Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [Книга] : навч.-практ. посібник для студентів ВНЗ / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна, В.І. Кисла. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 536 с. – ISBN 978-611-01-0041-0
102.
Бюджетна система [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / К.М. Владимиров [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 220 с. – Бібліогр.: с. 215-219. – ISBN 978-966-8447-43-7
103.
Герберт З. Варвар у саду [Книга] = Barbarzynca w ogrodzie / Збігнєв Герберт ; [пер. з польської : А. Павлишин ; Центр європейських гуманітарних досліджень ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-378-083-2

104.
Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 399 с. – ISBN 978-966-439-207-2
105.
Великий тлумачний словник сучасної української мови [Книга] : 250 000 [слів та словосполучень] : (з дод., допов. та CD) / [автор проекту та голов. ред. В.Т. Бусел ; ред.-лексикографи : В.Т. Бусел, М.Д. Василега-Дерибас, О.В. Дмитрієв та ін. ]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – VIII, 1728 с. : іл. + CD. – ISBN 966-569-013-2
Універсальний довідник із сучасної української мови. Об"єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Містить 170 тис.слів. Наводяться загальновживанні слова, основні терміни сучасної науки і техніки, ін.
106.
Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія [Книга] : (курс лекцій) : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.П. Кутішенко. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 125, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.122-125. – ISBN 978-611-01-0062-5
107.
Віктор Дмитрович Романенко. Життя, присвячене науці [Книга] / НАН України, Ін-т гідробіології ; [редкол.: О.М. Арсан та ін. ; упоряд. Ю.Г. Крот]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 169, [3] с., [27] арк. фотогр. – Бібліогр.: с.131-166. – ISBN 978-966-360-156-4
108.
Віталій Дмитрович Походенко [Книга] / НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В. Писаржевського ; [авт. вступ. ст. В.Г.Кошечко ; уклад. : М.Ф. Губа, Н.В. Конощук, Я.І. Курись]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 157, [3] с., [23] арк. фотогр. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-159-5
109.
Вступ до мовознавства [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.О. Голубовська [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-984-5
110.
Кривий С.Л. Вступ до некласичної математичної логіки [Книга] : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за напрямом підготовки "Комп"ютерні науки" / С.Л. Кривий, О.І. Провотар ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 205, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.199-201. – ISBN 978-966-439-209-6
Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
111.
Дорошенко В.І. Географія транспорту [Книга] : навчальний посібник / В.І. Дорошенко, К.Д. Діденко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 183 с. – ISBN 978-966-439-329-1
112.
Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу [Книга] : монографія / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, І.М. Безродна, Т.Г. Продайвода ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с. – Бібліогр. : С. 348-367. – ISBN 978-966-439-339-0
113.
Бубер М. Гог і Магог [Книга] = Gog and Magog : роман / Мартін Бубер ; [пер. з англ. Я. Куценко ; Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА ; Ін-т юдаїки]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-378-076-4
114.
Господарський кодекс України [Книга] : зі змінами і доповненнями станом на 26 жовтня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 159, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-98-6
115.
Господарський кодекс України [Книга] : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 27 серпня 2010 р. / [Ю.Б. Бек, І.Я. Верес, А.А. Герц, Л.В. Григоровська-Якубівська, Н.М. Квіт [та ін.]] ; за ред. В.М. Коссака. – Київ : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2010. – 671, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-566-019-5
116.
Щетинін А.І. Гроші та кредит [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.І. Щетинін. – 4-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 439, [1] с. – Бібліогр.: c. 436-437. – ISBN 978-611-01-0128-8
117.
Дригант Д.М. Девонські конодонти південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (Волино-Поділля, Україна) [Книга] = Devonian conodonts from South-West margin of the East European platform (Volyn"-Podolian, Ukraine) / Д.М. Дригант ; НАН України, Держ. природозн. музей ; [відп. ред. О.С. Ступка]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 155, [1] c., [23] палеонт. табл. : іл., карт. – Бібліогр.: с.143-156. – ISBN 978-966-360-137-3
118.
Головина Г.В. Деловая культура руководителя [Книга] : учебно-методическое пособие / Г.В. Головина, А.А. Прокопчук ; [ред. совет : Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др.]. – Москва : Литера, 2010. – 160 с. – (Современная бибилиотека ; Вып. 80). – ISBN 978-5-91670-048-0
119.
Коваль Ю.Н. Деформационные и релаксационные явления при превращениях мартенситного типа [Книга] / Ю.Н. Коваль, В.А. Лободюк ; НАНУ, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова. – Киев : Наукова думка, 2010. – 288 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0929-1
120.
Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі [Книга] = Diskurs und Verantwortung: Das Problem des Ubergangs zur postkonventionellen Moral : посібник з філософських дисциплін / Карл-Отто Апель ; пер. з німецької В.М. Купліна. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 430 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека. Видавнича серія Української школи політичних студій / ред. кол. : О.В. Білий та ін.). – ISBN 978-966-378-118-1

121.
Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки [Книга] = The Ukrainian Media Discourse: Identities, Ideologies, Power Relations / Володимир Кулик ; [ред. А. Мокроусов] ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т Критики ; Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. Кураса НАНУ. – Київ : Критика, 2010. – 656 с. – Бібліогр. : с. 603-624. – ISBN 978-966-8978-39-5
122.
Хусаінов Д.Я. Диференціальні рівняння [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.Я. Хусаінов, І.В. Мусатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. – ISBN 978-966-439-321-5
123.
Самойленко А.М. Диференціальні рівняння [Книга] : підручник для студентів університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Київський університет, 2010. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 517-519. – ISBN 978-966-439-234-8
124.
Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология [Книга] : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / О.А. Кондрашихина ; М-во образования и науки Украины, Севастоп. город. гуманит. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 230, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-364-774-6
125.
Дружба: ее формы, испытания и дары [Книга] : Успенские чтения : [материалы ежегодной междунар. конференции] / [сост. К. Сигов ; отв. за выпуск Ю. Вестель]. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 454 с. – ISBN 978-966-378-088-7

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,