Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Білоус П.В. Тяжіння Святої Землі [Книга] : укр. паломницька проза : монографія / Петро Білоус. – Київ : Академвидав, 2013. – 205, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 196-205. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-074-5
1102.
Ткач М.М. У володіннях Волоса [Книга] : поезії / Микола Ткач ; [ред. Ю. Буряк ; худож. С. Ковика-Алієв]. – Київ : Український письменник, 2013. – 257, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-579-364-9
До книжки увійшли вірші різних років: як з попередніх років: як з попередніх книжок, так іще неопубліковані.
1103.
Ткач М.М. У світлині неба [Книга] / Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2004. – 118 с. : іл. – ISBN 966-628-117
1104.
Украинский химический журнал [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
1105.
Дашкевич Я.Р. Україна вчора і нині [Книга] : нариси, виступи, есе : До II Міжнар. конгр. україністів, Львів, серп. 1993 p. / Ярослав Дашкевич ; [ред. В.Чемес] ; АН України, Ін-т укр. археографії. – Київ : АН України, Інститут української археографії, 1993. – 191, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 185-190. – ISBN 5-7702-0555-5
1106.
Україна модерна [Журнал] / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ : Критика. – ISSN 2078-659X
1107.
Україна модерна [Журнал] / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ : Критика. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)
1108.
Україна модерна [Журнал] / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
1109.
Україна у світовій історії [Журнал] = Ukraine in the World History : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2001-
1110.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 1995-
1111.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 1995-
1112.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 1995-
1113.
Українська культура [Журнал] : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
1114.
Українська мова [Журнал] : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
1115.
Мацько Л.І. Українська мова в в освітньому просторі [Книга] : навч. посібник / Л.І. Мацько ; [відп. ред. А.В. Висоцький] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Акад. пед. наук України, Ін-т укр. філології. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 606, [1] с. : табл. – До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-472-2
1116.
Українська мова в Галичині: історичний вимір [Книга] / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [відп. ред.: Я. Ісаєвич та ін.]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 2011. – 331, [1] с. : карти, табл. – Ст. укр. та пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Історія мови). – ISBN 966-966-02-6065-8
1117.
Українська мова і література в школах України [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
1118.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
1119.
Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1998-
1120.
Дроб"язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність [Книга] : посібник / П.І. Дроб"язко. – Київ : Академія, 1997. – 180, [4] с. – Бібліогр.: с. 179-181 та в підрядк. прим. – ISBN 966-580-010-1
1121.
Українське барокко [Книга] : матеріали I конгр. Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серп. - 3 верес. 1990 р.). – Київ : Інститут української археографії, 1993. – 260 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 5-7702-0572-5
1122.
Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) в українознавчому вимірі [Книга] : монографія та вибрані українознавчі праці / Фігурний Ю.С. – 2-ге вид., допов. і доопрац. – Київ : [Гамазин], 2014. – 400 с. – Загол. обкл.: Не за горами кари час. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.
У пр. № 1689715 напис:
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора. 7 жовтня 2014 р. Підпис
1123.
Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії [Журнал] : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
1124.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
1125.
Український ентомологічний журнал [Журнал] = Украинский энтомологический журнал=Ukrainian entomological journal : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во," Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2226-4272
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,