Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних








Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти [Журнал] : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
1127.
Ткаченко Ю.В. Формування інвестиційної привабливості національної економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ткаченко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1128.
Фліссак К.А. Формування коопераційної моделі розвитку білатеральних економічних відносин України і Німеччини [Книга] / Фліссак Костянтин Андрійович. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-287. – ISBN 978-966-2061-14-7
1129.
Шейко В.М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX - початок XXI ст.) [Книга] : монографія / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький. – Київ : Генеза, 2005. – 591, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 571-588. – Бібліогр.: с. 525-570. – ISBN 966-504-469-9
1130.
Формування ринкової економіки в Україні [Журнал] = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
1131.
Формування ринкової економіки в Україні [Журнал] = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
1132.
Павлов В.І. Формування системи ідентифікації товарів в Україні [Книга] : монографія / Павлов Володимир Іванович, Акімова Людмила Миколаївна ; Спілка економістів України, Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування [та ін.]. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.162-177. – ISBN 978-966-327-259-7
1133.
Прилуцький А.М. Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Прилуцький Анатолій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
1134.
Фрактальный анализ в флювиальной геоморфологии [Книга] = Fractal analysis in the fluvial geomorphology / [И.К. Андронаке и др.] ; под ред. А.В. Иванова, А.В. Позднякова. – Москва : Университетская книга, 2013. – 184, [3] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 161-168. – ISBN 978-5-91304-326-9
1135.
Кучма З.В. Французька пісня у лінгвостилістичному вимірі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Кучма Зоряна Василівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
1136.
Харчова наука і технологія [Журнал] = Пищевая наука и технология = Food science and technology : щоквартальний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2007-. – ISSN 2073-8684
1137.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
1138.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
1139.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
1140.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
1141.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
1142.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
1143.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
1144.
Химия и технология воды [Журнал] = Journal of water chemistry and technology : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 1979-. – ISSN 0204-3556
1145.
Хімія [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
1146.
Холодильна техніка та технологія [Журнал] : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
1147.
Рукавишникова В.О. Холодная война, холодный мир [Книга] : общественное мнение в США и Европе о СССР /России, внешней политике и безопасности Запада / В.О. Рукавишникова; В.О. Рукавишников. – Москва : Академический Проект, 2005. – 862, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 826-854. – ISBN 5-8291-0576-4
1148.
Храм краси і науки [Книга] : до 135-ї річниці від дня заснування Чернівецького нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича : каталог кн. виставки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [укладачі: Мурашевич Т.Д., Загородна Н.М., Антонова Т.І. ; наук. ред. Зушман И.Б. ; Авт. вступ. ст.: Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 119, [1] с. : іл.
1149.
Стеф"юк Р.Г. Художнє різьблення в облаштуванні інтер"єру дерев"яних церков Гуцульщини XVII - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Стеф"юк Роман Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015
1150.
Мельник У.В. Художній аспект оновлення міського історичного середовища Івано-Франківщини кінця XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мельник Уляна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ". – Івано-Франківськ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,