Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
World economic outlook [Журнал]. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-7-5049-5847-1
102.
Мелкумян К.Ю. Автоматизована система моніторингу типових техно-екологічних подій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Мелкумян К.Ю. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
103.
Кисленко В.И. Адаптивные нелинейнооптические процессы и их применение для управления лазерным излучением [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Кисленко В.И. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
104.
Магмудлу Я. Азербайджан [Книга] : нариси історії / Ягуб Магмудлу. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 154 с. : іл. – Кн. присвяч. пам"яті нац. лідера Азербайджану Гейдара Алієва. – Бібліогр.: с. 142-153. – ISBN 978-966-489-087-5
105.
Сыромятников В.Г. Азотсодержащие легирующие мономеры в разработке полимерных информационных сред [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Сыромятников В.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
106.
Скотт В. Айвенго [Книга] : історичний роман : [твори шкільної програми для читання та обов"язкового вивчення : для середнього та старшого шкільного віку ] / Вальтер Скотт ; з англ. пер. Ю. Лісняк, Г. Лозинська. – Київ : Школа, 2009. – 493, [2] c. : іл. – Сер. засн. у 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-619-X
107.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
108.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] = Modern problems of international relations : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
109.
Актуальні проблеми національної безпеки України [Книга] / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 60 с.
110.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
111.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
112.
Алгоритмы: построение и анализ [Книга] = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. : И.В. Красиков, Н.А. Орехова, В.Н. Романов ; под ред. И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 1296 с. : илл. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
113.
Алла Горська [Книга] : червона тінь калини : листи, спогади, статті. – Київ : Спалах, 1996. – 237, [3] с., , [12] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 966-512-035-2
114.
Элана Амазонки без оружия [Книга] / Элана. – Одесса : Колодрук, 2010. – 486, [2] с. – Подлин. имя авт.: Э. Мазько. – Библиогр.: с. 457-485. – ISBN 978-966-2405-11-8
115.
Аналіз сталого розвитку - глобальний і регіональний контексти [Книга] / Згуровський М.З. [та ін.] ; [відп. ред. В.Я. Шевчук] ; Міжнародна рада з науки (ICSU) ; Світовий центр даних "Геоінформатика та сталий розвиток" ; Ін-т прикладного системного аналізу НАНУ та МОНУ. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-427-2
116.
Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.А. Останкова, Н.Ю. Шевченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 256 с. : табл. – Бібліогр.: с. 249-252. – ISBN 978-611-01-0211-7
117.
Козлов В.И. Анатомия нервной системы [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учебных заведений, обучающихся по направлениям и спец. "Психология", "Биология" / В.И. Козлов, Т.А. Цехмистренко. – Москва : Мир ; АСТ, 2004. – 208 с. : илл. – ISBN 5-03-003567-2
Рассматриваются вопросы общей анатомии, развития и строения спинного и головного мозга, периферической нервной системы, а также общие принципы и особенности структурной организации автономной нервной системы
118.
Письменная О.А. Английский для международного туризма [Книга] = English for international tourism : учебник / О.А. Письменная; О.А. Писменная. – Москва : Славянский дом книги ; ИП Логос ; Айрис Пресс, 2005. – 379 с. : илл. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – (Вас ждет успех!). – ISBN 5-8112-1292-5
119.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
120.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
121.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
122.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
123.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
124.
Архитектурное бюро "Ю. Серегин" [Книга] : [альбом-каталог] / под ред. Б.Л. Ерофалова ; [фото : А.С. Власенко, О.М. Демьяненко, Б.Л. Ерофалов и др.]. – Киев : А+С, 2011. – 300 с. : ил. – Библиогр.: с. 284-285. – ISBN 978-966-8613-46-3
125.
Матяш І.Б. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст [Книга] / Ірина Матяш ; Держ комітет архівів України ; Український наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Канадський ін-т укр. студій при Альбертському ун-ті. – Київ : Горобець, 2008. – 152 с. : іл. – ISBN 978-966-625-053-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,