Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
1077.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
1078.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
1079.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
1080.
Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні 17 - початку 18 ст. [Книга] / А.О. Смолка. – 2-е доп. вид. – Київ : Задруга, 2007. – 224 с. – ISBN 966-95019-4-6
1081.
Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку [Книга] : збірник наукових праць : матеріали 10 міжнародної науково-практичної конференції 11-12 грудня 2008 р. / Павлоградська міська рада ; Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти ; Західнодонбаський інститут економіки і управління ; Зеленогурський університет (Польща) ; [ редкол. : Ковальчук К.Ф., Яцков В.С., Ковальов В.М. та ін. ]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-331-242-2
1082.
Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадського суспільства в Україні:комунікативний дискурс [Дисертація] : дис. ... канд наук із соціальних комунікацій. Спец 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1083.
Співпраця України з НАТО [Книга] : збірка студентських наукових робіт / МОНУ ; Житомирський державний ун-т ім. І. Франка ; [ відп. за випуск М.В. Кордон ]. – Житомир : Полісся, 2008. – 116 с. – ISBN 978-966-655-377-8
1084.
Сніг А. Спогади "помаранчевого" революціонера, або як ми розбудовували Українську Державу [Книга] / Андрій Сніг. – Київ : LAT&K, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 966-2944-30-3
1085.
Дельта П.С. [Спогади 1899 [Книга] / П.С. Дельта ; за ред. П.А. Заннас, Ал. П. Заннас ; перекл з франц. Б. Лувроса. – 2-е вид. – Афіни : Ерміс, 1994. – 510 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Архів П.С. Дельти ; т. 6])
1086.
Башта Ссавці Закарпатської області [Книга] = Mammals of the Transcarpathian region (Ukraine) / А.-Т.В. Башта, Л.А. Потіш ; НАНУ ; Ін-т екології Карпат ; Ужгородський національний ун-т ; Фонд охорони дикої природи ( WWF ), Фонд Вітлі (Whitley Fund for Nature). – Львів, 2007. – 258 с. : іл. – ISBN 978-966-02-4229-6
1087.
Задорожня Г.П. Стан і перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі [Брошура] : аналітичний огляд / Задорожня Г.П., Кваша Т.К., Березняк Н.В. ; МОНУ; Український ін-т науково-технічної і економічної інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2007. – 37 с.
1088.
Стандартизація, сертифікація, якість [Журнал] : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
1089.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
1090.
Солдатова М.В. Становление национальной прозы в Корее в первой четверти 20 века [Книга] = The rise of national prose in Korea in the first quarter of the 20th century / М.В. Солдатова ; Мин-во образования и науки Российской Федерации ; Дальневосточный гос. ун-т ; Центр корееведческих исследований. – Владивосток : Дальневосточный университет, 2004. – 188 с. – ISBN 5-7444-1642-0
1091.
Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991-2006 рр.) : історичний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - Історія України / Чернишевич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1092.
Пері М. [Статті з наратології [Книга] / Массімо Пері ; за ред. С.Н. Філіппідиса. – Афіни : Вид-во Критського університету, 1994. – 163 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-68-5
1093.
Ветлицкая А. Стерва разводится. Пережить и начать все заново [Книга] / Алиса Ветлицкая. – Санкт-Петербург : Невский проспект, 2004. – 160 с. – (Будет по-моему!). – ISBN 5-94371-550-9
1094.
Стильові тенденції української літератури 20 століття [Книга]. – Київ : Фоліант, 2004. – 284 с. – ISBN 966-8474-24-4
1095.
Бойко Ю. Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Бойко Ю. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009
1096.
Малыхина Е.В. Структурные особенности орфографии в современной Украине [Книга] : монография / Е.В. Малыхина. – Одесса : Фаворит - Печатный дом, 2009. – 98 с. – ISBN 978-966-389-222-1
1097.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
1098.
Фулей Т.І. Суд і ЗМІ : взаємовідносини в демократичному суспільстві в світлі вимог статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [Книга] : навчально-методичний посібник для суддів / Фулей Т.І. ; Академія суддів України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Київ : Фенікс, 2008. – 64 с. – ISBN 978-966-651-542-4
1099.
Судовий контроль за дотриманням конституційних прав особи під час досудового розслідування [Книга]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2005. – 108 с. – ISBN 966-7936-38-4
1100.
Перанті М. [Суліоти [Книга] : роман / Міх. Перанті. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1988. – 545 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,