Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Кулаковська В.В. Реклама книги в незалежній Україні: стан, проблеми та перспективи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кулаковська Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
102.
Богатирьова Н.Ю. Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Богатирьова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
103.
Федоренко М.І. Ринкова трансформація банківської системи КНР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Федоренко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
104.
Матвійчук Л.О. Розвиток біобібліографічних досліджень у галузі гуманітарних наук в Національній академії наук України (1918-2012) [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Матвійчук Лариса Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013
105.
Гільова О.О. Розвиток методів обробки інформації при неруйнівному контролі композиційних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Гільова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
106.
Тимофеєв Є.П. Розвиток науково-технічних основ забезпечення єдності вимірювань енергетичних параметрів лазерного випромінювання [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Тимофеєв Євген Петрович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2013
107.
Руднєв Є.С. Розробка і дослідження робастних систем керування електроприводів змінного струму із синхронними двигунами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Руднєв Євген Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
108.
Пугачевська Є.П. Розробка композиційних матеріалів і покриттів на основі дибориду титану-хрому для підвищення зносостійкості титанових сплавів в умовах фретинг-корозії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Пугачевська Євгенія Петрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем матеріалознав. ім. І.М. Францевича. – Київ, 2013
109.
Лозінський В.Б. Розробка технологій покращення властивостей оптичних елементів на основі GaAs, діелектричних плівок та сонячних елементів з їх використанням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лозінський Володимир Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2013
110.
Мокрий В.І. Розроблення системи екологічного моніторингу природно-заповідного фонду Західного Полісся [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Мокрий Володимир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013
111.
Сарамолкі А.Р. Розширення можливостей підвищення точності частотно-фазових вимірювань в радіотехнічних системах літальних апаратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Сарамолкі Амір Рузбех ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013
112.
Скорохода О.В. Синтез нейроелементів і нейромереж реального часу паралельно-вертикального типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Скорохода Олекса Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
113.
Пєтков О.О. Синтез розрядних кіл ємнісних накопичувачів енергії для формування великих імпульсних струмів з нормованими параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Пєтков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
114.
Ліціс О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ліціс Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
115.
Кайдан Н.В. Скінченні кільця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кайдан Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
116.
Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
117.
Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
118.
Брягін О.В. Стохастичні алгоритми обробки багатовимірних сигналів на основі дискретних вибірок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Брягін Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013
119.
Годинюк І.М. Структурно-схемотехнічне модифікування функціональних властивостей сенсорних пристроїв магнітного поля на інтегральних біполярних магнітотранзисторах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Годинюк Іван Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013
120.
Сєрокурова Н.А. Суспільно-географічні особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Харківського регіону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сєрокурова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013
121.
Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
122.
Шестопал О.Г. Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі другої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Шестопал Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
123.
Оверчук О.Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оверчук Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
124.
Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
125.
Овсієнко О.Л. Теоретичні і технологічні основи виробництва та експлуатації ефективних співосаджених каталізаторів багатоцільової конверсії оксиду карбону (II) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Овсієнко Ольга Леонідівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex