Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Успехи химии [Журнал] : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
1102.
Успехи химии [Журнал] : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
1103.
Успехи химии [Журнал] : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
1104.
Матвейчев О.А. Уши машут ослом. Сумма политтехнологий [Книга] / Олег Матвейчев ; [оформ. худож. А.Ю. Новикова]. – Москва : Алгоритм, 2008. – 637, [2] с. – На обл. кн.: Вся правда об "административном ресурсе", "черном пиаре" и "промывка мозгов". - На обороте тит. л. указ. авт. коллектив: О. Матвейчев, Д. Гусев, В. Новиков, Р. Хазеев, С. Чернаков и др. – Библиогр.: с. 601-610. – (Политический бестселлер). – ISBN 978-5-699-30118-8
1105.
Фармакологія та лікарська токсикологія [Журнал] = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
1106.
Голубенко О.В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна аналітика та соціокультурна контекстуалізація [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Голубенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
1107.
Чернецька С.Ю. Фестивалі фольклору в соціокультурних процесах України кінця XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чернецька Світлана Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
1108.
Физиология растений и генетика [Журнал] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 2308-7099
1109.
Филологические науки [Журнал] = Philological sciences : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 1958-. – ISSN 2310-4287
1110.
Филологические науки [Журнал] = Philological sciences : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 1958-. – ISSN 2310-4287
1111.
Финансы и развитие [Журнал]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд. – ISSN 1020-8151
1112.
Финансы и развитие [Журнал]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд. – ISSN 1020-8151
1113.
Попик Ю.В. Фізика напівпровідників [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / Ю.В. Попик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : ІВА, 2014. – 818, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 815-818. – Бібліогр.: с. 810-814. – ISBN 978-617-501-089-1
1114.
Беленок В.Ю. Фізичні основи аерокосмічного знімання для проведення великомасштабного картографування територій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Беленок Вадим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015
1115.
Ковтун Н.В. Фінансовий аналіз [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Ковтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 396-397. – ISBN 978-966-439-722-0
1116.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 1999-
1117.
Версаль Н.І. Фінансовий менеджмент у банку [Книга] : практикум : [студентам магістратури спец. 8.03050802 "Банківська справа"] / Версаль Наталія Іванівна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Компринт, 2015. – 144, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7202-33-1
1118.
Кравченко Н.Г. Фінансово-правовий режим банківських резервів [Автореферат] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кравченко Наталія Григорівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014
1119.
Фітотерапія [Журнал] : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
1120.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1121.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1122.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1123.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1124.
Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
1125.
Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex