Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Пері М. [Статті з наратології [Книга] / Массімо Пері ; за ред. С.Н. Філіппідиса. – Афіни : Вид-во Критського університету, 1994. – 163 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-68-5
1077.
Ветлицкая А. Стерва разводится. Пережить и начать все заново [Книга] / Алиса Ветлицкая. – Санкт-Петербург : Невский проспект, 2004. – 160 с. – (Будет по-моему!). – ISBN 5-94371-550-9
1078.
Стильові тенденції української літератури 20 століття [Книга]. – Київ : Фоліант, 2004. – 284 с. – ISBN 966-8474-24-4
1079.
Бойко Ю. Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Бойко Ю. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009
1080.
Малыхина Е.В. Структурные особенности орфографии в современной Украине [Книга] : монография / Е.В. Малыхина. – Одесса : Фаворит - Печатный дом, 2009. – 98 с. – ISBN 978-966-389-222-1
1081.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
1082.
Фулей Т.І. Суд і ЗМІ : взаємовідносини в демократичному суспільстві в світлі вимог статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [Книга] : навчально-методичний посібник для суддів / Фулей Т.І. ; Академія суддів України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Київ : Фенікс, 2008. – 64 с. – ISBN 978-966-651-542-4
1083.
Судовий контроль за дотриманням конституційних прав особи під час досудового розслідування [Книга]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2005. – 108 с. – ISBN 966-7936-38-4
1084.
Перанті М. [Суліоти [Книга] : роман / Міх. Перанті. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1988. – 545 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
1085.
Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка [Книга]. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 600 с. – 175-річчю Київського університету і 75-річчю географічного факультету присвячується. – ISBN 978-966-521-457-1
1086.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
1087.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
1088.
Матушенко В.Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової культури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Матушенко В.Б. ; Мін-во культури і туризму України ; Національний університет культури і мистецтв України. – Київ, 2009
1089.
Сучасні міжнародні відносини і перспективи інтеграції України в євроатлантичну спільноту [Книга] : підручник / В.В. Балабін, О.О. Безносюк, О.Г. Заруба, В.І. Коряк, Л.Ф. та ін. Компанцева; Балабін В.В., Безносюк О.О., Заруба О.Г., Коряк В.І., Компанцева Л.Ф. та ін. ; Військовий ін-т КНУТШ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : Інфодрук, 2007. – 300с.
1090.
Пістун М.Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку [Книга] : навчальний посібник / М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-439-200-3
1091.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
1092.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
1093.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
1094.
Райкин С.Т. Схизма в Българската православна църква, 1992-2002 [Книга] : документи и коментари по канонически, исторически и политически въпроси / Спас Т. Райкин. – София ; Москва : ПЕНСОФТ. – (Политическо пътешествие срещу ветровете на 20 век ; том 12). – ISBN 978-954-642-476-1 (т. 12)
1095.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
1096.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
1097.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
1098.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1099.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics. – София. – ISSN 0204-8701
1100.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex