Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Ботанический журнал [Журнал] / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
102.
Шиян О.В. Буферність в параболічних задачах Ван-дер-Полевського типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шиян Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012
103.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
104.
Кириченко А.В. Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва України [Книга] : монографія / А.В. Кириченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦП "Компринт", 2012. – 243, [1] с. : табл. – Додатки: с. 161-230. – Бібліогр.: с. 231-243. – ISBN 978-966-2719-12-3
105.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
106.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
107.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
108.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
109.
Карнаух А.Л. Вавілоно-український лексикон [Книга] / Карнаух А.Л. – Дніпропетровськ : Академія історії, 2010. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2286-00-7
110.
Сукиасян Э.Р. Введение в современную каталогизацию [Книга] : пособие для проф. самообразования / Э.Р. Сукиасян ; [ред. совет: Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др. ; зам. гл. ред. Г.А. Шашин]. – Москва : Литера, 2012. – 318, [2] с. – Библиогр.: с. 286-295. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-111-1
111.
Луньов Є.Г. Вдосконалення каналів контролю поля атмосферного тиску для поверхневих дрейфуючих буїв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Луньов Євген Геннадійович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012
112.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2012. – 160 с. – резюме рос., англ. мовами
113.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки [Журнал]. – Москва
  № 3. – 2012. – резюме рос.,англ. мовами
114.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки [Журнал]. – Москва
  № 2. – 2012. – резюме рос.,англ. мовами
115.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
116.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 [Журнал] : научный журнал. – Москва, 1946-. – ISSN 0201-7385
117.
Вестник педагогических инноваций [Журнал] : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2004-. – ISSN 1812-9463
118.
Вестник Российской академии наук [Журнал] : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
119.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
120.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
121.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
122.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
123.
Гречаніна Ю.Б. Вивчення впливу поліморфізмів мтДНК та поліморфних варіантів генів C677T MTHFR, A66G MTRR на клінічні прояви мітохондріальних дисфункцій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.15 / Гречаніна Юлія Борисівна ; М-во охорони здоров"я України ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2012
124.
Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика [Книга] : познание людей по их внешности и поведению : учеб.-метод. пособие / Георгий Щекин ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – 4-е изд.,стер. – Киев : Персонал, 2011. – 615, [1] с. : іл., табл. – Библиогр.: с. 608-612 и в конце разд. – ISBN 978-617-02-0079-2
125.
Якунов П.А. Випаровування неоднорідного розчину та адсорбція з нього [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Якунов Павло Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex