Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1151.
Уголовное право зарубежных государств. Общая часть [Книга] : Англия, США, Франция, ФРГ, Япония, Италия: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 021 1100 "Юриспруденция". – Москва : Омега-Л, 2003. – 566, [2] с. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-901386-60-4
1152.
Атарод Соруш Удосконалення високовольтних подільників для вимірювання напруги постійного та змінного струму (частоти 50 Гц) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Атарод Соруш ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
1153.
Сердюков Р.П. Удосконалення методів захисту та обмеження перенапруг в мережах 6-10 кВ при замиканнях фази на землю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сердюков Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013
1154.
Жогло В.І. Удосконалення нормативної бази національної стандартизації з питань систем управління соціальною відповідальністю організації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Жогло Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2013
1155.
Худін М.В. Удосконалення технічних засобів імпульсно-хвильової дії на нафтогазоносні пласти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Худін Микола Валентинович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013
1156.
Нагалюк С.І. Удосконалення технології управління водним режимом меліорованих грунтів Лівобережного Полісся України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Нагалюк Сергій Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2013
1157.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 1995-
1158.
Литвин В.М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки XX ст.) [Книга] / Литвин В.М. ; [відп. ред. В.А. Смолій] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2001. – 558, [2] с. : табл. – Імен. та геогр. покажч.: с. 544-557. – ISBN 966-00-0669-1
1159.
Українознавство [Журнал] : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2001-
1160.
Українознавчий альманах [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009-
1161.
Українознавчий альманах [Журнал] / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISBN 978-966-2213-81-2
1162.
Українознавчий альманах [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009-
1163.
Красніцький А.В. Українська державність 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях [Автореферат] : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Красніцький Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1164.
Капелюшний В.П. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина XIX ст. - 20-ті рр. XX ст.) [Книга] : наук. видання / Капелюшний В.П., Казакевич Г.М., Чернищук Н.В. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 209, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 159-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7121-03-8
1165.
Шумихіна С.О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918 - 2012 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шумихіна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1166.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
1167.
Андрєєва Т.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Книга] : навч. посібник для студ. юрид. ф-тів та ф-тів міжнар. відносин ун-тів / Тетяна Андрєєва, Ольга Іванова, Наталя Яковенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-сервіс, 2013. – 428 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353-360, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-06-4
1168.
Українська мова і література в школах України [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
1169.
Українська мова і література в школах України [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
1170.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
1171.
Вінницька В.М. Українська мова як іноземна [Книга] : підручник / В.М. Вінницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – Київ : Київський університет
1172.
Вінницька В.М. Українська мова як іноземна [Книга] : підручник / В.М. Вінницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – Київ : Київський університет
1173.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
1174.
Український ентомологічний журнал [Журнал] = Украинский энтомологический журнал=Ukrainian entomological journal : науково-виробничий журнал / Громадська орг. Укр. ентомологічне т-во, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2226-4272
1175.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex