Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Економічна теорія. Політекономія [Книга] : підручник / В.М. Тарасевич [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-926-3
102.
Енциклопедія Сучасної України [Книга] / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
103.
Год Б.В. Еразм Роттердамський - "наставник Європи": історичні та педагогічні нариси [Книга] / Б.В. Год, Н.В. Год ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2012. – 206, [1] с. – ISBN 966-7653-56-0
104.
Лакутюр Ж. Єзуїти [Книга] / Жан Лакутюр ; [з франц. переклала І. Дух]. – Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-515-5
105.
Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо... [Книга] / Даниель Дефо ; [пер. с англ. М. Шишмаревой ; послесл. и примеч. Н.Д. Билык]. – Харьков : Фолио, 2011. – 348 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5457-9
Полное название : Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб; с изложениемего неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим
106.
Бутенко Н.В. Завдання підвищеної складності з англійської мови. 5 -11 класи [Книга] / Н.В. Бутенко, М.В. Ільїна. – Харків : Основа, 2010. – 109 с., [2] с. – Бібліогр.: с. 110. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 01(85)). – ISBN 978-617-00-0426-0
107.
Земля - Село - Люди - Реформа [Книга] : збірник аналітичних матеріалів Експертного форуму з питань земельної реформи м. Київ, 14 лютого 2012 року / Ін-т громадського суспільства ; [ред. Валентина Пакулько]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 93, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8312-59-5
108.
Ткачук А. Земля, село, люди [Книга] : що думає селянин Панько Цікавий про земельну реформу в Україні / [Ткачук Анатолій]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 61, [3] с. : іл, табл. – ISBN 978-966-8312-60-1
109.
Рум"янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.П. Рум"янцев, Н.С. Рум"янцева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 292 с. : табл. – Додатки: с. 163-291. – Бібліогр.: с. 157-162. – ISBN 978-611-01-0330-5
110.
Ильф И. Золотой теленок [Книга] / Илья Ильф, Евгений Петров. – Харьков : Фолио, 2012. – 334 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5837-9
111.
Столяров А. Изгнание беса [Книга] : рассказы и повесть / Андрей Столяров ; [вступ. статья А. и Б. Стругацких ; авт. послесл. С. Переслегин]. – Москва : Прометей ; МГПИ им. В.И. Ленина, 1989. – 256 с., ил. : ил. – Библиогр.: с. 256. – (Серия "Новая фантастика" / ред. Н.Н. Ключникова)
112.
Беляева Н.Е. Интернет-ресурсы художественной литературы [Книга] : практическое пособие / Н. Беляева ; [ред. совет : Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др.]. – Москва : Литера, 2012. – 144 с. : ил., табл. – Приложения: с. 124-142. – Библиогр.: с. 107-123. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-105-0
113.
Бондаренко К.П. История в профиль [Книга] / Кость Бондаренко. – Киев : Знання ; Фонд "Українська політика", 2012. – 663, [1] с. – ISBN 978-966-346-994-2
114.
Флавий И. Иудейская война [Книга] / Иосиф Флавий ; [пер. с нем. Я. Чертка]. – Харьков : Фолио, 2012. – 475 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5694-8
115.
Мицик Ю.А. Іван Сірко [Книга] / о. Юрій Мицик ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 157, [3] с. – Додатки: с. 139-158. – Бібліогр.: с. 125-138. – ISBN 978-966-518-555-0
116.
Функе К. Іграїна безстрашна [Книга] : [для мол. та сер. шк. віку] / Корнелія Функе ; пер. з нім. О. Логвиненка ; мал. К. Функе. – Харків ; Вінниця : Фоліо ; Теза, 2011. – 250, [2] с. : іл. – (Пригодницька бібліотека : 8-11 років). – ISBN 978-966-03-5392-3
117.
Чухліб Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року [Книга] / Тарас Чухліб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 102 с., [2] с. – Зміст : Платон. Арістотель. Тома Аквінський. Жан Боден. Юстиніан Ліпсій. Йоганн Альтузій. Томас Мор. Джон Локк. Гуго Гроцій. Фернандес Суарес. Самуїл Пуфендорф. Пилип Орлик. – Бібліогр.: с. 85-102. – ISBN 978-966-518-576-5
118.
Герасимчук З.В. Інвестиційний потенціал регіону: методика оцінки, механізми нарощення [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук, В.Р. Ткачук ; МОНУ ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2009. – 230 с., [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 187-217. – Бібліогр.: с. 218-230. – ISBN 978-966-517-645-9
119.
Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент [Книга] : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-364-916-0
120.
Гаркавенко В.І. Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє [Книга] : наукова доповідь / Гаркавенко В.І. ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2011. – 108 с. : табл. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISBN 978-966-02-6076-4
121.
Качала Т.М. Інституціоналізація економіки України : проблеми та перспективи [Книга] : монографія : у 2-х томах / Т.М. Качала ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси : ЧДТУ. – ISBN 978-966-402-118-7(Т.1)
122.
Качала Т.М. Інституціоналізація економіки України : проблеми та перспективи [Книга] : монографія : у 2-х томах / Т.М. Качала ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси : ЧДТУ. – ISBN 978-966-402-119-4(Т.2)
123.
Ткач А.А. Інституціональна економіка [Книга] : нова інституціональна економічна теорія : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / А.А. Ткач ; М-во освіти і науки України ; Гуманітарний ун-т ; "Запорізький ін-т державного і муніципального управління". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 302, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 966-364-396 -X
124.
Герасимчук З.В. Інституціональне забезпечення сталого розвитку регіону [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 417, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-417. – ISBN 978-966-1532-74-7
125.
Кобцев Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: англійська мова, російська мова, українська література, зарубіжна література, історія України, етика [Книга] / Д.А. Кобцев. – Харків : Основа, 2010. – 299 с., [1] с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 1(74)). – ISBN 978-611-00-0133-5
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,