Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Костриця М.Ю. Житомир [Книга] : підручна книга з краєзнавства / М.Ю. Костриця, Р.Ю. Кондратюк ; Всеукраїнська спілка краєзнавців ; Житомирське науково-краєзнавче т-во дослідників Волині ; Житомирський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Житомир : Косенко, 2007. – 464 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 443-456. – ISBN 978-966-8123-67-2
102.
Степаненко І.В. Життєва компетентність особистості: філософсько-антропологічний та соціокультурний виміри [Книга] : монографія / І.В. Степаненко, М.Д. Степаненко. – Харків : ХДУХТ, 2011. – 220 с. – Бібліогр.: с. 200-216. – ISBN 978-966-405-221-1
103.
Квасновський В. Жорна долі [Книга] / Василь Квасновський ; [худ. Є. Удін]. – Б.м.в., 1995. – 280 с. : іл.
104.
Загальна психологія: практикум [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук; В.В. Волошина [та ін.]. – Київ : Каравела, 2007. – 280 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
105.
Рамський А.Ю. Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки [Книга] / А.Ю. Рамський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2011. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-189. – ISBN 978-966-8276-16-3
106.
Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі [Книга] : монографія / Степанюк А.Х. [та ін.] ; за заг. ред. А.Х. Степанюка ; Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. Акад. правових наук України. – Харків : Кроссроуд, 2011. – 299 с. – ISBN 978-966-2526-25-7
107.
Звіт Рахункової палати України за 2010 рік [Книга] / Рахункова палата України. – Київ : [Б.в.], 2011. – 208 с.
108.
Вірченко Н.О. Зернини з доріг життя мого... (Спомини) [Книга] / Ніна Вірченко. – Київ : Задруга, 2011. – 760 с., [48] c. іл. – Дорогим моїм батькам, братові Михайлу, сім"ї, друзям присвячую. – Бібліогр.: с. 714-754. – ISBN 978-966-432-084-6
109.
Любчук Н.В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.В. Любчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 162 с. – Бібліогр.: с. 157-161. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-405-2
110.
Ковальчук В. Злочини без кари [Книга] : оповіді, вірші, світлини / В. Ковальчук, Л.Стойкова. – Київ : Український рейтинг, 2011. – 168 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-97103-3-8
111.
Злочини на грунті ненависті [Книга] : новий кримінальний феномен світового суспільства : [науково-практичне видання] / за ред. Дж. Перліна ; наук. ред.: О.А. Мартиненко та Ю.Л. Бєлоусов. – Львів : Астролябія, 2011. – 523, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українсько-Канадський проект "Розбудова демократії"). – ISBN 978-966-8657-74-0
112.
Швець Г.Д. Знайомтеся: Київ [Книга] : навчальний посібник з української мови для студентів-іноземців / Г.Д. Швець. – Київ : Федоров О.М., 2011. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 238-239. – ISBN 978-966-2441-12-3
113.
Чейз Д.Х. ...И мы очистим город. Снайпер [Книга] : [романы] / Д.Х. Чейз ; [пер. с англ. М. Мальковой, В. Вебера ; сост. В. Вебер]. – Минск : Интерцентр ВЕДА, 1991. – 278, [2] с. – (Библиотечка журнала Триз). – ISBN 5-88540-001-6
114.
Ахметшин Х.М. Избранные труды [Книга] / Х.М. Ахметшин ; [сост. : Зателепин О.К., Изотов Д.М. ; общ. ред., предисл. О.К. Зателепина]. – Москва : Юрлитинформ, 2011. – 448 с. – ISBN 978-5-93295-894-0
115.
Блэтти У.П. Изгоняющий дьявола [Книга] : [пер. с англ.] / Уильям Питер Блэтти. – Москва : СКС ; Кн. палата, 1992. – 378, [3] с. – На тит. л. и в содерж. также: Ребенок Розмари / Айра Левин. – ISBN 5-7000-0303-1
116.
Донцов Д.А. Изучаем Windows Vista [Книга] / Д. Донцов. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 144 с. : илл. – (Начали !). – ISBN 978-5-91180-694-1
117.
Инновационное управление как произведение [Книга] / Голуб В.А. [и др.] ; под науч. ред. Голуба В.А. – Минск : Право и экономика, 2010. – 407 с. – Библиогр.: с. 403-406. – (Высшая школа бизнеса). – ISBN 978-985-442-803-1
118.
Свечников Г.С. Интегральная микроэлектроника: ограничения и перспективы [Книга] / Г.С. Свечников ; [науч. ред. В.А. Сминтина]. – Одесса : Астропринт, 2010. – 480 с. : ил. – ISBN 978-966-190-324-0
119.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming / Дональд Э. Кнут ; под общ. ред. Ю.В. Козаченко ; [пер. с англ. и ред. : С.Г. Тригуб, Ю.Г. Гордиенко, И.В. Красикова]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс. – ISBN 978-5-8459-0080-7
120.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming / Дональд Э. Кнут ; под. общ. ред. Ю.В. Козаченко ; [пер. с англ. и ред. : С.Г. Тригуб, Ю.Г. Гордиенко, И.В. Красикова]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс. – ISBN 5-8459-0080-8
121.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming / Дональд Э. Кнут ; под общей ред. Ю.В. Козаченко ; [пер с англ. и ред. : Л.Ф. Козаченко, В.Т. Тертышный, И.В. Красиков]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс. – ISBN 5-8459-0081-6
122.
Грегори К. Использование Visual С++ 6 [Книга] = Using Visual C++ 6 : [полное справочное руководство] / К. Грегори ; [пер. с англ. и ред. В.Т. Тертышного]. – Спец. изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2005. – 850 с. : илл. – ISBN 5-8459-0309-2
123.
Лев Диакон История [Книга] / Лев Диакон ; пер. М.М. Копыленко ; отв. ред. Г.Г. Литаврин. – Москва : Наука, 1988. – 239 с. – (Памятники исторической мысли). – ISBN 5-02-008918-4
124.
Новик Е.К. История Беларуси. С древнейших времен до 2008 г. [Книга] : учеб. пособие для студ. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Е.К. Новик, И.Л. Качалов, Н.Е. Новик ; под ред. проф. Е.К. Новика. – Минск : Вышэйшая школа, 2010. – 526 с. – Библиогр.: с. 521. – ISBN 978-985-06-1714-9
125.
История имперских отношений: беларусы и русские, 1772-1991 гг. [Книга] / [сост., перевод с беларуского яз., науч. редактирование А.Е.Тараса]. – Изд. 2-е, испр. – Минск : А.Н. Вараксин, 2008. – 608 с. : илл. – Библиогр.: с. 590-605. – ISBN 978-985-6822-76-9
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,