Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Друга іноземна мова в європейській системі освіти [Книга] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний підхід до навчання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах" 11 грудня 2009 року / МОН України ; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов ; [ відповід. ред. С.П. Грушко ]. – Горлівка, 2009. – 260с.
102.
Друковані праці професорсько-викладацького складу [Книга] : (2000-2008 рр.) : бібліографічний покажчик / МОН України; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов, Біблотека ; [ укладачі: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 404с.
103.
Положій Є.В. Дядечко на ім"я Бог [Книга] / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2008. – 347с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4494-2
104.
Наконечний С.І. Економетрія [Книга] : підручник / С.І. Наконечний., Т.О Терещенко, Т.П. Романюк ; МОНУ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 4-те, доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2006. – 528 с. – ISBN 966-574-630-8
105.
Економіка зарубіжних країн [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П., О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз ; МОН України ; Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-719-7
106.
Економіка підприємства [Книга] : навчальний посібник / П.В. Круш [ та ін. ] ; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Ельга-Н : КНТ, 2009. – 780с. – ISBN 978-966-373-503-0
107.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Книга] : навчальний посібник / Пилипенко С.М. [ та ін. ] ; МОНУ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-676-278-2
108.
Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства [Книга] : [підруч. для студентів вузів за спец.: "Економіка підприємства", "Менеджмент організації", "Менеджмент зовнішньоекон. діяльності", "Маркетинг"] / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова ; під. ред. Н.М. Ушакової. – Київ : Хрещатик, 1999. – 797 с. : табл. – Бібліогр.: с. 789-794. – ISBN 966-95262-5-7
Розглядаються питання функціонування торгівельного підприємства в ринкових умовах господарювання
109.
Малярець Л.М. Економіко-математичні аспекти діагностики конкурентоспроможності підприємства [Книга] : монографія. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 216 с. – ISBN 978-966-676-297-2
110.
Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функціїї [Книга] : монографія / Е.Л. Носенко, Н.В.Коврига ;МОН України ; Дніпропетровський національний ун-т. – Київ : Вища школа, 2003. – 126с. – ISBN 966-642-198-4
111.
Мащенко І.Г. Енциклопедія електронних мас-медіа [Книга] : у 2 т. / І.Г. Мащенко ; Київ. міжнар. ун-т. – Нова ред., переробл. і доп. – Запоріжжя : Дике Поле. – ISBN 966-8132-72-6
112.
Ксантуліс Я. [Епоха кави [Книга] : роман / Яніс Ксантуліс. – 20-е вид. – Афіни : Кастаньйоти, 1997. – 212 c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-03-1006-8
113.
Драгуміс І. [Естетика [Книга] / Іон Драгуміс ; вступ Е. Франдзескакі. – Афіни ; Яніна : Додоні, 1992. – 246 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-248-586-8
114.
Юрій М.Ф. Етика [Книга] : підручник / Юрій М.Ф. – 2- е вид., стереотип. – Київ : Дакор, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-8379-42-0
115.
Грицюта Н.М. Етика рекламної діяльності [Книга] : навчальний посібник / Н.М. Грицюта ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ ; Харків : Київський університет ; Оберіг, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-8689-01-7
116.
Кузьменкова Е.В. Жанр баллады в поэзии первой трети 19 века. Русские и европейские варианты [Брошура] : спецсеминар кафедры истории русской литературы и фольклора :учебно-методическое пособие для студ. заоч. отделения / под ред. Е.П. Никитиной ; ГОУ ВПО "Саратовкий гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского", Ин-т филологии и журналистики. – Саратов : Хрустальная корона, 2009. – 32 с. – ISBN 978-5-98116-063-7
117.
Дроздовская А.А. Жизнь: происхождение и эволюция в энерговзаимодействиях Земли с Космосом [Книга] / А.А. Дроздовская. – Киев : Символ-Т, 2009. – 336 с. – ISBN 966-8138-01-5
118.
Галанакі Р. [Життя Ізмаїла Ферік паші [Книга] : spina nel coure : роман / Рея Галанакі. – 6-е вид. – Афіни : Агра, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-079-1
119.
Орлова Т.В. Жінка в історії України [Книга] : (вітчизняна історіографія 20- початку 21 ст.) / Тетяна Орлова. – Київ : Логос, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-171-188-3
120.
Жовто-блакитний - національна гордість України [Брошура] / Форум молодих лідерів України. – Київ : Український клуб, 2008. – 28с. – ISBN 978-966-8590-19-1
121.
Журнали психолого-педагогічної тематики 19 - початку 20 ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського [Книга] : історико-бібліографічне дослідження / АПН України ; Держ. науково-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [ упорядники: Мацібора Н.Г., Іващенко В.М. та ін. ; наук. ред. Рогова П.І. ]. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 128с. – До 10-річчя ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. – ISBN 978-966-529-204-3
122.
Загальна психологія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Скрипченко О.В. [ та ін. ]. – Київ : Каравела, 2009. – 464с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-96914-2-2
123.
Закон України про землеустрій [Брошура] : За станом на 10 листопада 2009 року. Офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 28с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-733-8
124.
Закон України про нафту і газ [Брошура] : за станом на 07 серпня 2009 року / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 36 с. – Шифр. дубл. 34 Зако. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-699-7
125.
Закон України про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Брошура] : За станом на 23 жовтня 2009 року: Офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 32с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-728-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,