Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Сучасні міжнародні відносини і перспективи інтеграції України в євроатлантичну спільноту [Книга] : підручник. – Київ : Інфодрук, 2007. – 300с.
1102.
Пістун М.Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку [Книга] : навчальний посібник / М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-439-200-3
1103.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
1104.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
1105.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
1106.
Райкин С.Т. Схизма в Българската православна църква, 1992-2002 [Книга] : документи и коментари по канонически, исторически и политически въпроси / Спас Т. Райкин. – София ; Москва : ПЕНСОФТ. – (Политическо пътешествие срещу ветровете на 20 век ; том 12). – ISBN 978-954-642-476-1 (т. 12)
1107.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
1108.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
1109.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
1110.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1111.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics. – София. – ISSN 0204-8701
1112.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
1113.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
1114.
Таблиця етнічних типових поділів [Книга]. – Київ, 2007. – 284 с. – (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського). – ISBN 978-966-02-4456-6
1115.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1116.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1117.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1118.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1119.
Челбарах В.В. Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця 19-початку 20 століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Челбарах В.В. ; Маріуп. держ. гуманітар. ун-т. – Маріуполь, 2009
1120.
Ципнятова І.В. Творчість Якова Жарка: жанрово-стильові модифікації [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ципнятова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1121.
Пинигин Г.И. Телескопы наземной оптической астрометрии [Книга] : учебное пособие / Г.И. Пинигин. – Николаев : Атолл, 2000. – 104 с. – ISBN 966-7726-14-2
1122.
Бунин И.А. Темные аллеи [Книга] : рассказы / Иван Бунин. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. – 349 с. – (Книга на все времена ; Классика). – ISBN 978-5-17-029685-9
1123.
Тенденции развития экономики и формирование современной системы управления внешнеэкономическими связями: региональный аспект [Книга] : 90-летию Таврического национального университета им. В.И. Вернадского посвящается / В.И. Крамаренко, О.М. Кузьмина, А.А. Канов, А.В. Рыбчук, Н.И. и др. Твердохлебов; Крамаренко В.И., Кузьмина О.М., Канов А.А., Рыбчук А.В., Твердохлебов Н.И. и др. ; Таврический национальный ун-т им. В.И. Вернадского ; [ под общей ред. Крамаренко В.И. ]. – Симферополь : Культура народов Причерноморья, 2007. – 263 с. – ISBN 966-584-935-4
1124.
Хьелл Л. Теории личности [Книга] = Personality theories : основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер ; [ перевели с англ. : С. Меленевская, Д. Викторова ]. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 608 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-412-3
1125.
Теория и практика географической конфликтологии [Книга] : сборник материалов 2 семинара молодых ученых "Теория и практика геоконфликтологии", Санкт-Петербург, 17-19 ноября 2006 г. – Санкт-Петербург : Ф-т географии и геоэкологии СПбГУ, 2007. – 82 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,