Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Зеленчук В.Р. Територіальна організація регіонального промислового комплексу (на прикладі Вінницької області) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Зеленчук В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009
1102.
Гошуляк І.Л. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) [Книга] / Іван Гошуляк ; НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних дослід. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2009. – 467с. – ISBN 978-966-02-5034-5
1103.
Технічний, загальногосподарський розвиток зарубіжних країн за документами ЦДНТА України 1911 - 1992 [Книга] : довідник / Держ. комітет архівів України, Центральний держ. науково-технічний архів України ; [ авт.- упоряд. : О. Балишева, М. Балишев, О. Барикіна, О. Дождьова ; наук. ред. Г.В. Боряк ]. – Харків : ФедоркО. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). – ISBN 978-966-2920-16-1
1104.
Карпець М.В. Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Карпець М.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
1105.
Крельштейн П.Д. Технологія картографування і моніторингу з використанням легких літальних апаратів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Крельштейн П. Д.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2009
1106.
Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" як чинник християнського виховання молоді : соціально-комунікаційний аспект (1992-2005) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Перехейда В.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1107.
Корсак І. Тиха правда Модеста Левицького [Книга] : повість-есей / Іван Корсак. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 168 с. – ISBN 978-966-2151-16-9
1108.
Пападопулу А. [Тітонька щастя [Книга] : новела / Александра Пападопулу ; вступ, ред. Я. Папакостаса. – Афіни : Естія, 1988. – 233, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 297])
1109.
Цюриць С. Товсті і тонкі [Книга] : повісті, оповідання, гуморески / Сергій Цюриць. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 112с. – ISBN 966-361-007-7
1110.
Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності [Книга] : монографія / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. – Київ : Кондор, 2007. – 356 с. – ISBN 978-966-8251-93-1
1111.
Блавацький С.Р. Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії (на прикладі "The Times", "The Guardian", "The Independent") [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / С.Р. Блавацький ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : [б. в.], 2009
1112.
Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда [Книга] : учебник / И.Я. Киселев, А.М. Лушников ; под ред. М.В. Лушниковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. – 608с. – (Российское юридическое образование). – ISBN 978-5-699-26396-7
1113.
Турбулентность в свободной атмосфере [Книга] / Н.К. Винниченко, Н.З. Пинус, С.М. Шметер, Г.Н. Шур. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 336 с.
1114.
Черненко Г.А. У пошуках соціолінгвістичної відповіді на мовне питання в Україні [Книга] : (за результатами експертного опитування) / Черненко Г.А. ; КНУТШ, Інститут філології. – Київ : Київський університет, 2010. – 52 с.
1115.
Кравченко Л. "Удались от зла и сотвори благо": о чем заставил задуматься роман А.С. Пушкина "Дубровский". Город № в поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души" [Книга] / Лидия Кравченко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Одесса : Издатель Букаев Вадим Викторович, 2009. – 236 с. – ISBN 978-966-2070-22-4
1116.
Барт О.О. Удосконалення управління комунікаціями у проектах освоєння морських газових родовищ на основі геоінформаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Барт О. О.; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2009
1117.
Степанов В.П. Украинцы Республики Молдова [Книга] : Влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989 - 2005 гг.) / В.П. Степанов ; Ин-т культурного наследия АН Молдовы ; Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского НАНУ. – Кишинев : [ Б. и. ], 2007. – 713 с. – ISBN 978-9975-9812-1-7
1118.
Литвенко Л.М. Україна в системі Балто-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції: суспільно-географічний вимір [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Литвенко Л. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
1119.
Сціборський М. Україна в цифрах [Книга] : (статистична студія території, населення й народнього господарства) / інж. М. Сціборський. – [ Б.м. ] : Українське Національне Обєднання Канади : Новий Шлях, 1940. – 43 с.
1120.
Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку [Книга] / Пинзеник В.М. [ та ін. ] ; за ред. В.М. Пинзеника ; Мін-во фінансів України ; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : НДФІ, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-7675-44-8
1121.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 1995-
1122.
Українська Галицька Армія [Книга] = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 50-річчя її участи у визвольних змаганнях. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
1123.
Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення [Дисертація] : д-ра. ... канд. філос. наук: 09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
1124.
Савчук Б. Українська етнологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Борис Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. – 560с. – ISBN 966-688-073-4
1125.
Українська земля [Книга]. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1983. – 84 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 10)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,