Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / ООО "EDIPRESSE Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
102.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / ООО "EDIPRESSE Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
103.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / ООО "EDIPRESSE Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
104.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / ООО "EDIPRESSE Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
105.
Gil A. W kregu dziejow i kultury Kosciolow wschodnich w Rzeczypospolitej [Книга] / Andrzej Gil ; Inst. Historii Akad. Podlaskiej. – Siedlce : [s.n.], 2009. – 152 s. – ISBN 978-83-87088-97-2
106.
Choue Young Seek White paper on world peace [Книга] : Chouean irenology / Young Seek Choue ; comp. by The Institute of International Peace Studies. – Seoul : Kyung Hee University Press, 1991. – X, 495 p. – На обкл.: In commemoration of the tenth anniversary of the international day of peace
107.
Yale Southeast Asia studies [Журнал] : [monographs] / Yale university. – New Haven
108.
Zrodla nienawisci [Книга] : konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych / pod red. Kamila Janickiego; z przedm. Artura Kijasa. – Krakow; Warszawa : Inst. Wydaw. ERICA ; Histmag.org, 2009. – 474 s. : il. – На обкл. також: Kosowo, Gruzja, Abchazja, Osetia Poludniowa, Lotwa i Estonia, Bialorus, Krym. – Bibliogr.: s.453-457. – ISBN 978-83-89700-80-3
109.
Сокіл А. Аглая [Книга] : повість : спроба продовження роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" 60-ті роки XX століття / Артем Сокіл. – Київ : Смолоскип, 2010. – 222 с. – ISBN 978-966-2164-08-4
110.
Аграрне право [Книга] : підручник / Жушман В.П. [та ін.] ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-458-177-3
111.
Аграрне право України [Книга] : підручник / Єрмоленко В.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.М. Єрмоленка ; МОН України ; Каб. м-ів. України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-667-421-3
112.
Тимощук В.П. Адміністративні акти : процедура прийняття та припинення дії [Книга] / В.П. Тимощук ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Конус-Ю, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-2250-10-7
113.
Павлович-Сенета Адміністративно-правове регулювання територіального устрою в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Павлович-Сенета Я.П. ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2010
114.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
115.
Актуальні питання біології та медицини [Книга] : збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжрегіональної наукової конференції 28 травня 2010 року, Луганськ / МОНУ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка", Фак-т природничих наук, Каф. анатомії, фізіології людини та тварин ; [редкол. : Клімочкіна О.М., Виноградов О.А.]. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 90 с.
116.
Актуальные проблемы Европы [Журнал] = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
117.
Ложковський А.Г. Аналіз і синтез систем розподілу інформації в умовах мультисервісного трафіка [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Ложковський А.Г. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010
118.
Аналітична хімія [Книга] : підручник / Алемасова А.С. [та ін.] ; під ред. В.М. Зайцева. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 417 с. – ISBN 978-617-579-002-1
119.
Ільченко О.М. Англійська мова науки [Книга] = The language of science : Семантика. Прагматика. Переклад / О.М. Ільченко ; НАНУ ; Центр наук. дослідж. та виклад. інозем. мов. – Київ : Наукова думка, 2009. – 288 с. – Обл. загл. авнгл. мовою. – ISBN 978-966-00-0842-2
120.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
121.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
122.
Коновалова О.В. Антропоморфні мотиви української народної орнаментики XIX - XX століть (іконографія, символічний контекст, художні особливості) [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Коновалова О.В. ; М-во освіти і науки України ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010
123.
Ибрагимов И.Д. Арабский язык. [Книга] : учебное пособие по теме: "Социальные проблемы" / И.Д. Ибрагимов. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. – 280 с. – ISBN 978-5-17-044357-4
124.
Зеленський С.Є. Багатофотонні переходи [Книга] : навчальний посібник / Зеленський С.Є.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 71 с.
125.
Семенча И.Е. База знаний основных социально-экономических и общенаучных терминов в помощь руководителю [Книга] : терминологический словарь-справочник / И.Е. Семенча ; МОНУ, ДНУ им. О. Гончара. – Днепропетровск : Маковецкий, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-1507-29-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,