Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Голон А. Анжелика и демон [Книга] : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. с фр. А. Науменко]. – Саратов : Заволжье, 1992. – 416 с. : илл. – ISBN 5-8280-0020-9
102.
Бешнова Д.О. Антикооперативність при комплексоутворенні ароматичних сполук і ДНК у водному розчині [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Бешнова Д.О. ; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2011
103.
Смирнова К.В. Антимонопольне право Європейського союзу [Книга] : навчальний посібник / Ксенія Смірнова. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2011. – 186 с. – Бібліогр.: с. 176-183. – ISBN 978-966-693-188-0
104.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. н-и ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
105.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
106.
Кулінський В.Л. Асиметрія критичної поведінки рідинних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Кулінський В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
107.
Манько С.С. Асимптотика спектрів диференціальних операторів другого та четвертого порядків зі сингулярними потенціалами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Манько С.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011
108.
Кирій С.Л. Аудит адміністративної діяльності в системі державного контролю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кирій С.Л. ; Нац. акад. держ. управління при президентові України ; Харк. регіональний ін-т держ. управління. – Харків, 2011
109.
Базель II: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах [Книга] : монографія / [Єпіфанов А.О. та ін.] ; за ред. А.О. Єпіфанова, І.О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 262 с. – Бібліогр.: с. 250-252. – ISBN 978-966-8958-79-3
110.
Габинский М.А. Балканский инфинитив - очередной этап дискуссии [Книга] : антикритический обзор / М.А. Габинский. – Кишинэу : [б. и.], 2008. – 387 с. – Библиогр.: с. 361-384. – ISBN 978-9975-78-668-3
111.
Котковський В.С. Банківські операції [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.С. Котковський, О.В. Нєізвєстна ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Київський національний екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Криворізький екон. ін-т. – Київ : Кондор, 2011. – 498 с. : іл., табл. + Додатки: с. 491-497. – Бібліогр.: с. 482-490. – ISBN 978-966-351-352-2
112.
Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дуднікова ; Європейський ун-т. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2003. – 267, [5] с. – Бібліогр.: с. 259-264. – ISBN 966-7942-93-7
113.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
114.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
115.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
116.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
117.
Боровий М.О. Біляпорогова кратна іонізація внутрішніх електронних оболонок атомів кремнію та 3d-, 5d - металів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Боровий М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
118.
Біофізика мембран [Брошура] : навчально-методичні розробки / КНУТШ ; Навчально-науковий центр "Інститут біології" ; упоряд. : К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, Ю.П. Скляров. – Київ : Вид-во Ін-ту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, 2011. – 86 с. – Бібліогр.: с. 80-81
119.
Борис Володимирович Яковенко [Брошура] : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2011. – 24 с.
120.
Ботанический журнал [Журнал] / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
121.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
122.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
123.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
124.
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации [Журнал] / ВАК Минобрнауки России. – Москва, 1976-. – ISSN 0135-888Х
125.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,