївcький районний суд Черкаської області : aнaліт. звіт / USAID від американ. народу, Проект "Справедливе правосуддя" ; [упоряд. Купрій В.О.]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2013. – 64 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2022-32-2
102.
Пенсійне забезпечення [Книга] : загальні положення / [упоряд.: В.С. Ковальський, І.С. Примак]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 367, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-500-5
103.
Перевір себе - 2 [Книга] : неорганічна хімія в задачах : навч. посібник для студ. нехім. спец. вищ. навч. закладів / Стародуб П. [та ін.] ; за ред. Р.Є. Гладишевського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 219, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-208
104.
Єщенко О.А. Плазмоніка [Книга] : навч. посібник / О.А. Єщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2013. – 176, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 175-176. – ISBN 978-966-136-068-5
105.
Нижник В.В. Полімеризація в гомо- та гетерогенних системах і властивості розчинів полімерів [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Нижник, В.А. Волошинець, Н.М. Юхименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 251, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-251. – ISBN 978-966-306-157-8
106.
Санніков С.В. Популярна історія християнства. Двадцять століть у дорозі [Книга] : незакінчена п"єса в 6 діях із прологом і епілогом / С.В. Санніков ; [перекад: І.Ю. Попудник, Л.С. Черкасова]. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 478, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-661-039-7
107.
Деревянко Б.В. Послуги у сфері освіти: правове регулювання [Книга] / Б.В. Деревянко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк : Кальміус, 2013. – 386, [2] с. – Бібліогр.: с. 324-386. – ISBN 978-966-8388-93-4
108.
Тимошенко Б.О. Потала [Книга] : роман-сповідь : у 7 кн. / Борис Тимошенко ; [ред. А. Чердаклі]. – Біла Церква : Культура ; Буква, 2012. – 711, [1] с. – ISBN 978-966-7195-93-9
109.
Право довкілля (екологічне право) [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2010. – 400, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-451-2
110.
Лисица В.Н. Право интеллектуальной собственности [Книга] / В.Н. Лисица ; Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск : Ин-т философии и права СО РАН, 2012. – 569, [4] с. – Библиогр.: с. 526-557 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-067-8
111.
Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в України [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.М. Поляков ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. – Київ : Ін Юре, 2011. – 559, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 534-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-454-3
112.
Право собственности субъектов РФ: проблемы теории и правоприменительной практики [Книга] / [Сордия Н.Р. и др. ; под общ. ред. А.В. Цихоцкого] ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права, М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. – Новосибирск : РИФ-Новосибирск, 2010. – 240, [1] с. – Авт. указаны в копирайте. – Библиогр. : с. 198-238 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-061-6
113.
Швець В.О. Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів в Україні [Книга] : монографія / В.О. Швець. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 182-207. – ISBN 978-966-667-500-5
114.
Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні [Книга] : монографія / [Хуторян Н.М. та ін. ; наук. ред.: Хуторян Н.М., Шумило М.М.] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ : Ін Юре, 2012. – 538, [2] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-462-8
115.
Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи [Книга] : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-966-194-123-5
116.
Лисица В.Н. Предмет регулирования международного инвестиционного права [Книга] / В.И. Лисица ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : [б. и.], 2008. – 282, [1] с. – Библиогр.: с. 248-281 и в примеч. – ISBN 978-5-94520-057-9
117.
Сад Преступления любви, или Безумства страстей [Книга] / Маркиз де Сад ; [пер. с фр. Е. Морозов]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 282, [2] с. – Содерж.: Преступления любви, или Безумства страстей: Эрнестина: швед. повесть ; Лауренция и Антонио: итал. повесть ; Короткие истории, рассказы и фаблио: Дорси, или Насмешка судьбы ; Жена Кастеляна де Лонжевиль, или Женская месть и др. – ISBN 978-5-395-22230-6
118.
Проблеми впровадження культури безпеки в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / Скалецький Ю.М. [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 51, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-177-6
119.
Проблеми історії та історіографії України [Книга] : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 84 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича від усіх учасників збірника матеріалів на згадку. Підпис Г.Д. Казьмирчук. 16/XII.2013 р.
120.
Проблеми сучасної конституціоналістики [Книга] : навч. посібник / Орзіх М.П. [та ін.] ; за ред. М.П. Орзіха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Юрінком Інтер. – (Серія "Проблеми сучасної конституціоналістики" ; вип. 2 ; Конституційні перетворення в Україні). – ISBN 978-966-667-545-6
121.
Проблемні питання розширення міжнародної діяльності ракетно-космічної галузі України в сучасних умовах [Книга] : аналіт. доп. / [Горбулін В.П. та ін.] ; за заг. ред. В.П. Горбуліна ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : НІСД, 2012. – 97, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-1696-80-7
122.
П"янило Я. Проекційно-ітераційні методи розв"язування прямих та обернених задач переносу [Книга] / [Я.Д. П"янило] ; Нац. акад. наук України, Центр мат. молелювання Ін-ту приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2011. – 248, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 232-245. – ISBN 966-665-155-6
123.
Прокурорський нагляд в Україні [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів : [академ. курс] / І.І. Когутич [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2011. – 591, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-459-8
124.
Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи [Книга] : курс лекцій : навч. посібник / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-378. – ISBN 978-966-194-122-8
125.
Драгнєв Ю.В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору: теорія та практика [Книга] : монографія / Ю.В. Драгнєв ; [наук. ред. Харченко С.Я.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка", Ін-т фізичного виховання і спорту. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 370-473. – ISBN 978-966-617-318-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,