Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – ISSN 1993-0917
1127.
Теорія та практика формування української національної ідеї [Книга] = Theory and practice of ukrainian national idea formation / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ упоряд. і ред. О.К. Шевченко ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-8474-64-4
1128.
Пуховий І.І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля (в комплексі з традиційними джерелами енергії та без них) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Пуховий І.І. ; Одеський нац. політехнічний університет. – Одеса, 2009
1129.
Давиденко Б.В. Теплообмін, гідродинаміка і процеси диспергування в роторно-пульсаційних та в моногрануляційних апаратах [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Давиденко Б.В. ; НАНУ. Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009
1130.
Бордюг О.І. Термодинаміка зворотного процесу [Книга] / Бордюг О.І. – Київ : Задруга, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-432-035-8
1131.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
1132.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
1133.
Хаббард Л.Р. Техника 88: инциденты на траке до прибытия на Землю [Книга] : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель : лекции по Технике 88, Финикс, Аризона, июнь 1952 года / Л. Р. Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
1134.
Хаббард Л.Р. Техника 88: инциденты на траке до прибытия на Землю [Книга] : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель : лекции по Технике 88, Финикс, Аризона, июнь 1952 года / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
1135.
Хаббард Л.Р. Техника 88: инциденты на траке до прибытия на Землю [Книга] : главный указатель : лекции, материалы для справки, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2007. – [ 9 ], 111 с. : ил. – Книга в одном футляре с: Техника 88: инциденты на траке до прибытия на Землю: тексты лекций...; лекции 1 - 9 / Л. Р. Хаббард и Техника 88: инциденты на траке до прибытия на Землю: тексты лекций...; лекции 10 -17 / Л. Р. Хаббард
1136.
Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" як чинник християнського виховання молоді: соціально-комунікаційний аспект (1992-2005 рр) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00. 01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Перехейда В.В. ; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1137.
Полтава Л. Тисяча сімсот дев"ять [Книга] : історичний роман з часів гетьмана Івана Мазепи / Леонід Полтава. – Вид. 3-тє. – Київ : Українська видавнича спілка, 2004. – 240 с. – ISBN 966-7060-70-5
1138.
Краус Н.М. Тіньовий та офіційний сектори економіки : антагоністичне співіснування і взаємодія [Книга] : монографія / Н.М. Краус ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України ; Кафедра економічної теорії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-184-000-2
1139.
Хоменко Н.В. Товарні запаси : проблеми обліку, контролю та звітності [Книга] : монографія / Н.В. Хоменко, О.В. Карпенко, Ю.А. Верига ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України ; Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-184-015-6
1140.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
1141.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
1142.
Шелудько А.В. Труднощі словотвірного характеру в англо-українському та українсько-англійському художньому перекладі [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шелудько А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1143.
Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" [Книга] / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
1144.
Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" [Книга] / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т В.Н. Каразина ; [ редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
1145.
Спориш О.А. Туристично-рекреаційний бізнес на Полтавщині [Книга] : монографія / О.А. Спориш ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра комерційної діяльності та підприємництва. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 146 с. – ISBN 978-966-184-003-3
1146.
Украинская Православная Церковь. Летопись. Год из жизни - 2006 [Книга]. – Киев : Киевская Митрополия, 2007. – 800 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-7936-59-4
1147.
Україна - ЄС: на шляху до нового формату відносин [Книга] = Ukraine - EU : on the way to new format relations : матеріали міжнародного "круглого столу", (Київ, 24 квітня 2008 р.) / Національний інститут проблем міжнародної безпеки ; Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні ; [ редкол. : Парахонський Б.О., Терешко С.В., Яворська Г.М. ]. – Київ : Національний інститут проблем міжнародної безпеки, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-8875-38-0
1148.
Україна - Монголія: 800 років у контексті історії [Книга] : збірник наукових праць / НАНУ ; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського ; редкол. : О.С. Онищенко, Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна та ін. – Київ, 2008. – 142 с. – ISBN 978-966-02-4502-9
1149.
Україна - НАТО: сучасний стан відносин та перспективи розвитку [Книга] = Ukraine - NATO : current state of relations and the prospects for development / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний інститут проблем міжнародної безпеки ; [ за заг. ред. : О.С. Власюка, О.С. Бодрука, Б.О. Парахонського ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-8474-65-1
1150.
Україна в 2008 році : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку [Книга] / Національний ін-т стратегічних досліджень ; [ за заг. ред. Ю.Г. Рубана ]. – Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2008. – 744 с. – ISBN 966-554-094-7
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,