Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Кравченко Л. "Удались от зла и сотвори благо": о чем заставил задуматься роман А.С. Пушкина "Дубровский". Город № в поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души" [Книга] / Лидия Кравченко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Одесса : Издатель Букаев Вадим Викторович, 2009. – 236 с. – ISBN 978-966-2070-22-4
1102.
Барт О.О. Удосконалення управління комунікаціями у проектах освоєння морських газових родовищ на основі геоінформаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Барт О. О.; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2009
1103.
Степанов В.П. Украинцы Республики Молдова [Книга] : Влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989 - 2005 гг.) / В.П. Степанов ; Ин-т культурного наследия АН Молдовы ; Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского НАНУ. – Кишинев : [ Б. и. ], 2007. – 713 с. – ISBN 978-9975-9812-1-7
1104.
Литвенко Л.М. Україна в системі Балто-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції: суспільно-географічний вимір [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Литвенко Л. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
1105.
Сціборський М. Україна в цифрах [Книга] : (статистична студія території, населення й народнього господарства) / інж. М. Сціборський. – [ Б.м. ] : Українське Національне Обєднання Канади : Новий Шлях, 1940. – 43 с.
1106.
Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку [Книга] / Пинзеник В.М. [ та ін. ] ; за ред. В.М. Пинзеника ; Мін-во фінансів України ; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : НДФІ, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-7675-44-8
1107.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 1995-
1108.
Українська Галицька Армія [Книга] = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 50-річчя її участи у визвольних змаганнях. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
1109.
Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення [Дисертація] : д-ра. ... канд. філос. наук: 09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
1110.
Савчук Б. Українська етнологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Борис Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. – 560с. – ISBN 966-688-073-4
1111.
Українська земля [Книга]. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1983. – 84 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 10)
1112.
Українська земля [Книга]. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1987. – 48 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 14)
1113.
Українська інтелігенція під судом КГБ [Книга] = Ukrainian intellectuals tried by the KGB : матеріяли з процесів В.Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. – [ Б. м. ] : Сучасність, 1970. – 251 c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 7 (26) ; ч. 5 : Документи)
1114.
Мірчук І. Українська культура [Книга] : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
1115.
Мірчук І. Українська культура [Книга] : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства ] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
1116.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
1117.
Нізамутдінова Яна Фаїзовна Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Нізамутдінова Яна Фаїзовна ; Київ. славіст. ун-т. – Київ, 2008
1118.
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
1119.
Бас-Кононенко Українська мова. Теорія, завдання, тести [Книга] : теорія, завдання, тести : навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. закл. України / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 4-те вид., випр. – Київ : Знання, 2009. – 405 с. – ISBN 978-966-346-637-8
1120.
Городецька О.В. Українська музика 60-х років 20 століття у контексті цілісності епохи [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Городецька О. В.; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009
1121.
Хмель С.Ф. Українська партизанка [Книга] : (з крайових матеріалов) / С.Ф. Хмель. – London : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1959. – 274 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 8)
1122.
Українська Повстанська Армія [Книга] : збірка документів за 1942-1950 рр. – [ Б. м. ] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 6)
1123.
Сніцарчук Л.В. Українська преса Галиччини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Сніцарчук Л.В.; НАН України, Львів. нац. наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2009
1124.
Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій [Книга]. – Київ : Політвидав України
1125.
Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини XIX століття: школи, постаті, проблеми [Книга] / Микола Дмитренко ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Відділ фольклористики. – Київ : Сталь, 2004. – 384 с. – ISBN 966-7589-25-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex