Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
1102.
Таблиця етнічних типових поділів [Книга]. – Київ : [Б. в.], 2007. – 284 с. – (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського). – ISBN 978-966-02-4456-6
1103.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1104.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1105.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1106.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1107.
Челбарах В.В. Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця 19-початку 20 століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Челбарах В.В. ; Маріуп. держ. гуманітар. ун-т. – Маріуполь, 2009
1108.
Ципнятова І.В. Творчість Якова Жарка: жанрово-стильові модифікації [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ципнятова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1109.
Пинигин Г.И. Телескопы наземной оптической астрометрии [Книга] : учебное пособие / Г.И. Пинигин. – Николаев : Атолл, 2000. – 104 с. – ISBN 966-7726-14-2
1110.
Бунин И.А. Темные аллеи [Книга] : рассказы / Иван Бунин. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. – 349 с. – (Книга на все времена ; Классика). – ISBN 978-5-17-029685-9
1111.
Тенденции развития экономики и формирование современной системы управления внешнеэкономическими связями: региональный аспект [Книга] : 90-летию Таврического национального университета им. В.И. Вернадского посвящается / В.И. Крамаренко, О.М. Кузьмина, А.А. Канов, А.В. Рыбчук, Н.И. и др. Твердохлебов; Крамаренко В.И., Кузьмина О.М., Канов А.А., Рыбчук А.В., Твердохлебов Н.И. и др. ; Таврический национальный ун-т им. В.И. Вернадского ; [ под общей ред. Крамаренко В.И. ]. – Симферополь : Культура народов Причерноморья, 2007. – 263 с. – ISBN 966-584-935-4
1112.
Хьелл Л. Теории личности [Книга] = Personality theories : основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер ; [ перевели с англ. : С. Меленевская, Д. Викторова ]. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 608 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-412-3
1113.
Теория и практика географической конфликтологии [Книга] : сборник материалов 2 семинара молодых ученых "Теория и практика геоконфликтологии", Санкт-Петербург, 17-19 ноября 2006 г. – Санкт-Петербург : Ф-т географии и геоэкологии СПбГУ, 2007. – 82 с.
1114.
Фесенко Э.Я. Теория литературы [Книга] : учебное пособие для студ. высших педагогических учебных заведений / Э.Я. Фесенко ; Мин-во образования и науки РФ ; Государственное учреждение высшего профессионального образования "Поморский госуд. ун-т им. М.В. Ломоносова ". – Изд. 3-е доп. и испр. – Москва : Академический Проект; Фонд "Мир", 2008. – 780с. – (Gaudeamus). – ISBN 978-5-8291-0912-7
1115.
Пасічник О.С. Теорія ритуалів переходу А.ван Геннепа: ЇЇ зміст та веріфікація на прикладі обрядів життєвого циклу [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Пасічник О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1116.
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – ISSN 1993-0917
1117.
Теорія та практика формування української національної ідеї [Книга] = Theory and practice of ukrainian national idea formation / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ упоряд. і ред. О.К. Шевченко ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-8474-64-4
1118.
Пуховий І.І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля (в комплексі з традиційними джерелами енергії та без них) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Пуховий І.І. ; Одеський нац. політехнічний університет. – Одеса, 2009
1119.
Давиденко Б.В. Теплообмін, гідродинаміка і процеси диспергування в роторно-пульсаційних та в моногрануляційних апаратах [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Давиденко Б.В. ; НАНУ. Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009
1120.
Бордюг О.І. Термодинаміка зворотного процесу [Книга] / О.І. Бордюг. – Київ : Задруга, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-432-035-8
1121.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
1122.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
1123.
Хаббард Л.Р. Техника 88: инциденты на траке до прибытия на Землю [Книга] : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель : лекции по Технике 88, Финикс, Аризона, июнь 1952 года / Л. Р. Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
1124.
Хаббард Л.Р. Техника 88: инциденты на траке до прибытия на Землю [Книга] : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель : лекции по Технике 88, Финикс, Аризона, июнь 1952 года / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
1125.
Хаббард Л.Р. Техника 88: инциденты на траке до прибытия на Землю [Книга] : главный указатель : лекции, материалы для справки, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2007. – [ 9 ], 111 с. : ил. – Книга в одном футляре с: Техника 88: инциденты на траке до прибытия на Землю: тексты лекций...; лекции 1 - 9 / Л. Р. Хаббард и Техника 88: инциденты на траке до прибытия на Землю: тексты лекций...; лекции 10 -17 / Л. Р. Хаббард
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex