Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина 19-20 ст.) [Книга] / І.І. Несен ; МУПНС та СЗНН ЧК ; Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ ; Держ. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. – 278 с. – ISBN 966-96489-1-2
102.
Гоголь М. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород [Книга] / М.В. Гоголь ; [ упорядник тексту, авт. ст. та приміток В.Я. Звиняцьковський ; ілюстрації С.Г. Якутовича ]. – Київ : Либідь, 2008. – 488с. : іл. – ISBN 978-966-06-0532-9
103.
Кедрін Д.Б. Вибране [Книга] : вірші, поеми, драма / Дмитро Кедрін ; пер. з рос. Г. Прокопенка. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 298с. – ISBN 978-966-511-329-1
104.
Бача Ю. Вибрані твори [Книга] / Юрій Бача. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 592 с. – ISBN 966-8764-56-0
105.
Павличко Д.В. Вибрані твори [Книга] : у 2 томах / Дмитро Павличко : [ редкол.: Зяблюк М.П. (голова) та ін. ]. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека УЛЕ: вершини письменства / ред.кол.: Павличко Д.В. (гол.), Зяблюк М.П., Слободяник А.Я. та ін.). – ISBN 978-966-7492-41-0
У пр. №1623117 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
106.
Видання секції суспільних і гуманітарних наук Національної Академії наук України. 2003-2008 [Книга] : бібліографічний покажчик / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ вид. підгот. : В.Ю. Омельчук, Л.В. Бєляєва, С.А. Дзюбич та ін. ; редкол. : В.М. Литвин (голова) та ін. ]. – Київ : [ Б. в. ], 2008. – 568 с. – ISBN 978-966-02-4998-1
107.
Винниченко й українська соціал-демократія [Книга] / Центральний державний архів громадських об"єднань України ; упоряд. та автор передмови В.С. Лозицький. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-611-618-8
108.
Розорінов Г.М. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв"язку [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навчаються за спеціальностями "Радіотехніка" та "Електроніка" / Г.М. Розорінов, Д.О. Соловйов ; МОНУ, Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Ліра-К, 2007. – 198 с. – ISBN 978-966-351-104-7
109.
Бех І.Д. Виховання особистості [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / І.Д. Бех. – Київ : Либідь, 2008. – 840 с. – ISBN 978-966-06-0490-2
Розкривається наукова сутність особистісно-орієнтованого підходу до виховання особистості. Вперше на понятійному рівні обґрунтовується структура провідної вчинкової системи та технологічні засоби її формування у підростаючої молоді
110.
Дубовик В.П. Вища математика [Книга] : у 3 частинах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 2-е вид. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3057-8
111.
Дубовик В.П. Вища математика [Книга] : у 3 частинах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – 2-е вид. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3058-5
112.
Дубовик В.П. Вища математика [Книга] : у 3 частинах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – 2-е вид. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3059-2
113.
Вища математика для економістів [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / Ляшенко О.І. [та ін.] ; за ред. О.І. Ляшенко, О.І. Черняка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 548 с. – ISBN 978-966-439-028-3
114.
Сухушин М.П. Військово-патріотичне виховання молоді [Книга] : підручник / М.П. Сухушин, В.О. Палагеша ; МОНУ. – Київ : Слово, 2009. – 488с. – ISBN 978-966-194-007-8
115.
Жулинський М. "Він знав, як много важить слово..." [Книга] / Микола Жулинський. – Київ : Просвіта, 2008. – 136 с. – ISBN 966-8547-78-0
116.
Зеркалов Д.В. Внешнеэкономическая деятельность [Книга] : энциклопедический словарь / Д.В. Зеркалов. – Киев : Дакор ; КНТ ; Основа, 2008. – 544с. – (Внешнеэкономическая деятельность). – ISBN 978-966-8379-43-7; 978-966-373-398-2
117.
Кралюк П. Волинь в житті та творчості Тараса Шевченка [Книга] : монографія / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 80 с. – ISBN 966-8770-38-2
118.
Вопрос о Палестине и Организация Объединённых Наций [Книга]. – Нью Йорк : ООН, 2008. – 6,130 с. : іл.
119.
Вопросы текущей политики [Книга]. – Москва
120.
Вижва С.А. Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об"єкти [Книга] : монографія / С.А. Вижва, О.Б.Винниченко, О.В. Кендзера ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-439-033-7
121.
Хорошковський В.І. Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку [Книга] / Валерій Хорошковський ; Українське тов-во "Інтелект нації". – Київ : Інтелект, 1999. – 196с. – ISBN 5-8238-0683-3
122.
Гоголь М.В. Всі повісті [Книга] / Микола Гоголь : [ упоряд. В. Звиняцьковський ]. – Київ : Либідь, 2008. – 544с. – ISBN 978-966-06-0529-9
123.
Низовий М.А. Вступ до книгознавства [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закл. / М.А. Низовий ; Мін-во культури і туризму України, Харківська державна академія культури. – Київ : Кондор, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-351-240-2
124.
Корунець І.В. Вступ до перекладознавства [Книга] : навч. посібник для студентів перекладацьких і філологічних ф-тів, ін-тів / Корунець І.В. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 512 с. – Бібліогр.: с. 509-510. – ISBN 978-966-382-137-5
125.
Павловски J. Вчера и денес - Македониjа! [Книга] : практикум по историjа / Joвan Павловски, Мишел Павловски. – 2-о изд. – Скопjе : Книгоиздателство МИ-АН, 2006. – 354 с. – ISBN 9989-613-56-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,